Τραπεζικά νέα

Ψάλτης: Η Alpha Bank θα είναι οδηγός στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων

Ψάλτης: Η Alpha Bank θα είναι οδηγός στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων
Σημεία από τις Ομιλίες του Προέδρου του Δ.Σ. Β.Θ. Ράπανου και του CEO του Ομίλου, Β.Ε. Ψάλτη στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank
Την ετοιμότητα και την ευελιξία που επέδειξε η Alpha Bank, κατά το 2020, να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία, υπογράμμισε στη σημερινή του ομιλία στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ε. Ψάλτης, ο οποίος παρουσίασε μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα και καθοριστικές στρατηγικές κινήσεις της Τράπεζας που την τοποθέτησαν σε θέση σηματωρού στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αξιοσημείωτα επιτεύγματα και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Στα σημαντικότερα γεγονότα που επέτρεψαν στην Alpha Bank να απαλλαγεί από τα βαρίδια της πολυετούς οικονομικής κρίσης και να μετατραπεί σε μία νέα, υγιή και εξωστρεφή Τράπεζα, αναφέρθηκε ο κ. Ψάλτης, συγκαταλέγοντας σε αυτά, την ολοκλήρωση του Project Galaxy, τιτλοποίησης-ορόσημο που εξυγίανε δραστικά τον ισολογισμό της και αποτελεί εφαλτήριο για την επιστροφή της σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, την πρόοδο του εταιρικού της μετασχηματισμού, την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της για την παροχή νέων υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στους Πελάτες καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που επιβραβεύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των Εργαζομένων.
Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank, ανέφερε ότι το 2020, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύθηκε, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται σε 17,3% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,4%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.
«Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλε η άκρως επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους Ευρώ 0,5 δισ. τον Φεβρουάριο του 2020, κίνηση που επαναλάβαμε και την τρέχουσα χρονιά, με νέα έκδοση Tier II ύψους Ευρώ 0,5 δισ., εξασφαλίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και επιτυγχάνοντας Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ύψους 16,9%, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης της Συναλλαγής Galaxy» επεσήμανε ο CEO και υπογράμμισε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα συνέχισαν να μειώνονται το 2020, κατά Ευρώ 0,6 δισ. στην Ελλάδα και κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε επίπεδο Ομίλου. Επίσης, σημείωσε ότι η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με τα Κέρδη της Μετά από Φόρους να διαμορφώνονται σε Ευρώ 103,7 εκατ. το 2020, παρά τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων ύψους Ευρώ 283 εκατ. που επέβαλαν οι δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας.

Στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στην πανδημία

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε σημαντική τη στήριξη που παρείχε η Alpha Bank στην ελληνική οικονομία κατά το 2020, στην ελληνική οικονομία κατά το 2020, μέσα από μέσα από μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων τόσο Επιχειρήσεων, όσο και Ιδιωτών, τα οποία ανήλθαν σε Επιχειρήσεων, όσο και Ιδιωτών, τα οποία ανήλθαν σε  5,5 δισ. Ευρώ και μέσα από και μέσα από νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 5,6 δισ.  κυρίως προς τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της κυρίως προς τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, ενέργειας και του τουρισμού, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη που έχει επιτευχθεί από το 2008.
Προσέθεσε, δε, ότι παράλληλα, η Alpha Bank προσφέρει ενεργά νέες λύσεις «ενίσχυσης» των Πελατών της που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επίπτωση στις πληρωμές τους.

Ράπανος: «Η Alpha Bank ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία στο περιβάλλον αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειος Θ. Ράπανος ξεκίνησε τη σημερινή ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings χαρακτηρίζοντας το 2020 ως «μία ιδιαίτερη χρονιά με κυρίαρχο γεγονός μία πρωτόγνωρη και οξεία κρίση σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο», τόσο για την Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Ωστόσο, ο κ. Ράπανος διατύπωσε την εκτίμησή του ότι, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης και τα αποτελεσματικά δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης συνέβαλαν στην καταγραφή μικρότερης, από την αναμενόμενη, ύφεσης.
«Ιδιαίτερα εντυπωσιακή», συνέχισε ο κ. Ράπανος, «ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία, με την υιοθέτηση του προγράμματος “Next Generation EU” (NGEU), τον Ιούλιο 2020, ύψους Ευρώ 750 δισ.», με σκοπό αφενός, την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά από την πανδημική κρίση.
«Για την Ελλάδα, η αξιοποίηση των κεφαλαίων του προγράμματος NGEU ύψους Ευρώ 32 δισ. θα γίνει μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, ο κεντρικός και άρτιος συντονισμός από το επιτελικό κράτος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, ενώ συγχρόνως, αποτελεί και μία πρόκληση για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος, με κατάλληλα προετοιμασμένα και στοχευμένα επενδυτικά σχέδια σε τομείς αιχμής, θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην αναγέννηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Ράπανο, «η ταχεία ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απορρόφηση των κεφαλαιακών πόρων που δικαιούται η Ελλάδα από το NGEU μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που θα εγκλώβιζαν τη χώρα σε στασιμότητα», αλλά «δεν θα πρέπει, βεβαίως, να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν, παρά το γεγονός ότι η επεκτατική πολιτική κατά το 2020 και το 2021 αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο».

Έτος- ορόσημο το 2020 για την Alpha Bank

Στην Alpha Bank, τόνισε ο κ. Ράπανος, έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στην εξυγίανση του ισολογισμού από τα κόκκινα δάνεια, τόσο με την ολοκλήρωση του Project Galaxy, όσο και με την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για πρόσθετες συναλλαγές ύψους Ευρώ 8,1 δισ., που θα μειώσουν τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο 2%, το 2024.
Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «η Alpha Bank θεωρεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ευκαιρία μεγέθυνσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και, με στόχο να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων κεφαλαίων, προέβη στην πρώτη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά από την οικονομική κρίση του 2008, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου 2021».
«Η υπερκάλυψη της έκδοσης» επεσήμανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, «είναι αναμφισβήτητα μία σημαντική επιτυχία και ένα απτό δείγμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζά μας», προσθέτοντας ότι βάσει έρευνας που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος (Ιούλιος 2021) του περιοδικού “The Banker”, η Alpha Bank κατέχει την 179η θέση ανάμεσα στις 1.000 ισχυρότερες τράπεζες σε όλο τον κόσμο.
Τέλος, ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε θερμά όλους τους Εργαζομένους για τα επιτεύγματά τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσαν η πανδημία και η οικονομική κρίση, καθώς επίσης τους Πελάτες και τους Μετόχους για την κατανόηση, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην Alpha Bank, και διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και άοκνα, για να δικαιώσουμε όλους τους εταίρους μας, Εργαζόμενους, Πελάτες, Μετόχους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία μίας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες σε όλους για προκοπή και αξιοπρέπεια».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης