Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Με υψηλό discount αποχωρούν ΙΑΣΩ και Newsphone - Τι δείχνουν οι εκθέσεις αποτίμησης και ο συντελεστής απομείωσης

Με υψηλό discount αποχωρούν ΙΑΣΩ και Newsphone - Τι δείχνουν οι εκθέσεις αποτίμησης και ο συντελεστής απομείωσης

Mε συντελεστή απομείωσης 20% το Ιασώ στο Oaktree, για τη Newsphone, ο συντελεστής απομείωσης έφθασε στο 25%

Mε συντελεστή απομείωσης (discount) 20-25% επί της αξίας των μετοχών των εταιρειών αποχωρούν από το χρηματιστήριο οι εισημένες Ιασώ και Newsphone, αντίστοιχα, όπως αναφέρουν οι χρηματοικοοικονομικοί σύμβουλοι στις εκθέσεις τους προς τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Και όπως θα δούμε, η αιτιολoγία για αυτή την υποτίμηση, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, αποτελεί το σημαντικά μικρό μέγεθος των ελληνικών εταιρειών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη ευρωπαϊκών εταιρειών.
To αμερικανικό Fund Οaktree, λοιπόν, εξαγοράζει το Ιασώ με 1,5 ευρώ ανά μετοχή (σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης), ωστόσο, στη σύγκριση είτε με πολλαπλασιαστές, είτε με τις πρόσφατες παρόμοιες συναλλαγές υπολογίζεται μια έκπτωση 20% και η τελική αποτίμηση της μετοχής κινείται ακόμα χαμηλότερα στο 1,33 ευρώ ανά μετοχή.
Συνεπώς, κατά τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο οι Αμερικανοί πλήρωσαν και περισσότερα για να αποκτήσουν την ελληνική εταιρεία.
Για δε την Newsphone, ο συντελεστής απομείωσης έφθασε στο 25%, σύμφωνα με τον σύμβουλο.

Με discount 20% και στάθμιση 50%

Συγκεκριμένα, για το Ιασώ, o χρηματοοικονομικός σύμβουλος εφαρμόζοντας την μέθοδο των συγκρίσιμων εταιρειών με 6 κλινικές (Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Γαλλία) τονίζει πως “Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που προέκυψαν από τα εκτιμώμενα οικονομικά μεγέθη και τις τρέχουσες χρηματιστηριακές αξίες των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο δείγμα των συγκρίσιμων εταιριών, πολλαπλασιάστηκαν με τα αντίστοιχα εκτιμώμενα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό.
Εφαρμόσαμε συντελεστή απομείωσης (discount) 20,0%, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σημαντικά μικρότερο μέγεθος της Εταιρείας, σε σχέση με τις εταιρείες του δείγματος, σταθμίζοντας τον κάθε αριθμοδείκτη με ποσοστό 50,0%, καταλήγοντας στην τελική σταθμισμένη αξία της Εταιρείας”
Τον ίδιο συντελεστή απομείωσης 20% επί των μετοχών του Ιασώ, εφάρμοσε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος συγκρίνοντας ανάλογες εξαγορές νοσοκομείων σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Ενώ λοιπόν σε αυτές τις εξαγορές οι μέσοι πολλαπλασιαστές (αξία επιχείρησης / πωλήσεις ) και (αξία/ ebitda) διαμορφώνονται στο 1,9 και 11,9 αντίστοιχα, στη συνέχεια εφαρμόζεται συντελεστής απομείωσης 20% “ προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σημαντικά μικρότερο μέγεθος της Εταιρείας, σε σχέση με τις εταιρείες του δείγματος”.
ΙΑΣΩ_2.png
Η εξαγορά του Υγεία με αριθμοδείκτη ΕV/ sales 2 και EV/ sales 12,1

Για παράδειγμα, στις παρόμοιες συναλλαγές περιλαμβάνεται και η εξαγορά του Υγεία από το CVC Capital το 2018 η οποία πραγματοποιήθηκε με πολλαπλασιαστή αξία επιχείρησης / πωλήσεις 2 και πολλαπλασιαστή αξία επιχείρησης/ ebitda 12, 1.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα , στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με υψηλότερους αριθμοδείκτες (έως και 5 φορές την αξία επιχείρησης προς πωλήσεις ή και 16 φορές την αξία προς Ebitda), αλλά για την ελληνική εταιρεία επιλέγεται ο μέσος όρος ο οποίος απομειώνεται στη συνέχεια κατά 20%.
Κατά συνέπεια, όπως καταλήγει, ο σύμβουλος “ εφαρμόζοντας τη Μέθοδο Συγκριτικής Ανάλυσης μέσω χρήσης πρόσφατων Συναλλαγών Συγκρίσιμων Εταιρειών, και σταθμίζοντας το εύρος (από €0,95 έως €1,71 ανά μετοχή), προκύπτει αποτίμηση της Εταιρείας, σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, που ανέρχεται σε €1,33 ανά μετοχή.
ΙΑΣΩ.png
Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης