Έρχεται καταιγίδα πλειστηριασμών από τις τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του 2017

Έρχεται καταιγίδα πλειστηριασμών από τις τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του 2017
Το μείγμα μείωσης των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες, η υστέρηση, τα «πακέτα» για μικρές επιχειρήσεις και οι τρεις παράγοντες που υπονομεύουν την προσπάθεια των τραπεζών
Καταιγίδα πλειστηριασμών αναμένεται μέχρι τα τέλη του έτους από τις τράπεζες οι οποίες πιέζονται ασφυκτικά να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων.
Και μπορεί τα στοιχεία να δείχνουν ότι αυτό επιτεύχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους αλλά το μείγμα της επίτευξης των στόχων δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό καθώς επικράτησαν οι διαγραφές ως μέσο επίτευξης των στόχων.
Το μείγμα όμως που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο της χρονιάς αφορά ουσιαστικά τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 30% μέσω της οργανικής διαχείρισης (ρυθμίσεις) κατά 20% μέσω της ρευστοποίησης ακινήτων και κατά 50% από τη διαγραφή και τις πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων.
Μέχρι στιγμής και στο σκέλος της οργανικής διαχείρισης υπάρχει υστέρηση καθώς οι τράπεζες δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν ειδικά στους μικρούς πελάτες το πρόβλημα ενώ στο σκέλος των πλειστηριασμών ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα με ευθύνη κυρίως της πολιτείας.
Πλέον όμως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα υπάρξει διευκόλυνση των τραπεζών να προχωρήσουν στις διαδικασίες των πλειστηριασμών.
Παράλληλα ορισμένες τράπεζες όπως η Eurobank έχουν σχεδιάσει λύσεις πακέτο για μικρές επιχειρήσεις και κυρίως για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 5 εκ Ευρώ.
Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες που πραγματικά έχουν πρόβλημα και να εξοβελιστούν επιχειρηματίες οι οποίοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Ήδη οι τράπεζες σε αναδιαρθρώσεις και εξυγιάνσεις μεγάλων επιχειρήσεων έχουν βγάλει τα … μεγάλα μαχαίρια και το αμέσως επόμενο διάστημα όσοι επιχειρηματίες αρνούνται να συνεργαστούν ή έχουν λειτουργήσει καταχρηστικά δεν θα κρατούν ούτε μια μετοχή στις επιχειρήσεις που αναδιαρθρώνονται.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι τράπεζες μέσα στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την μείωση των κόκκινων δανείων βρίσκονται αντιμέτωπες με το ελληνικό Δημόσιο που προκειμένου να κάνει κατασχέσεις χρησιμοποιεί το δυναμικό και τα συστήματα των τραπεζών χωρίς ανταπόδοση.
Αν σε αυτή την κατάσταση προστεθεί και η νομική προστασία που απολάμβαναν επί χρόνια οι στρατηγικοί κακοπληρωτές αλλά και η δαμόκλειος σπάθη των δικαστών σε κάθε αναδιάρθρωση δανείων καθίσταται αντιληπτό ότι οι προσπάθειες που κάνουν υπονομεύονται σε κάθε επίπεδο και κατ ουσίαν δεν υπάρχει το εύφορο έδαφος για να υπάρξει εξυγίανση και το τραπεζικό σύστημα να επανέλθει σε οαμαλούς ρυθμούς λειτουργίας και να επιτελέσει την αποστολή του που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS