Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Newsphone από την Ancorstar - Στα 0,5 ευρώ/μετοχή

Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Newsphone από την Ancorstar - Στα 0,5 ευρώ/μετοχή
Δημόσια πρόταση της Ancorstar για το 100% της Newsphone

Σε δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Νewsphone προχώρησε σήμερα 12 Μαΐου 2021 η Ancorstar.
Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας που ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν κατέχουν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.
Μέχρι σήμερα, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 8.325.029,70 και διαιρείται σε 27.750.099 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν άμεσα και έμμεσα 24.795.787 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 89,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σύμβουλος της Ancorstar είναι η τράπεζα Πειραιώς.
Τέλος, το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε €0,50 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Διαβάστε εδώ  την πρόταση

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης