Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Στα 3,50 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Εθνικής η JP Morgan - Πάνω από 30% τα περιθώρια ανόδου

Στα 3,50 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Εθνικής η JP Morgan - Πάνω από 30% τα περιθώρια ανόδου
Η αποτίμησή της Εθνικής είναι στο 0,47x σε όρους TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2022

Στα 3,50 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως, αυξάνει την τιμή στόχο της Εθνικής η JP Morgan, διατηρώντας τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, καθώς βλέπει περιθώριο ανόδου έως και 32%.
Όπως επισημαίνει η JP Morgan, η Εθνική προσφέρει έναν ελκυστικό τρόπο για να τοποθετηθεί κανείς στην αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, με:
1) χαμηλή αναλογία NPEs, στο 6% έως το 2022, χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του 47% το 2015
2) βέλτιστη αναλογία CET1 στο 15,4% με το πλεονάζον κεφάλαιο έως το 2023 να αντιστοιχεί στο 34% της κεφαλαιοποίησης,
3) αύξηση στην εστίαση για βελτίωση εσόδων και αποδοτικότητας με 10% CAGR την περίοδο 2021-23 και 11% σωρευτική μείωση στη βάση κόστους.
Συνολικά, η JP Morgan πιστεύει ότι η Εθνική Τράπεζα μπορεί να πετύχει απόδοση κεφαλαίου (ROTE) 7,5% το 2023, με περιθώρια βελτίωσης περαιτέρω ατά τα τελευταία χρόνια.
Η αποτίμησή της είναι στο 0,47x σε όρους TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2022, η οποία δεν αντικατοπτρίζει ακόμη την πλήρη έκταση της λειτουργίας της.

Επιτάχυνση της μείωσης των NPEs

Με υψηλότερα επίπεδα κάλυψης, ένα χαρτοφυλάκιο επικεντρωμένο σε υποθήκες, αλλά και με τα σημαντικά κέρδη συναλλαγών που καταγράφηκαν κατά το 2020, η διαδικασία μείωσης του κινδύνου του ισολογισμού για την Εθνική ήταν απλούστερη και ταχύτερη από ό,τι για τις άλλες ελληνικές τράπεζες.
Το τρέχον απόθεμα NPEs στα 4,4 δισ. ευρώ είναι ~17 δισ. ευρώ χαμηλότερο από την κορύφωση του 2015, ενώ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κάτω από το όριο των 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του επόμενου έτους.
Αυτό αντιστοιχεί σε αναλογία NPE 6%.
Η προκύπτουσα μείωση στο κόστος κινδύνου (CoR) στις ~60 μονάδες βάσης, σε συνδυασμό με τα κέρδη από τις αμοιβές και την αποδοτικότητα, θα αυξήσει το ROTE στο 7,5% το 2023, με περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αναφέρει η JP Morgan.

Καλύτερα τα κεφάλαια της Εθνικής

Τα κέρδη 1,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2020 έχουν απορροφήσει άνετα τα έκτακτα (one off) κεφαλαιακά κόστη, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την τιτλοποίηση Frontier των 6 δισ. ευρώ, τις προσαρμογές από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και τα 0,4 δισ. των προβλέψεων λόγω της πανδημίας από πέρυσι.
Ο CET1 βρίσκεται στο άνετο 14%, και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω στο 15,4% έως το 2023, ήτοι στα υψηλότερα επίπεδα στον ελληνικό κλάδο και έναντι 13,3% για τις τράπεζες της Ευρωζώνης.
Αυτό το μέγεθος προσφέρει επιπλέον περιθώρια της τάξεως των 830 εκατ. πάνω από τα ελάχιστα, ενώ ισοδυναμούν με ~34% της κεφαλαιοποίησης της τράπεζας.
Εικόνα

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης