Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών άνω των 4 εκατ. ευρώ σε στελέχη της εταιρείας

Ελλάκτωρ: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών άνω των 4 εκατ. ευρώ σε στελέχη της εταιρείας
Υφίσταται υποχρέωση διακράτησης 2 ετών εκ μέρους των δικαιούχων
Σχετικά Άρθρα
Τη δωρεάν διάθεση 1.650.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας, αποφάσισε η Ελλάκτωρ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Εταιρεία: 
"Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2024 και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 10ης Μαΐου 2024 και της 14ης Ιουνίου 2024 αντιστοίχως, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την από 18.06.2024 συνεδρίασή τους, αφού επιβεβαίωσαν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν, την μεταβίβαση 1.650.000 ιδίων μετοχών από το χαρτοφυλάκιο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, στους ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούν δέκα τρία (13) στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Επισημαίνεται ότι υφίσταται υποχρέωση διακράτησης 2 ετών εκ μέρους των δικαιούχων, μετά την πίστωση των μετοχών στη μερίδα επενδυτή που έκαστος εξ' αυτών τηρεί στο Σ.Α.Τ.
Οι μεταφορές των 1.650.000 μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over the Counter) σήμερα 19 Ιουνίου 2024, με εκκαθάριση αυθημερόν, και η συνολική τους αξία ανέρχεται σε €4.075.500,00, επί τη βάσει της τιμής κλεισίματος της 18ης Ιουνίου 2024, ήτοι €2,47 ανά μετοχή.
Τέλος, η Εταιρεία αποφάσισε την αναστολή πράξεων αγορών ιδίων μετοχών κατά την συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 19.06.2024, ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν οι μεταφορές των 1.650.000 μετοχών".

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης