Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Ο δανεισμός με υψηλό επιτόκιο του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία και η υποθήκη που έγινε απαίτηση

Ο δανεισμός με υψηλό επιτόκιο του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία και η υποθήκη που έγινε απαίτηση
Η εταιρεία από τα μέσα του 2021 έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από συνδεδεμένα μέρη ύψους 2 εκατ. ευρώ
«Διαμάντια» εμφανίζονται από την αναλυτική ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων, καθώς οι μεγαλομέτοχοι βρίσκουν τρόπους να διευκολύνουν την εταιρεία, όταν οι τράπεζες δεν το κάνουν, αλλά με το αζημίωτο.
Μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να έχουν θέματα ρευστότητας και οι τράπεζες να μην τις δανείζουν και να το κάνουν οι βασικοί μέτοχοι, κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως πράξη στήριξης και εμπιστοσύνης, αλλά όταν γίνεται με υψηλά επιτόκια, μάλλον «βολεύονται» και οι δύο πλευρές.
Την ώρα μάλιστα που οι προθεσμιακές καταθέσεις παρέχουν χαμηλότερο επιτόκιο, αλλά και χαμηλότερο ρίσκο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Yalco η οποία στις 4/04/2024 η διοίκηση της εταιρείας έλαβε γνώση μέσω επιστολής που έλαβε από την διαχειρίστρια εταιρεία «VERALTISASSETMANAGEMENT» αναφορικά με την πρόθεση της Sohanalo Limited να μην προβεί σε ενέργειες αναγκαστικής δικαστικής επιδίωξης των μεταβιβασθέντων απαιτήσεων για περίοδο 3 ετών, εφόσον δεν επέλθει, κατά την κρίση της, ουσιώδης μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της εταιρείας και τα μέρη συνεχίσουν να βρίσκονται σε συζητήσεις συμβιβαστικής διευθέτησης .
Η διοίκηση της εταιρείας, βρίσκεται σε αδιάλειπτες συζητήσεις με την IREP Yalco με σκοπό την εξεύρεση συμβιβαστικής διευθέτησης των εναπομεινάντων καταγγελμένων δανειακών υποχρεώσεων (ποσό 34,5 εκατ. ευρώ).
Ωστόσο επί του παρόντος η διοίκηση της εταιρείας δεν μπορεί να δεσμευτεί για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης με τρόπο που να καθιστά βιώσιμη και δυνατή την συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Η εταιρεία από τα μέσα του 2021 έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από συνδεδεμένα μέρη ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου αθροιστικά έως την 31/12/2023, το υπόλοιπο της οποίας ανέρχεται την 31/12/2023 σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Η παροχή ρευστότητας μέσω δανείου από τον CEO μέσα στο 2024

Στις 04/01/2024 η εταιρεία σύναψε δάνειο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και κύριο μέτοχο Σωκράτη Κωνσταντίνου ποσό ύψους 41.000 ευρώ και το επιτόκιο που έχει οριστεί είναι σταθερό 5%.
Στις 02/02/2024 σύναψε δάνειο με τον Σωκράτη Κωνσταντίνου ποσό ύψους 49.480,01 ευρώ και το επιτόκιο που έχει οριστεί είναι σταθερό 5%.
Στις 29/02/2024 σύναψε δάνειο με τον Σωκράτη Κωνσταντίνου ποσό ύψους 50.000 και το επιτόκιο που έχει οριστεί είναι σταθερό 5%.
Στις 05/03/2024 σύναψε δάνειο με τον Σωκράτη Κωνσταντίνου ποσό ύψους 56.684,11 ευρώ και το επιτόκιο που έχει οριστεί είναι σταθερό 5%.
Στις 28/03/2024 σύναψε δάνειο με τον Σωκράτη Κωνσταντίνου ποσό ύψους 55.000 ευρώ και το επιτόκιο που έχει οριστεί είναι σταθερό 5%.
Επιπλέον η Yalco σύναψε δάνειο με το συνδεδεμένο μέρος «ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσό ύψους 373.000 ευρώ και το επιτόκιο που έχει οριστεί είναι Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 5%.

Η υποθήκη που έγινε απαίτηση

Το 2021 ως συνέπεια της καταγγελίας των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας συντελέστηκε αναγκαστική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου ιδιοκτησίας των μετόχων της εταιρείας Σωκράτη Κωνσταντίνου και Αμαλίας Κωνσταντίνου.
Σε συνέχεια της απάλειψης του αναλογούντος μέρους του δανείου η Εταιρεία προέβη σε ισόποση αναγνώριση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης προς τους μετόχους και κύριους του ακινήτου Σωκράτη Κωνσταντίνου και Αμαλία Κωνσταντίνου οι οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή.
Σημειώνεται μάλιστα πως δικαιούνται να αναζητήσουν νόμιμους τόκους για το ποσό του πλειστηριάσματος υπό την προϋπόθεση να ασκήσουν αγωγή, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης