Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Οι εκτιμήσεις του ΟΛΠ για το 2021 και μια ματιά στα θεμελιώδη

tags :
Οι εκτιμήσεις του ΟΛΠ για το 2021 και μια ματιά στα θεμελιώδη
Ο ΟΛΠ έχει δανεισμό 117 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 111,5 εκατ. ευρώ, επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι πολύ μικρός

Με τον τομέα της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας να έχουν επηρεαστεί σημαντικά το 2020, καταγράφοντας μείωση εσόδων 84% και 26,4% αντίστοιχα στα έσοδα του ΟΛΠ, η διοίκηση του μεγάλου λιμανιού της χώρας εκτιμά πως θα συνεχίσει να επηρεάζεται και το 2021.
Όπως αναφέρει, λόγω της πανδημίας, ένας σημαντικός αριθμός φορέων κρουαζιέρας έχει ήδη προγραμματίσει εκ νέου τις κρουαζιέρες για τον Ιούνιο του 2021 και είναι προφανές ότι το "modus operandi" του κλάδου μεσοπρόθεσμα θα επηρεαστεί ανάλογα με τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν το μέσο μέγεθος του πλοίου, τη μέγιστη χρήση της χωρητικότητα επιβατών, τις διαδικασίες επιβίβασης / αποβίβασης και τον αριθμό των φορέων κρουαζιέρας.
Για το 2021 το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2021 έχει 616 προκρατήσεις.
Ωστόσο, θεωρείται πολύ απίθανο ότι αυτός ο αριθμός θα υλοποιηθεί καθώς οι φορείς
εκμετάλλευσης κρουαζιέρας έχουν αρχίσει να αναβάλλουν την εκκίνηση των δρομολογίων τους για τα μέσα του τρέχοντος έτους.
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021, ο ΟΛΠ έχει ενημερωθεί επισήμως για 111 κρουαζιέρας που αναβάλλονται ή ακυρώνονται έναντι των αρχικών κρατήσεων.
Επιπλέον, μέσα σε αυτές τις επιχειρηματικές συνθήκες, επηρεάζεται αρνητικά και η επιχειρησιακή βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών, η οποία μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει τον αριθμό των δρομολογίων πλοίων που προσφέρονται για το 2021, τις αφίξεις πλοίων και τους όγκους στο λιμάνι.
Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων παρέμεινε πλήρως λειτουργικός καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν στην Ελλάδα (περίπου Μάρτιο έως Ιούνιο και Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο).
Η επιβράδυνση της οικονομίας και των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού επηρέασε τους όγκους εγχωρίου φορτίου που σημείωσαν μείωση 12,0%, παρά τους θετικούς όγκους εντός των δύο πρώτων μηνών του έτους.
Οι όγκοι μεταφόρτωσης του Προβλήτα Ι σημείωσαν αύξηση 16,8% λόγω της στρατηγικής συνέργειας που συμφωνήθηκε μεταξύ των τερματικών εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ.
Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο, ο όγκος διακίνησης των λιμένων έχει μειωθεί και ακυρωμένα δρομολόγια καταγράφονται σε πολλά λιμάνια.
Επιπλέον, λόγω της μείωσης της προσφοράς πλοίων από τους φορείς εκμετάλλευσης τακτικών γραμμών, την έλλειψη ισορροπίας στο εμπόριο και τα κενά δρομολόγια, έχουν καταγραφεί ρεκόρ ναύλων σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και καθυστερήσεις στις αποστολές και τις παραδόσεις.
Ωστόσο, αυτά δεν προέρχονται από τους λιμενικούς φορείς αλλά από τις θαλάσσιες μεταφορές.
Tα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της αιχμής της πανδημίας στις αρχές της άνοιξης διέκοψαν τις εργασίες εντελώς ή περιόρισαν δραστικά την παραγωγή. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ επηρέασαν σημαντικά τις πωλήσεις αυτοκινήτων.
Ως αποτέλεσμα, οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2020 μειώθηκαν κατά 23,7%.
Αυτό επηρέασε τους όγκους μεταφόρτωσης στον Πειραιά τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από ασιατικές εγκαταστάσεις παραγωγής.
Για το 2021, οι όγκοι μεταφόρτωσης θα εξαρτηθούν και πάλι από τις οικονομικές συνθήκες των γειτονικών μεσογειακών χωρών και ιδίως των βασικών χωρών της Τουρκίας, της Αιγύπτου, των χωρών του Λεβάντε και της Μαύρης Θάλασσας.
Οι εισαγωγές αυτοκινήτων στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση 30,7% στους έντεκα μήνες του 2020 έναντι του 2019.
Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας, καθώς τα στοιχεία τον Απρίλιο και το Μάιο σημείωσαν ριζικά υψηλότερες μειώσεις (80,2% και 67,5% αντίστοιχα) οι οποίες ανατράπηκαν τον Σεπτέμβριο.
Στον τομέα της επισκευής πλοίων, σημειώθηκε μείωση του αριθμού των πλοίων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κατά 13% (από 292 το 2019 σε 254 το 2020), αλλά τα έσοδα σημείωσαν αύξηση καθώς τα πλοία παρέμειναν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στο τμήμα των δεξαμενών ο αριθμός των πλοίων που εξυπηρετήθηκαν αυξήθηκε κατά 8% (από 112 το 2019 σε 121 το 2020).
Ο αριθμός των πλοίων που εξυπηρετούνταν στις δεξαμενές υποστηρίχθηκε επίσης από τη μερική διακοπή της ακτοπλοΐας που επέτρεψε έναν πιο ευέλικτο προγραμματισμό επισκευών λόγω αδράνειας.
Για το 2021, έχουν προγραμματιστεί σημαντικές εργασίες αναβάθμισης που θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα υποδομής και τον αριθμό των πλοίων ο οποίος αναμένεται να σημειώσει μείωση.

Οι επενδύσεις του ΟΛΠ

Η υλοποίηση του υποχρεωτικού επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΠ Α.Ε. πέραν της ενδυνάμωσης της οικονομικής θέσης της Εταιρείας αναμένεται να πολλαπλασιάσει τα οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.
Σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης οι υποχρεωτικές επενδύσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε κόστος αναφοράς ποσού 293,8 εκατ. ευρώ και οι επιπρόσθετες οικιοθελείς
επενδύσεις ανέρχονται σε κόστος αναφοράς 167 εκατ. ευρώ.
Έως το τέλος του 2020 το σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των ως άνω επενδύσεων ανέρχεται σε 211,6 εκατ. ή 87,4% του κόστους αναφοράς 242,1 εκατ. ευρώ.
Σωρευτικά (από ενάρξεως υλοποίησης εκάστου έργου) έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις συμβατικού αντικειμένου ύψους 83 εκατ. ευρώ που αφορούν ολοκληρωμένα έργα ποσού 59,3 εκατ., έργα υπό εκτέλεση ποσού 18,6 εκατ. καθώς και προκαταβολές ποσού 5,1 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον των παραπάνω, η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει και πρόσθετες οικειοθελείς επενδύσεις συντήρησης και επισκευής λιμενικών και κτιριακών εγκαταστάσεων ποσού
5,0 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη

Ο ΟΛΠ έχει δανεισμό 117 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 111,5 εκατ. ευρώ, επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι πολύ μικρός.
Παρά την πανδημία οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν πολύ καλές επιτρέποντας την αποπληρωμή δόσεων δανείου, επενδύσεις αλλά και παράλληλα αύξησαν τα ταμειακά διαθέσιμα.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 26,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 25%.
Τα ίδια κεφάλαια ήταν στα 246 εκατ.ευρώ.
Τα παραπάνω δίνουν p/e για το 2020 18,2 φορές, p/bv 1,95 φορές και εξαιρετικά χαμηλό net debt/ EBITDA.
Το μέρισμα των 0,40 ευρώ είναι μειωμένο σε σύγκριση με το μέρισμα της χρήσης 2019 και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2%.

Γ.Κ.
www.bannkingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης