Επιχειρήσεις

Με 3ετή επιμήκυνση και μείωση επιτοκίου στο 1,5% η αναδιάρθρωση δανεισμού της MIG

Με 3ετή επιμήκυνση και μείωση επιτοκίου στο 1,5% η αναδιάρθρωση δανεισμού της MIG

Στη συμφωνία προβλέπεται και έκδοση ενός νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού 281 εκατ.

Με επιμήκυνση του δικαιώματος αποπληρωμής στα 3 έτη και μείωση του επιτοκίου στο 1,5%, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της Marfin Investment Group έναντι της Τράπεζας Πειραιώς με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Ειδικότερα, π χρόνος αποπληρωμής του συνόλου του δανεισμού παρατάθηκε κατά 3 έτη με δικαίωμα περαιτέρω παράτασης κατά 1 έτος κατά την διακριτική ευχέρεια της δανείστριας Τράπεζας, χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές.
Το σύνολο του δανεισμού κατέστη συνεπεία της αναδιάρθρωσης μακροπρόθεσμο καθώς το κεφάλαιο προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί στην λήξη της διάρκειας των δανειακών συμβάσεων.
Το ονομαστικό επιτόκιο θα ανέρχεται μεσοσταθμικά ετησίως σε 1,5% έναντι 4,62% που ίσχυε το 2020, το οποίο αντιστοιχεί ετησίως σε ποσό €6,8 εκατ. (με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης του μεγαλύτερου μέρους του), μειώνοντας σε ετήσια βάση το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρίας κατά €17 εκατ. περίπου.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

α) Έκδοση ενός νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού έκδοσης €281 εκατ.
β) Τροποποίηση των όρων του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) σημερινού υπολοίπου €160 εκατ
Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας από τα ανωτέρω Ομολογιακά Δάνεια, παραχωρείται ενέχυρο Α’ και Β΄ τάξης αντιστοίχως επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής «Attica Α.Ε. Συμμετοχών».
Με την συμφωνία βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας όπως επίσης και οι μελλοντικές ταμειακές ροές που αφορούν την εξυπηρέτηση του δανεισμού της, καταλήγει η ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης