Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. από τη Revoil

Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. από τη Revoil
Revoil: Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.
Στη σύσταση Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «REVOIL ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προχώρησε η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π.
Σκοπός της Ι.Κ.Ε. είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων στο νησί της Χίου στο οποίο η REVOIL λειτουργεί από την ίδρυσή της ιδιόκτητη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Το Εταιρικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, με μοναδική Εταίρο την REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS