Ελληνικά ομόλογα Vs καταθέσεις – Σε ποια προϊόντα η απόδοση είναι ελκυστική σε σύγκριση με το ρίσκο

Ελληνικά ομόλογα Vs καταθέσεις – Σε ποια προϊόντα η απόδοση είναι ελκυστική σε σύγκριση με το ρίσκο
Εταιρικές εκδόσεις όπως των ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, ΤΙΤΑΝΑ, δίδουν πολλαπλάσιες αποδόσεις έναντι των Τραπεζικών καταθέσεων, αλλά τα ελάχιστα ποσά που απαιτούνται για συμμετοχή παραμένουν υψηλά
Οι επενδυτές μετά το οδυνηρό Haircut των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, γύρισαν στην πλειοψηφία την πλάτη τους στην εν λόγω αγορά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρά τις υψηλές αποδόσεις που προσέφεραν.
Εξαίρεση αποτέλεσαν κυρίως εκδόσεις Ελληνικών εταιρικών ομολογιακών (ξένου δικαίου) με υψηλές αποδόσεις, πριν την περίοδο των capital control.
Το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε από κάποιες εγχώριες εταιρικές εκδόσεις (Φουρλής), οι οποίες δίνουν μια εναλλακτική για υψηλότερες αποδόσεις από τις σχεδόν μηδενικές αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων και μία διέξοδο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του τραπεζικού συστήματος.
Το ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων που αποτελούσε και τον βασικό πυρήνα των εμπλεκομένων στην Ελληνική ομολογιακή αγορά, συνεχίζει να παραμένει χαμηλό σε σχέση με το ένδοξο παρελθόν.
Εξαίρεση αποτελεί το fund JAPONICA και ο διαχειριστής του Paul Kazharian, που αμέσως μετά το Ελληνικό haircut έχτισε θέσεις και συνεχίζει να στηρίζει την επιλογή του αυτή, σθεναρά και δημοσίως ακόμα και σήμερα.
Η σημερινή εικόνα των Ελληνικών εκδόσεων παρουσιάζει μια αντίφαση μεταξύ των εκδόσεων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (που είχαν εκδοθεί μέχρι το 2015) και των ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ εκδόσεων (παλαιών & νέων).
Οι εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου παρουσιάζουν αρκετά υψηλότερες αποδόσεις, σε πολλές περιπτώσεις και υπέρ-διπλάσιες έναντι των εταιρικών εκδόσεων, παρά το γεγονός ότι οι εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου είναι Αγγλικού Δικαίου και συνεπώς ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με το παρελθόν.
Άλλη μια παραδοξότητα στην Ομολογιακή αγορά του Ελληνικού Δημοσίου χρέους, είναι ότι οι κοντινές λήξεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόδοση έναντι των μακρινών (αντεστραμμένη καμπύλη αποδόσεων), δείχνοντας τον φόβο των εμπλεκομένων στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
Η τακτική διαπραγμάτευσης που ακολουθείται μέχρι τώρα, μη επιτρέποντας το κλείσιμο της τρέχουσας αξιολόγησης, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς μήνες επιτείνει την ανησυχία στην ισχνή αγορά.
Οι τρέχουσες αποδόσεις των κοντινών Ελληνικών ομολόγων με ημερομηνία 17/2/2017 έχει ως:
Λήξη 17/7/2017 απόδοση 13,11%
Λήξη 17/4/2019 απόδοση 9,80%
Λήξη 24/2/2023 απόδοση 7,72%
Η παραδοξότητα συνεχίζεται με την απόκλιση αποδόσεων μεταξύ του Ομολόγου λήξης 17/7/2017 Αγγλικού δικαίου, που δίνει ετησιοποιημένη απόδοση (yield) 13,11%, έναντι του Εντόκου γραμματίου εξάμηνης λήξης με απόδοση 2,97% Ελληνικού Δικαίου.
Ως αναφορά τις Εταιρικές εκδόσεις μεγάλων ελληνικών εταιριών σε ξένο δίκαιο , δυστυχώς οι Έλληνες επενδυτές προς το παρόν είναι αποκλεισμένοι, λόγω των capital control και μόνο όσοι είχαν τοποθετηθεί προ capital control μπορούν να επανατοποθετηθούν.
Εκδόσεις όπως του ΟΤΕ, των ΕΛΠΕ, της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, του ΤΙΤΑΝΑ, δίδουν ακόμα και σήμερα πολλαπλάσιες αποδόσεις έναντι των Τραπεζικών καταθέσεων, αλλά τα ελάχιστα ποσά που απαιτούνται για συμμετοχή παραμένουν υψηλά και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την δυνατότητα τοποθέτησης κυρίως των Ελλήνων Επενδυτών.
Αξίζει ειδικής αναφοράς, η διαφοροποίηση συμπεριφοράς (προς το καλύτερο) των Εταιρικών ομολόγων σε σχέση με τα Κρατικά, αναδεικνύοντας την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις Ελληνικές εταιρίες, παρά στο Κράτος.
Λόγω της συνεχιζόμενης δυσχέρειας του τραπεζικού συστήματος στην δανειοδότηση των Ελληνικών επιχειρήσεων, αναμένουμε στο προσεχές διάστημα και άλλες εταιρικές εκδόσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση.
Τεχνικά όσο η απόδοση του 10-ΕΤΟΥΣ Ελληνικού ομολόγου κυμαίνεται μεταξύ 8,30% και 6,30% οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής.Ενδιάμεσο επίπεδο στήριξης του 10-ετούς ομολόγου αποτελεί το επίπεδο του 7,25%. Διάσπαση του 8,30% οδηγεί σε στόχους κοντά στο 9%, και θα αυξήσει περαιτέρω την ανησυχία.
Αντίθετα αποκλιμάκωση των αποδόσεων κάτω από το επίπεδο του 6,30%, αποκλιμακώνει τις ανησυχίες και ίσως να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην πολυπόθητη έξοδο των αγορών (αν και φαντάζει μακρυνό όνειρο σήμερα).
Η ρηχότητα της αγοράς ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον όγκο συναλλαγών, αυξάνει την μεταβλητότητα και την δυνατότητα χειραγώγησης της, απαιτώντας αυξημένη προσοχή των εμπλεκομένων.
Παρά την συνεχιζόμενη ανησυχία, λόγω της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της τρέχουσας αξιολόγησης, θα πρέπει οι εγκλωβισμένοι στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταθέτες να αξιολογήσουν, αν οι μηδενικές σε απόδοση Τραπεζικές καταθέσεις, είναι ασφαλέστερες και πιο επιλέξιμες από τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα Αγγλικού Δικαίου με πολλαπλάσιες αποδόσεις.
Συμπερασματικά θεωρούμε, ότι οι εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου κοντινής Διάρκειας παρέχουν την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους επενδυτές να αποκομίσουν αξιόλογες αποδόσεις, αναλαμβάνοντας τον σχετικό κίνδυνο, έναντι των μηδενικών τραπεζικών καταθέσεων.

Λουκάς Β. Παπαϊωάννου
Οικονομολόγος – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Fast Finance ΑΕΠΕΥ

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS