Τελευταία Νέα
Speculator

Stock option για στελέχη αλλά οι μέτοχοι στο… περίμενε για μέρισμα

Stock option για στελέχη αλλά οι μέτοχοι στο… περίμενε για μέρισμα

Ποιες εισηγμένες ανακοίνωσαν επιβράβευση στελεχών για το έργο τους αλλά οι μέτοχοι έχουν καιρό να δουν το χρώμα του χρήματος

Σχετικά Άρθρα
Το stock option είναι μία συνηθισμένη διαδικασία επιβράβευσης των στελεχών μίας εταιρείας.

Η εταιρεία πηγαίνει καλά, η επιχειρηματική δραστηριότητα αποδίδει και επιβραβεύονται τα μέλη της διοίκησης και τα υψηλόβαθμα στελέχη.
Την ακολουθούν πολλές εταιρείες με τις διαφορές να εντοπίζονται στην τιμή που δίνονται οι μετοχές στους δικαιούχους.
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι από τελείως δωρεάν ή στην τιμή της ονομαστικής αξίας που κάποιες φορές είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη χρηματιστηριακή.
Άλλες εταιρείες παρέχουν τις μετοχές στα στελέχη τους με κάποια έκπτωση, αξιόλογη, αλλά όχι «τσάμπα».
Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεχωρίσει οι ανακοινώσεις εταιρειών που τα στελέχη θα επιβραβευθούν για τις προσπάθειές τους, αλλά οι μέτοχοι δεν έχουν ανάλογη επιβράβευση.

Δεν υπάρχουν δηλαδή κέρδη προς διανομή με τη μορφή μερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου.

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν ασκηθεί 2,28 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης από το stock option plan της Alpha Bank με τιμή άσκησης 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χρηματιστηριακή περίπου 1,10 ευρώ.
Μάλιστα η τράπεζα πρόσφατα ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ, για την περίοδο 2020-25 θα δώσει επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης των στελεχών της (ΔΕΗ και ΔΕΗΑΝ) για την συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου, με τη μορφή 3 κυλιόμενων κύκλων προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.
Το Δ.Σ. θα καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.
Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄ ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης.
Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα εκδώσει, μέσω ισόποσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, νέες μετοχές.

Η τιμή εξάσκησης θα είναι η τρέχουσα τιμή κατά την διάθεση τους.

Η ABAΞ σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προχωράει σε stock option και σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η επιβράβευση της ενεργούς συμμετοχής συγκεκριμένων στελεχών, λοιπών εργαζομένων και συνεργαζόμενων με την Εταιρεία προσώπων στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, την ανταμοιβή για την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους με παροχή εργασιακού και συνεργατικού κινήτρου, καθώς και την επί μακρόν ενίσχυση της υποχρέωσης πίστης και της εποικοδομητικής συνεργασίας, ως καθοριστικού παράγοντα σταθεροποίησης της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας και στην εδραίωση της γόνιμης συνεργασίας της με συγκεκριμένα πρόσωπα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής και προβλέπεται διάθεση 4 εκατ. μετοχών.
Υπενθυμίζεται τέλος, πως η Intracom Κατασκευές, τον Απρίλιο έδωσε σε στελέχη της εταιρείας 1,52 εκατ. μετοχές λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή!

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης