Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Eurobank: Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση των ελλειμμάτων της πανδημίας

Eurobank: Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση των ελλειμμάτων της πανδημίας
Βελτιωμένο έναντι του στόχου το πρωτογενές έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022
Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού, τα καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 διαμορφώθηκαν στα €22,286 δισεκ. (σε τροποποιημένη ταμειακή βάση) παρουσιάζοντας υπέρβαση έναντι του στόχου κατά €1,886 δισεκ. ή 9,2%.
Αντιθέτως, στην πλευρά των δαπανών καταγράφηκε υστέρηση έναντι του στόχου κατά €0,549 δισεκ. € ή 2,0% (€26,352 δισεκ. vs €26,901 δισεκ.).
Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού, ήτοι η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες, διαμορφώθηκε σε έλλειμμα €4,066 δισεκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα €6,500 δισεκ.
Αντιστοίχως, το πρωτογενές έλλειμμα ήταν μικρότερο έναντι του στόχου κατά €2,426 δισεκ. (€1,487 δισεκ. vs €3,913 δισεκ.).
Τέλος, σε σύγκριση με το 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, τα καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού ήταν αυξημένα κατά €4,011 δισεκ. ή 18,0% και οι αντίστοιχες δαπάνες μειωμένες κατά €2,722 δισεκ. ή 10,3%, αντικατοπτρίζοντας σε έναν βαθμό την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, την απόσυρση πολλών από τα μέτρα στήριξης και την ενίσχυση του ΑΕΠ.

Η συμβολή των φόρων

Η υπέρβαση των καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού στο 5μηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2022 προήλθε κυρίως από την κατηγορία των φόρων.
Αναλυτικά, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν στα €20,613 δισεκ. (σε τροποποιημένη ταμειακή βάση) σημειώνοντας υπέρβαση έναντι του στόχου κατά €2,843 δισεκ. ή 16,0%.
Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν πάνω από τον στόχο κατά €0,837 δισεκ. ή 7,5% (κυρίως λόγω του ΦΠΑ στα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες και δευτερευόντως στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών) και ακολούθησαν: οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας (€0,829 δισεκ. ή 146,5% λόγω της είσπραξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Μάιο 2022 που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο 2022), ο φόρος εισοδήματος (€0,550 δισεκ. ή 11,5% κυρίως από τα φυσικά πρόσωπα και δευτερευόντως από τα νομικά πρόσωπα), λοιποί τρέχοντες φόροι (€0,397 δισεκ. ή 77,4% κυρίως λόγω των φόρων οχημάτων), λοιποί φόροι επί της παραγωγής (€0,144 δισεκ. ή 28,5%), φόροι και δασμοί επί εισαγωγών (€0,057 δισεκ. ή 49,6%) και φόροι κεφαλαίου (€0,027 δισεκ. ή 39,7%).

Που εντοπίζεται η υστέρηση

Η υστέρηση των δαπανών κρατικού προϋπολογισμού στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 προήλθε από τις κατηγορίες των πιστώσεων υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ και ΤΑΑ) με υστέρηση €1,021 δισεκ., των αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων (€0,471 δισεκ.) και των δαπανών Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€0,401 δισεκ.).
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ήτοι σημειώνοντας υπέρβαση έναντι του στόχου, κινήθηκαν οι κατηγορίες των δαπανών προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (€0,780 δισεκ.), των μεταβιβάσεων (€0,401 δισεκ.) και των αγορών αγαθών και υπηρεσιών (€0,125 δισεκ.).

Μειώνονται τα ελλείμματα

Βάσει των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πορεία μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που δημιούργησε η πανδημία, πορεία αναγκαία για τη συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και την καλλιέργεια θετικών προσδοκιών για τη μεσομακροπρόθεσμη δυναμική σε όρους πραγματικής μεγέθυνσης.
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε όρους ESA 2010 εκτιμάται σε έλλειμμα 4,3% και 1,0% του ΑΕΠ για τα έτη 2022 και 2023 αντίστοιχα (από έλλειμμα 7,4% του ΑΕΠ το 2021).
Το αντίστοιχο πρωτογενές αποτέλεσμα, δηλαδή εξαιρώντας την πληρωμή των τόκων από τις δαπάνες, εκτιμάται σε έλλειμμα 1,9% του ΑΕΠ το 2022 και σε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2023 (από έλλειμμα 5,0% του ΑΕΠ το 2021).
Τέλος, οι εκτιμήσεις για το δημόσιο χρέος τοποθετούνται στο 185,7% και 180,4% του ΑΕΠ για τα έτη 2022 και 2023 αντίστοιχα (από 193,3% του ΑΕΠ το 2021).
Το προφίλ του δημόσιου χρέους (κεντρικής διοίκησης), μετά τις ρυθμίσεις του παρελθόντος, παραμένει ευνοϊκό, με τη μέση σταθμική διάρκεια στα 18,7 έτη το 2021 από 7,1 έτη το 2010, το ετήσιο μέσο σταθμικό επιτόκιο στο 1,57% το 2021 από 4,06% το 2010 και τον επίσημο τομέα να κατέχει το 77% του δημοσίου χρέους το 2021 από 16% το 2010.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->