Ασφαλιστικά Νέα

Οι 14 νέες ηλεκτρονικές διευκολύνσεις του ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ - Τι προβλέπει ΚΥΑ

tags :
Οι 14 νέες ηλεκτρονικές διευκολύνσεις του ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ - Τι προβλέπει ΚΥΑ
Σε εφαρμογή τίθεται, διευκολύνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους, η δυνατότητας διεκπεραίωσης από τα ΚΕΠ 14 νέων ηλεκτρονικών διευκολύνσεων του e-ΕΦΚΑ.
Σχετικά Άρθρα

Σε εφαρμογή τίθεται, διευκολύνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους, η δυνατότητα διεκπεραίωσης από τα ΚΕΠ 14 νέων ηλεκτρονικών διευκολύνσεων του e-ΕΦΚΑ.
Τη διαδικασία υποβολής της αίτησης εισάγει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες παρακάτω υπηρεσίες, που διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του ΚΕΠ.
Ο υπάλληλος εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από το σύστημα για την αντίστοιχη υπηρεσία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.
Με βάση την απόφαση αυτή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι οι ακόλουθες:

 • Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
 • Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
 • Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση απογραφής
 • Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
 • Ασφαλιστική ικανότητα
 • Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
 • Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021
 • Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Διαλειτουργικότητα συστημάτων

Η αρμόδια υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υλοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ενώ φροντίζουν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π..
Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

ww.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης