Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Πως διευθετείται η διαφορά σε διαιτησία μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής;

Πως διευθετείται η διαφορά σε διαιτησία μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής;
Ένα βήμα πριν την δικαστική διαμάχη, μεγάλων καθυστερήσεων και υψηλού διαχειριστικού κόστος
Σχετικά Άρθρα

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα προβλέπουν διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας για το ποσό της αποζημίωσης.
Η διαιτησία είναι ένα στάδιο πριν τη δικαστική διαμάχη και έχει το πλεονέκτημα της ταχύτερης διευθέτησης της διαφοράς και του χαμηλότερου διαχειριστικού κόστους λόγω ότι είναι πιο ευέλικτη σε σχέση με την δικαστική επίλυση της διαφοράς.

Προσδιορισμός αντικειμένου διαιτησίας

Τέσσερα είναι τα πιο συνήθη αντικείμενα ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την διαιτητική απόφαση εκδίδεται μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία
Ο προσδιορισμός της φυσικής αιτίας από την οποία προήλθε το ατύχημα, όσο αυτό είναι δυνατό.
Η περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του λήπτη ασφάλισης/ασφαλισμένου σε σχέση με την πραγματική κατάσταση.
Ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων κατά την ημέρα του ατυχήματος.
Η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων, την ημέρα που έγινε το ατύχημα.

Διαφωνίες διαιτητών, τι ορίζει ο νόμος

Αν, οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καλούνται να ορίσουν έναν επιδιαιτητή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας για τον διορισμό του επιδιαιτητή μέσα στην προθεσμία αυτή, τον επιδιαιτητή ορίζει το Ειρηνοδικείο του τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας.

Δικαιώματα συμβαλλομένων μελών

Να σημειωθεί ότι τα συμβαλλόμενα μέλη δικαιούνται να ζητήσουν εγγράφως τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς προτείνοντας έναν διαιτητή και καλώντας το έτερο μέρος να ορίσει τον διαιτητή του μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.
Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η κλήση οφείλει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία να ανακοινώσει σ' εκείνο που το καλεί, τον διαιτητή που αυτό ορίζει. Σε αντίθετη περίπτωση, ο έτερος διαιτητής διορίζεται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της διαιτησίας, ύστερα από σχετική αίτηση.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία τότε ακολουθείται η δικαστική οδός

Ελενα Ερμείδου
www.bankinngews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης