Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Με 3 εναλλακτικά σενάρια η Morgan Stanley προς το ΤΧΣ για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς – Η μέση λύση 40% με 45%

Με 3 εναλλακτικά σενάρια η Morgan Stanley προς το ΤΧΣ για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς – Η μέση λύση 40% με 45%
Με βάση ισχυρές ενδείξεις φαίνεται ότι η πιο λογική λύση είναι το ΤΧΣ να ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα του στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς του 1 δισεκ. ευρώ διατηρώντας ποσοστό 40% με 45% από 61,35%
Σχετικά Άρθρα

Εδώ και εβδομάδες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει αναθέσει στην Morgan Stanley να παρουσιάσει εναλλακτικά σενάρια για την συμμετοχή του Ταμείου ως βασικού μετόχου με ποσοστό 61,35% στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 1 δισεκ. ευρώ.
Το ΤΧΣ ελέγχει στρατηγικό ποσοστό το οποίο από 26% έφθασε στο 61,35% όταν μετατράπησαν τα ομόλογα Cocos 2,040 δισεκ. σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι από αυτή την μετατροπή το ΤΧΣ υπέστη λογιστική ζημία 1,19 δισεκ. ευρώ.

Τα τρία εναλλακτικά σενάρια

Με αφορμή τον νέο νόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που επιτρέπει στο Ταμείο να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου με χαρακτηριστικά κοινού μετόχου, η Morgan Stanley θα παραδώσει στο Ταμείο την πρόταση – εισήγηση της για το τι θεωρείται βέλτιστο σενάριο για τα συμφέροντα του βασικού μετόχου.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες την εισήγηση – πρόταση η Morgan Stanley θα την καταθέσει τέλη Μαρτίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η πρόταση με βάση ορισμένες πηγές θα περιλαμβάνει τρία εναλλακτικά σενάρια.

1)Να διατηρηθεί το ποσοστό του ΤΧΣ στο 61,35% ώστε να διασφαλίσει το μέγιστο των μελλοντικών δυνητικών εσόδων από την διάθεση των μετοχών και την φάση της αποεπένδυσης, που ήδη περιλαμβάνονται στο νέο νόμο.
Η πρόταση αυτή ωστόσο προσκρούει στο εξής εμπόδιο.
Εφόσον υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην αύξηση θα αποθαρρυνθούν ορισμένοι ξένοι να συμμετάσχουν άπαξ και θα γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή από το 2022 θα ξεκινήσει η διαδικασία αποεπένδυσης.
Το ΤΧΣ μπορεί να διαθέσει μετοχές στις τράπεζες που κατέχει

  • μέσω ανοικτού διαγωνισμού
  • με χρηματιστηριακές εντολές
  • με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα μετρητά
  • με την διαδικασία του βιβλίου προσφορών book building.

Το ΤΧΣ δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στις τράπεζες μέσω αύξησης κεφαλαίου
Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών
Το ΤΧΣ μπορεί να πουλάει μετοχές σε συγκεκριμένο επενδυτή ή ομάδα επενδυτών
Το ΤΧΣ μπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές
Το ΤΧΣ δύναται να συνάπτει συμφωνία μετόχων
Το Ταμείο δύναται να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε επενδυτές
Για την επιλογή του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κριτήρια αξιολόγησης όπως φερεγγυότητα, δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής κ.α.

2)Το πιο πιθανό σενάριο που αποτελεί την μέση λύση είναι το ποσοστό του ΤΧΣ να κατέλθει του 51% και για σημειολογικούς λόγους και να κινηθεί στο 40% με 45%.
Στην περίπτωση αυτή το ΤΧΣ θα έχει ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα του και το ποσοστό του από 61,35% θα έχει υποχωρήσει στο 40% με 45% δηλαδή θα έχει μειώσει έως 21% κίνηση που ξεκάθαρα είναι ένα μήνυμα ότι παραχωρεί μετοχές προς ιδιώτες επενδυτές.
Το ΤΧΣ θα έχει ποσοστό κάτω από το 51% δηλαδή την πλειοψηφία και το 40% με 45% είναι κοντά σε υφιστάμενα ποσοστά που ήδη κατέχει σε άλλη τράπεζα την Εθνική εν προκειμένω.
Με παραχώρηση έως και του 21% το ΤΧΣ εύλογα στέλνει ένα μήνυμα ότι παραχωρεί ποσοστό στους ιδιώτες, οπότε ούτε οι αγορές ούτε και οι Βρυξέλλες, θα μπορούν να αποδοκιμάσουν για την στάση του το Ταμείο.
Εάν μετά την αύξηση το ΤΧΣ κατέχει 40% με 45% στην Πειραιώς θα αποτελεί μια λύση που και οι αγορές θα είναι ικανοποιημένες άπαξ και θα έχει παραχωρηθεί ποσοστό και το Ταμείο θα διαθέτει μια κρίσιμη μάζα μετοχών, ώστε να διασφαλίσει ότι κατά την φάση των placement δηλαδή της διάθεσης μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές θα καταφέρει να ανακτήσει μέρος των μεγάλων απωλειών που εμφανίζει.
Να σημειωθεί ότι με όρους ανακεφαλαιοποίησης 2015 και όχι ανακεφαλαιοποίηση 1 και 2 αλλά στην 3η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 επένδυσε 675 εκατ σε αύξηση και 2,040 δισεκ. σε Cocos από το οποίο έχασε λογιστικά 1,19 δισεκ. ευρώ.

3)Η τρίτη επιλογή είναι να κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 25% και 30% να παραχωρήσει μεγαλύτερο ποσοστό σε ιδιώτες επενδυτές να μην ασκήσει σχεδόν το 50% των δικαιωμάτων που διαθέτει.
Στην επιλογή αυτή υπάρχει και η υποκατηγορία για μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ κάτω από 20%.
Η τρίτη επιλογή δεν είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος γιατί ουσιαστικά κινητροδοτεί τα ιδιωτικά κεφάλαια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Δεν έχει πολλούς υποστηρικτές στην κυβέρνηση τουλάχιστον η λύση αυτή αν και η Πειραιώς θα ήθελε μια τέτοια εναλλακτική, όπως και η Goldman Sachs και η UBS ως σύμβουλοι της αύξησης κεφαλαίου.

Συμπέρασμα

Με βάση ισχυρές ενδείξεις φαίνεται ότι η πιο λογική λύση είναι το ΤΧΣ να ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα του στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς του 1 δισεκ. ευρώ διατηρώντας ποσοστό 40% με 45%.
Έχει λογική γιατί το ποσοστό υποχωρεί από 61,35% σε 40% με 45% κάτω από την πλειοψηφία του 51%.
Βρίσκεται πάνω από το 33% την καταστατική μειοψηφία και σίγουρα πάνω από το 26% το Ταμείο πριν την μετατροπή του Cocos σε μετοχές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι εάν δεν υπήρχε η μετατροπή του Cocos σε μετοχές των 2,040 δισεκ. από την οποία διαδικασία προέκυψε ζημία 1,19 δισεκ. ευρώ το Ταμείο θα κάλυπτε το 26% της αύξησης αλλά το Cocos θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο καθώς εν δυνάμει θα λειτουργούσε ως μηχανισμός απομείωσης του ποσοστού των ιδιωτών.
Αναζητείται μια λύση ώστε και το μήνυμα στις αγορές να είναι καθαρό, ότι το ΤΧΣ παραχώρησε ποσοστό για να αυξήσουν οι ιδιώτες επενδυτές το ποσοστό τους αλλά να διασφαλίσει το Ταμείο ότι θα πάρει μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη της μετοχής.

Διευκρινήσεις

Η Πειραιώς έχει σήμερα 831 εκατ μετοχές με τρέχουσα τιμή 0,78 ευρώ και ονομαστική αξία 6 ευρώ.
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 650 εκατ ευρώ.
Πρακτικά πρώτα θα γίνει split στην μετοχή, αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών και θα ακολουθήσει reverse split.
Θα μπορούσε το split να είναι 1 παλαιά προς 20 νέες η Πειραιώς θα διαθέτει δηλαδή 16,6 δισεκ. μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή 0,04 ευρώ και ακολούθως reverse split για να μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών.
Εναλλακτικό σενάριο split 1 παλαιά προς 100 νέες Πειραιώς θα διαθέτει 83,1 δισεκ. μετοχές με ονομαστική αξία 0,06 ευρώ και ακολούθως reverse split 1 προς 5 ώστε η ονομαστική αξία να διαμορφωθεί στα 0,30 ευρώ και να μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών από 83,1 δισεκ. στα 16,62 δισεκ. και χρηματιστηριακή τιμή 0,04 ευρώ.
Υπάρχει πλήθος εναλλακτικών σεναρίων αρκεί να έχει προσδιοριστεί η τιμή της αύξησης κεφαλαίου που με βάση τα τωρινά δεδομένα και πριν τις απαραίτητες αναπροσαρμογές θα διαμορφωθεί στα 0,30 με 0,40 ευρώ.
Το εύρος αυτό δίνει discount από -48% έως -61% επί των τρεχουσών χρηματιστηριακών τιμών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης