Χωρίς αλλαγές η αξιολόγηση της Ελλάδος σήμερα 30 Μαρτίου από την Moody's

Χωρίς αλλαγές η αξιολόγηση της Ελλάδος σήμερα 30 Μαρτίου από την Moody's
Η επόμενη αξιολόγηση της Ελλάδος είναι 4 Μαΐου όπου ο καναδικός οίκος DBRs θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος κατά 1 βαθμίδα.
Σήμερα 30 Μαρτίου 2018 η Moody’s δεν θα μεταβάλλει την βαθμολογία της Ελλάδος.
Με βάση τον προγραμματισμό στις 30 Μαρτίου θα δημοσιεύσει την αξιολόγηση για την Ελλάδα που στην καλύτερη περίπτωση θα είναι επιβεβαίωση.
Υπάρχει πιθανότητα και να μην δημοσιεύσει έκθεση αξιολόγησης επειδή ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες την αξιολόγηση – αναβάθμιση στην κλίμακα Β3.
Η επόμενη αξιολόγηση της Ελλάδος είναι 4 Μαΐου όπου ο καναδικός οίκος DBRs θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος κατά 1 βαθμίδα.
Η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα CCC high.
Ακολουθεί 20 Ιουλίου η Standard and Poor’s που επίσης θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στο καλύτερο σενάριο 2 κλίμακες σε ΒΒ- από Β.
Στις 20 Αυγούστου η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα επίσης στην κλίμακα ΒΒ- από Β.
Θα ακολουθήσει η Moody’s στις 21 Σεπτεμβρίου και η DBRs στις 2 Νοεμβρίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS