Τραπεζικά νέα

Πως θα υλοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Πειραιώς; - Στο 1 με 1,10 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ, έλληνες 10%, ΤΧΣ 30%, ξένοι 60%

Πως θα υλοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Πειραιώς; - Στο 1 με 1,10 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ, έλληνες 10%, ΤΧΣ 30%, ξένοι 60%
H αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί στην τιμή του 1 ευρώ με 1,10 ευρώ, αυτό θα είναι το εύρος της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της δημόσιας προσφοράς
Σχετικά Άρθρα

Το σχέδιο για την δημόσια προσφορά της τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζει το bankingnews που περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ.
Αυτά που είναι ήδη γνωστά και έχουν ανακοινωθεί είναι ότι αρχικά, θα γίνει reverse split με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 6 ευρώ σε 99 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση των μετοχών από 831 εκατ. σε 50,36 εκατ. μετοχές.
Η σχέση παλαιών προς νέων μετοχών καθορίστηκε σε 16,5 υφιστάμενες μετοχές προς μία νέα μετοχή.
Εν συνεχεία τα 99 ευρώ ονομαστικής αξίας μειώνονται σε 1 ευρώ με δημιουργία ειδικού αποθεματικού ύψους 4,93 δισ. ευρώ, δηλαδή όλου του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς όμως να αλλάξει ο αριθμός των κοινών μετοχών.
Κοινώς η τράπεζα Πειραιώς θα έχει 50,36 εκατ. νέες μετοχές πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 με 1,1 δισ. ευρώ.

Τι πρόκειται να συμβεί;

1)Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής.
Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει την δημόσια προσφορά και στα μέσα Απριλίου μάλλον 14 ή 15 Απριλίου ξεκινάει η διαδικασία, με στόχο να ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα των ορθόδοξων χριστιανών.

2)Η δημόσια προσφορά θα χωριστεί σε τρία μέρη υπό μια έννοια.
Στην Ελλάδα θα γίνει δημόσια προσφορά και θα απευθύνεται στους ιδιώτες μετόχους.
Στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση για επενδυτικά funds και στο τρίτο σκέλος θα είναι η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

3)Με βάση την σημερινή μετοχική σύνθεση της Πειραιώς

  • 61,35% κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  • 10% κατέχουν έλληνες ιδιώτες επενδυτές, θεσμικοί και μικρομέτοχοι.
  • 28% ξένοι θεσμικοί επενδυτές και funds


Σε ποια τιμή θα υλοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου;


4)H αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στην τιμή του 1 ευρώ με 1,10 ευρώ, αυτό θα είναι το εύρος της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της δημόσιας προσφοράς
Να σημειωθεί ότι η ονομαστική αξία της Πειραιώς επίσης έχει καθοριστεί στο 1 ευρώ.
Η Πειραιώς θα διαθέτει μετά την αύξηση κεφαλαίου 1,050 δισεκ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Πως θα συμμετάσχουν οι μέτοχοι;

5)Με βάση ορισμένες πληροφορίες

  • Στην Ελλάδα θα γίνει δημόσια προσφορά όπου θα συμμετάσχουν έλληνες ιδιώτες μικρομέτοχοι και θεσμικοί.

Θα καλύψουν το 10% της αύξησης κεφαλαίου ή ένα εύρος 10% με 11% που σημαίνει 100-110 εκατ ευρώ της αύξησης κεφαλαίου

  • Στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση όπου εκτιμάται ότι θα διατεθούν στους επενδυτές 600 εκατ ευρώ.

Εικάζεται ότι για το σκέλος των ξένων επενδυτών θα υπάρχει μεγάλη υπερκάλυψη περίπου 3-4 φορές 1,8 με 2,4 δισεκ. ευρώ.

  • Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει το 30% ή πέριξ αυτού του ποσοστού δηλαδή κάτω από την καταστατική μειοψηφία του 33,33% όπερ σημαίνει θα καταβάλλει 300-330 εκατ ευρώ στην αύξηση. Να σημειωθεί ότι μετά τις 23 Μαρτίου 2021 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε συνεργασία μς την Morgan Stanley και με αξιολόγηση από την ελληνική κυβέρνηση θα συναποφασίσουν για το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην δημόσια προσφορά της Πειραιώς. Στις 23 Μαρτίου συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ για την έγκριση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC και θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση του σχεδιασμού για την Πειραιώς αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη συνεδρίαση.
  • Δηλαδή έλληνες 100 εκατ. ΤΧΣ 300 εκατ και ξένοι θεσμικοί 600 με 700 εκατ. ευρώ.... συνολικό άθροισμα 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ το ύψος της αύξησης κεφαλαίου. 


Που θα φθάσει η μετοχή της Πειραιώς πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς


6)Η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της Πειραιώς διαμορφώνεται στα 0,55 ευρώ ή 444 εκατ ευρώ συνολική αποτίμηση.
Μια μείωση στα 0,20 με 0,30 ευρώ και της αποτίμησης στα 166 με 250 εκατ ευρώ δεν θα ήταν απίθανο σενάριο.
Το 1 ευρώ τιμής αύξησης κεφαλαίου προ του reverses split και της δημιουργίας ειδικού αποθεματικού μεταφράζεται σε τιμή 0,05 ευρώ με βάση σημερινές παραδοχές. 

Που θα διαμορφωθεί η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Πειραιώς μετά την δημόσια προσφορά;

7)Θα πρέπει να προσθέσουμε στο 1 δισεκ. της αύξησης και περίπου 200 με 300 εκατ που θα είναι η αξία της Πειραιώς προ της αύξησης άρα η συνολική χρηματιστηριακή αξία μετά την αύξηση κεφαλαίου του 1 δισεκ. θα είναι 1,20 με 1,30 δισεκ. ευρώ δηλαδή τιμή στο ταμπλό ανά μετοχή 1,10 με 1,15 ευρώ.
Με την παρουσίαση του σχεδίου "ανατολή ηλίου" και σε βάθος 10-12 μηνών η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της Πειραιώς θα μπορούσε να αυξηθεί 70% με 100% δηλαδή να έχει κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο 1,7 με 2 δισεκ. 

Πως θα γίνει η κατανομή στους ξένους μετόχους;

8)Εάν υποθέσουμε ότι οι ξένοι επενδυτές εισφέρουν τα 600 εκατ της αύξησης κεφαλαίου θα υπάρξει διαλογή επενδυτών από την διοίκηση σε συνεργασία με τους συμβούλους.
Κανείς μέτοχος δεν θα έχει ποσοστό πάνω από 10%, πλην του ΤΧΣ η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών θα έχει ποσοστό κάτω από 5%.

Ποια θα είναι η αποτίμηση της Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου με όρους P/BV;

9)Η Πειραιώς θα διαθέτει 4,3 δισεκ. κεφάλαια μετά την απομείωση 3 δισεκ. ευρώ κεφαλαίων ώστε τα 19 δισεκ. NPEs να περιοριστούν στα 3,5 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς σήμερα διαθέτει 7 δισεκ. και μετά την άντληση των κεφαλαίων αλλά και αυτών που θα μειωθούν για ζημίες από δανειακά προβληματικά χαρτοφυλάκια θα απομείνει με 4,3 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Το 1 δισεκ. κεφάλαιο θα έχει ουσιαστικά αποτίμηση 1,2 με 1,3 δισεκ. που θα είναι η χρηματιστηριακή αξία μετά την αύξηση κεφαλαίου δια τα 4,3 δισεκ. των κεφαλαίων περίπου 0,27 P/BV όταν η Alpha bank είναι 0,33 και η Eurobank στα 0,53 τιμή προς λογιστική αξία.

Θα υπάρξουν ξένοι επενδυτές που θα έχουν έλεγχο;

10)Ο σχεδιασμός είναι κανείς ιδιώτης μέτοχος, ξένος ή έλληνας να μην έχει έλεγχο, θα επικρατήσει μια λογική πολυμετοχικής τράπεζας.
Ο Paulson θα συμμετάσχει στην αύξηση αλλά δεν θα διαθέτει ποσοστό άνω του 5% με 7%, επίσης φαίνεται ότι ο αριθμός των διεθνών επενδυτών έχει πολλαπλασιαστεί μετράει σε αρκετές δεκάδες.
Ο στόχος είναι να διατεθούν μετοχές σε πολλούς επενδυτές.

Γιατί η αύξηση δεν προσδιορίστηκε στα 2 δισεκ. ευρώ; - Γιατί η Πειραιώς δεν αντλεί περισσότερα κεφάλαια; 

11)Με δεδομένη την μεγάλη ζήτηση θα μπορούσε η αύξηση αντί για 1 να ανέλθει στα 2 δισεκ. αλλά η Πειραιώς δεν θέλει να σηκώσει τόσα κεφάλαια γιατί όσο αυξάνονται τα κεφάλαια τόσο θα καθίσταται πιο δύσκολος ο στόχος για υψηλή απόδοση κεφαλαίου ROE που συνήθως η απόδοση είναι κοντά στο 10%.

Γιατί δημόσια προσφορά και όχι δικαιώματα προτίμησης;

12)Άπαξ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μείωνε το ποοστό του στην αύξηση, δεν θα μπορούσε να πωλήσει μέσω της διαδικασίας των δικαιωμάτων το 30% από το 61,35% που κατέχει θα δημιουργούσε ένα σκηνικό ακραίου sell off στην Πειραιώς και θα αποδυνάμωνε την προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων. 

Η τράπεζα Πειραιώς πριν λίγα χρόνια βρισκόταν στα όρια να σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα και τώρα ανακάμπτει, ωστόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει την χρυσή τομή, ώστε από την δημόσια προσφορά τα συμφέροντα των ελλήνων φορολογουμένων να διασφαλιστούν.
Η συμμετοχή του ΤΧΣ στο 30% ή 33,2% κάτω δηλαδή από την καταστατική μειοψηφία του 33,3% εάν αποτελεί απόφαση θα πρέπει το ΤΧΣ και η κυβέρνηση να το ανακοινώσουν αλλά και να αποδείξουν γιατί με αυτό το ποσοστό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Η δημόσια προσφορά για τους νέους μετόχους είναι ιδανική αλλά θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και να υπερασπιστεί το κράτος το δημόσιο συμφέρον.
Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς δεν θα κριθεί μόνο από την κάλυψη αλλά εάν και κατά πόσον διασφαλίζονται και τα συμφέροντα του δημοσίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης