Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Πρόστιμα 42.500 ευρώ μοίρασε η Επ.Κεφαλαιαγοράς - Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό της Noval

Πρόστιμα 42.500 ευρώ μοίρασε η Επ.Κεφαλαιαγοράς -  Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό της Noval
Πρόστιμα 42.500 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 937η/24.11.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 120.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
  • Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για τη λειτουργία της και ως Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει.
  • Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Ο.Ε.Ε με την επωνυμία «DIORAMA INVESTMENTS II RAIF, S.C.A.» στην Ελλάδα από την εταιρία «DECA INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4209/2013.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 22.500 σε δύο φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9, 14 και 19 του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης ή/και μη γνωστοποίησης μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στον κ. Χαράλαμπο Κατσαμά, πρόστιμο ύψους € 9.000 στην εταιρία «FEYTEA HOLDINGS LIMITED» και πρόστιμο ύψους € 3.500 στην κα Κακούρη Ραφαηλία.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία «FEYTEA HOLDINGS LIMITED» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006, ως ίσχυε, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία κατά την περίοδο εκείνη τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης