Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Ναι» στο πληροφοριακό δελτίο της Entersoft και πρόστιμα σε εισηγμένες

Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Ναι» στο πληροφοριακό δελτίο της Entersoft και πρόστιμα σε εισηγμένες
Επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.000 ευρώ στην EFG Trust
Σχετικά Άρθρα
Στην έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας UNITY στους μετόχους της Entersoft, προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1022η/6.6.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

*Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «UNITY HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

*Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, από τις 21/6/2024.

*Τη διαγραφή της εταιρείας «WIRTUALNA PLANETA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» (ιστοσελίδα «shitcoins club») από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του άρθρου 6 (περ. β΄ της παρ. 1) του ν. 4557/2018, για παράβαση του άρθρου 12 (παρ. 1.β) του ν. 4557/2018, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 7 του «Interpretive Note to Recommendation 15 (New technologies)» του εγγράφου «FATF Recommendations», λόγω ελλιπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας.

*Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρεία EFG Trust Company Ltd για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

*Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.000 στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΔΟΕΕ» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ. 1δ) και 35 (παρ. 1 και 2) του ν. 4557/2018, και των άρθρων 8 (εδ. δ΄ της παρ. 2) και 2 (παρ. 5) της Κανονιστικής απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω παράλειψης σύνταξης της Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ για το έτος 2022, κατηγοριοποίησης κινδύνου των πελατών της και τεκμηρίωσης της άσκησης της απαιτούμενης συνεχούς εποπτείας.

*Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €3.000 σε τρεις εταιρείες για παράβαση των παρ. iiγ και vi της 1/891/30.09.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την 2/917/17.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη υποβολής της Έκθεσης αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2022 και περίοδο αναφοράς 17.07.2021 – 31.12.2021.
Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000 σε έκαστη εκ των εταιριών ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε., ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική τους κατάσταση.

*Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην κα Ελένη Κορδέλλου, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης