Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

ΕΧΑΕ: Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

ΕΧΑΕ: Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Η Εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 2.498.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,139% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης 3,3359 Ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 8,33 εκατ. ευρώ.
H Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Μαϊου 2021, κατά την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι μέχρι 6.034.800 μετοχές κατ' ανώτατο), με κατώτατη τιμή αγοράς 0,49 Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Η Εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος στις 2.12.2021.
Σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1052/2016 και 596/2014, κατά την περίοδο από 3.12.2021 έως 30.11.2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 2.498.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,139% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης 3,3359 Ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 8,33 εκ. Ευρώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης