Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Στις 21 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για όσους εργάζονται: Από 87,91 - 283,59 ευρώ το τέλος ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών

Στις 21 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για όσους εργάζονται: Από 87,91 - 283,59 ευρώ το τέλος ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών
Εξαιρέσεις από την καταβολή πόρου
Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου ενδέχεται να ανοίξει η πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους που εργάζονται, ενώ Ειδικό μη ανταποδοτικό τέλος από 87,91 ευρώ για την 1η ασφαλιστική κατηγορία ως 283,59 για την 6η κατηγορία, που αντιστοιχεί στο 50% της ασφάλισης, καλούνται να πληρώνουν οι ελ. επαγγελματίες και εφόσον λαμβάνουν επικουρική σύνταξη θα επιβαρύνονται επιπλέον με 17,60 ευρώ που αντιστοιχεί στο 40% της επικουρικής ασφάλισης.
Μικρότερα είναι τα ποσά για τους αγρότες συνταξιούχους εργαζόμενους που ξεκινούν από 56,72 ευρώ για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, 68,06 για τη 2η κατηγορία και φτάνουν τα 153,82 ευρώ στην 6η ασφαλιστική κατηγορία.

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ

Καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές και επιπλέον πόρο 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Εξαιρέσεις από την καταβολή πόρου

Εξαιρέσεις έχουν όσοι απασχολούνται και είναι άτομα με ψυχική αναπηρία.
Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή αντίστοιχο.
Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους.
Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας κλπ.
Επιπλέον, δεν καταβάλλουν τον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, τα πρόσωπα που δικαιούνται - εξ ιδίου δικαιώματος - σύνταξη γήρατος (κύριας και επικουρικής) και αναλαμβάνουν απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για όσο διάστημα συνεχίζει η απασχόλησή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους καθώς αναστέλλεται η σύνταξή τους.

Εξαιρούνται επίσης:

- Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π.ΟΓΑ.

- Οι συνταξιούχοι συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

- Οι συνταξιούχοι υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, ο πόρος επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο για τις ασφαλιστικές εισφορές τόκο καθυστέρησης. Ειδικά για δικηγόρους, τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από την ελάχιστη αμοιβή ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση συμψηφίζονται και με τον οφειλόμενο πόρο.
Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και του πόρου από 01.01.2024, τίθεται νέος έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων συνταξιούχων ή αιτούντων σύνταξης που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα Συντάξεων και του Μητρώου Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ, ώστε να εντοπίζονται αυτοματοποιημένα, από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ενεργοί Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι που υποχρεούνται στην καταβολή πόρου.
Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Ενδεικτικές περιπτώσεις υποχρέωσης ή μη, καταβολής του πόρου

Για παράδειγμα...
1o: συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023 και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.2.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός.
Από τον 2/2024 και για όσο συνεχίζει την απασχόληση αυτή, υποχρεούται, να καταβάλλει τον πόρο.
2ο: Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που δεν εισπράττει την σύνταξή του (αναστολή καταβολής της) και αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός, δεν υποχρεούται να καταβάλλει πόρο από τον 1/2024, λόγω της αναστολής καταβολής της σύνταξής του και για όσο διάστημα υφίσταται αυτή.
Άλλος ασφαλισμένος υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, έχοντας προηγουμένως διακόψει την απασχόλησή του. Την 10.02.2024 αναλαμβάνει νέα απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός.
Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου. Υποχρεούται από τον 2/2024 να καταβάλλει τον προβλεπόμενο πόρο.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης