Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

EKT: Οι ελληνικές ΜμΕ πλήττονται από την έλλειψη τραπεζικών δανείων - Αγκάθι τα υψηλά επιτόκια

EKT: Οι ελληνικές ΜμΕ πλήττονται από την έλλειψη τραπεζικών δανείων - Αγκάθι τα υψηλά επιτόκια
Η ανησυχία στις τάξεις των ΜμΕ έχει αμβλυνθεί στην ΕΕ, αλλά η Ελλάδα είναι ξεχωριστή περίπτωση…

Η ανησυχία στις τάξεις των ΜμΕ σχετικά με την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση έχει αμβλυνθεί στην πλειονότητα των χωρών της ευρωζώνης (θεωρείται το λιγότερο πιεστικό πρόβλημα στις περισσότερες χώρες) και βρίσκεται πολύ κάτω από τα ιστορικά υψηλά της.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές ΜμΕ εξακολουθούν να πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, λόγω και των υψηλών επιτοκίων, με το 16% των επιχειρήσεων να συνεχίζουν να αναφέρουν αυτό ως το σημαντικότερο πρόβλημά τους (μείωση από 18%).
Όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί, αυτό ήταν πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, όπου τα καθαρά ποσοστά ήταν μονοψήφια.
fafdsafsda_1.JPG
Καθυστερήσεις σε πληρωμές και ζήτηση για δάνεια

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ένας κρίσιμος λόγος για την παρακολούθηση των καθυστερήσεων πληρωμών είναι ο πιθανός αντίκτυπός τους στις επιχειρηματικές αποφάσεις των ΜμΕ, όπως οι προσλήψεις και οι επενδύσεις.
Επιπλέον, οι καθυστερήσεις πληρωμών μπορεί να επιδεινώσουν τις ανάγκες ρευστότητας των ΜμΕ.
Σε σύγκριση με τις απαντήσεις στην αντίστοιχη έρευνα του 2020, μικρότερο ποσοστό ΜμΕ στο πλαίσιο της ΕΕ ανέφερε ότι οι τακτικές δραστηριότητές τους επηρεάστηκαν από καθυστερήσεις πληρωμών.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν μεγάλο και συχνό πρόβλημα για ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων.
Αντίθετα, οι ΜΜΕ στην Ολλανδία έχουν επηρεαστεί λιγότερο από τις καθυστερήσεις πληρωμών τους τελευταίους έξι μήνες.
Μετά την κορύφωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ζήτηση των ΜμΕ για τραπεζικά δάνεια και πιστωτικά όρια μετριάστηκε στις περισσότερες χώρες.
Στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες, η καθαρή ζήτηση για τραπεζικά δάνεια μετριάστηκε: στην Ισπανία (4%, κάτω από 19%), στην Ιταλία (7%, από 19%), στη Γαλλία (10%, κάτω από 13%) και μάλιστα μειώθηκε στη Γερμανία (-9%, από 3%).
Ωστόσο, στον αντίποδα, η μεγαλύτερη ζήτηση για εξωτερική χρηματοδότηση συνέχισε να παρατηρείται στην Ελλάδα.
dsd.JPG
Την ίδια στιγμή, το κενό εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜμΕ της ζώνης του ευρώ επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος, όπως ήταν πριν από την έναρξη της πανδημίας.
Στο επίπεδο της ευρωζώνης συνολικά, οι ΜμΕ θεώρησαν ότι η βελτίωση στην πρόσβασή τους σε εξωτερικά κεφάλαια αντιστάθμισαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα αρνητικό κενό εξωτερικής χρηματοδότησης -2% (μείωση από 4%).
Όμως και σε αυτή την περίπτωση, στην Ελλάδα το χρηματοδοτικό κενό, σύμφωνα με την ΕΚΤ, παρέμεινε θετικό, στο δυσθεώρητο 8% (βλ. επίσης Διάγραμμα 38 στο Παράρτημα 1).
ds_6.JPG
Kρατική οικονομική στήριξη και επιτόκια

Οι ΜμΕ της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να αναφέρουν βελτιώσεις στην πρόσβαση στη δημόσια στήριξη.
Στη συντριπτική πλειονότητα (77%) των περιπτώσεων, δεν είχαν ανάγκη χρηματοδότησης μέσω τραπεζικών δανείων.
1_164.JPG
Ένα μικρό ποσοστό επεσήμανε τα υψηλά επιτόκια ή τις τιμές ως κύριο λόγο για τη μη χρήση τραπεζικών δανείων (7%, από 6%), με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (14%, από 18%) και στην Ελλάδα (27%, από 21%).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης