Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Interlife: Κέρδη προ φόρων 19,65 εκατ. με δείκτη κάλυψης αποθεμάτων 1,87 το 2020

Interlife: Κέρδη προ φόρων 19,65 εκατ. με δείκτη κάλυψης αποθεμάτων 1,87 το 2020
Υψηλά Κέρδη και σταθερότητα στα Έσοδα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών παρουσιάζει η Interlife
Σχετικά Άρθρα

Υψηλά Κέρδη, σταθερότητα στα Έσοδα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, αύξηση Επενδύσεων, Ενεργητικού, Αποθεμάτων και Ιδίων Κεφαλαίων και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2020. Την ίδια χρονιά η Εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα, ευελιξία και στρατηγική διαρκούς αναβάθμισης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ενίσχυσε την πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ευθύνης.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις θετικές επιδόσεις της Εταιρείας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις και τόνισε την αισιοδοξία του για την πορεία της Ασφαλιστικής Αγοράς και της ελληνικής Οικονομίας γενικότερα, ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του έτους.
Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 66,97 εκατ. € το 2020 έναντι 65,27 εκατ. € της προηγούμενης Χρήσης (+ 2,63% ) ενώ τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα τα 68,52 εκατ. € έναντι 68,65 εκατ. € (- 0,18%) Τα Κέρδη προ Φόρων ανέρχονται σε 19,65 εκατ. €, ενώ σωρευτικά τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων της τελευταίας 5ετίας 2016-2020 ανέρχονται σε 87,39 εκατ. € Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 109,54 εκατ. € έναντι 94,12 εκατ. € το 2019 (+16,38%) Το Ενεργητικό ανήλθε σε 249,27 εκατ. € έναντι 228,64 εκατ. € το 2019 (+9,03%) Τα Αποθέματα αυξήθηκαν κατά 3,02 % (125,58 εκατ. € έναντι 121,91 εκατ. € το 2019) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,87.
Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 229,30 εκατ. € έναντι 207,47 εκατ. € το 2019 (+10,52%). Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2020 στα 229,3 εκατ. €, ενώ οι βασικές του τοποθετήσεις αφορούσαν: Ακίνητα 12,63%, εισηγμένες μετοχές 4,97%, κρατικά & εταιρικά ομόλογα 31,39%, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 28,60%, προθεσμιακές καταθέσεις & διαθέσιμα χαρτοφυλακίων 22,41%.
Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από τους Λοιπούς Ασφαλιστικούς Κλάδους ανήλθαν σε 28,78 εκατ. € έναντι 27,48 εκατ. € (+ 4,73%).
Υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρείας: Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 712%, ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα του 178%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ/μετοχή.

Α/Κ Interlife Μικτό – σωρευτική απόδοση 5ετίας 67,80%

Με ικανοποιητικές αποδόσεις κινήθηκε και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. 62/23.12.2003) που διαχειρίζεται η Alpha Trust, με τη σωρευτική του απόδοση για την πενταετία 31/03/2016 - 31/03/2021 να φθάνει το 67,80% καταλαμβάνοντας την 9η θέση από τα 31 ενεργά Α/Κ της κατηγορίας του την αντίστοιχη περίοδο.

Νέα προϊόντα

Σε ότι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, η Εταιρεία δημιούργησε τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel CARE & Travel Cancellation και το Πρόγραμμα Ιατρικής Βοήθειας MEDICAL Help με γνώμονα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2021 δημιούργησε ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Διάγνωσης, το DIAGNOSIS Care.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο που ανακοίνωσε η εταιρεία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2021.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης