Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της Ελγέκα – Οι τόκοι των δανείων επηρεάζουν την κερδοφορία

tags :
Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της Ελγέκα – Οι τόκοι των δανείων επηρεάζουν την κερδοφορία
Τα υψηλά έξοδα διάθεσης και διοίκησης σε συνδυασμό με το μικτό κέρδος και στη συνέχεια τα υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα δεν αφήνουν κέρδη στους μετόχους
Σχετικά Άρθρα

Η πανδημία φαίνεται πως ωφέλησε την Ελγέκα με αποτέλεσμα το 2020 να αυξήσει τις πωλήσεις της στα 192,5 εκατ. ευρώ από 179,2 εκατ. ευρώ.
Βελτιωμένα εμφανίζονται και τα EBITDA τα οποία ανήλθαν στα 13,59 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ.
Τα υψηλά έξοδα διάθεσης και διοίκησης σε συνδυασμό με το μικτό κέρδος και στη συνέχεια τα υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα δεν αφήνουν κέρδη στους μετόχους.
Έτσι η τελική γραμμή είχε ζημία 2,28 εκατ. ευρώ από κέρδη 413 χιλ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως τα κέρδη της χρήσης 2019 εμφανίζονται αυξημένα λόγω έκτακτων λόγων (αναδιάρθρωση δανείων, κέρδη από αποτίμηση ακινήτων).
Καλές ήταν οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ήταν υψηλότερες από τις επενδυτικές εκροές και αύξησαν τα ταμειακά διαθέσιμα.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό ο καθαρός δανεισμός στο τέλος της χρήσης ήταν στα 79,6 εκατ. ευρώ από 79,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Το ύψος των συνολικών απαιτήσεων παραμένει υψηλό και πάνω από 40 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση εξακολουθεί να στοχεύει στην αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτει, ενώ αναμένεται η αύξηση κεφαλαίου, η οποία όμως ίσως να είναι μικρή και να μην είναι ικανή να μειώσει το ύψος των δανείων και άρα τους τόκους που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.
Η εισηγμένη έχει αποτίμηση 8,5 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 9,38 εκατ. ευρώ (ιδιοκτητών μητρικής), με τα συνολικά να είναι στα 2,2 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης