Ασφαλιστικά Νέα

Αποκλειστικό: Με ενιαίο τιμοκατάλογο θα πληρώνονται Δικηγόροι - Λογιστές από τον e-ΕΦΚΑ για ταχεία έκδοση συντάξεων

Αποκλειστικό: Με ενιαίο τιμοκατάλογο θα πληρώνονται Δικηγόροι - Λογιστές από τον e-ΕΦΚΑ για ταχεία έκδοση συντάξεων

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προχωρά στη σύναψη συμβάσεων έργου με ιδιωτικές εταιρείες HR για την πρόσληψη υπαλλήλων με αντικείμενο την καταχώριση δεδομένων και τη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων με τον ασφαλιστικό βίο των εργαζομένων.

Σχετικά Άρθρα

Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τις οποίες θα λειτουργούν οι πιστοποιημένοι φορείς που θα αναλάβουν τη συντόμευση της έκδοσης των συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΒΝ, θα υπάρχει ενιαίος τρόπος και «τιμοκατάλογος» για κάθε ξεχωριστή από τις εργασίες που αναλαμβάνουν τα πιστοποιημένα λογιστικά και δικηγορικά γραφεία.
Ηδη, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας επεξεργάζονται αυτή την περίοδο την κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίζει κατ΄ αποκοπή το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα.
Για κάθε μία από τις εργασίες αυτές θα υπάρχει ενιαίος τιμοκατάλογος που θα αποτυπώνεται στα βιβλία του πιστοποιημένου επαγγελματία.
Ο ασφαλισμένος, αφού καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησής του, θα μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να διαχειριστεί την υπόθεση του κάποιος επαγγελματίας.
Στη συνέχεια θα οδηγείται στον ιδιώτη δικηγόρο ή λογιστή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καταμέτρηση και πιστοποίηση των ενσήμων, την εξαγορά πλασματικών ετών και τελικά την ολοκλήρωση, τον υπολογισμό και την υποβολή του φακέλου του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ.

Βάση δεδομένων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν τα στοιχεία και στη συνέχεια θα προχωρούν στην καταβολή της σύνταξης και των αναδρομικών ποσών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.
Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους συναρμόδιους φορείς, οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι, τα οποία ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά για την έκδοση σωστών συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
Ο τρόπος διαχείρισης των δυο διαφορετικών κατηγοριών αιτήσεων συνταξιοδότησης που μελετάται αφορά:
- Τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στον e-ΕΦΚΑ ακόμη και πάνω από πέντε χρόνια.
Για όσες από αυτές τις αιτήσεις τις διαχειριστούν λογιστές και δικηγόροι θα καταβληθεί το σύνολο των χρημάτων για τη διεκπεραίωση τους από τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμοιβή των ιδιωτών θα διαμορφωθεί ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, για παράδειγμα ψηλότερη αμοιβή σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
- Τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Γι’ αυτές οι ασφαλισμένοι θα έχουν την επιλογή να απευθυνθούν στους πιστοποιημένους ιδιώτες δικηγόρους ή λογιστές της λίστας του υπουργείου Εργασίας, όμως το κόστος για την διεκπεραίωση του φακέλου τους θα επιμεριστεί στον ασφαλισμένο και στον e-ΕΦΚΑ ανάλογα με την πολυπλοκότητα του φακέλου.

Ιδιώτης ή τιμοκατάλογος

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων έχει προταθεί η τιμολόγηση να γίνεται από τον ιδιώτη και ένα μέρος θα καλύπτεται από τον e-ΕΦΚΑ, ενώ άλλη πρόταση περιλαμβάνει την θεσμοθέτηση συγκεκριμένων τιμών για κάθε στάδιο διεκπεραίωσης του φακέλου συνταξιοδότησης με την συμμετοχή εν μέρει του ασφαλισμένου.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προχωρά στη σύναψη συμβάσεων έργου με ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για την πρόσληψη υπαλλήλων με αντικείμενο την καταχώρηση δεδομένων και τη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων με τον ασφαλιστικό βίο των εργαζομένων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης