Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Performance Technologies: Στις 9 Αυγούστου η εισαγωγή 585.000 νέων μετοχών από άσκηση stock options στην ΕΝ.Α

Performance Technologies: Στις 9 Αυγούστου η εισαγωγή 585.000 νέων μετοχών από άσκηση stock options στην ΕΝ.Α
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Performance Technologies A.E ανέρχεται στο συνολικό ποσό € 1.390.268,30 διαιρούμενο σε 13.902.683 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών (€ 0,10) η κάθε μία
Σχετικά Άρθρα

Η Performance Technologies A.E ανακοινώνει ότι την 09/08/2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του υποπρογράμματος β΄διαθέσεως μετοχών (stock options plan) από εννιά (9) στελέχη της εταιρίας σε τιμή διάθεσης 0,6666667 ευρώ ανά μετοχή.
Την 12/07/2022 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ2911491 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Διεύθυνσης Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των € 58.500 με την έκδοση 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 1.390.268,30) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρεις (13.902.683) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών (€ 0,10) η κάθε μία.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 05/08/2022 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των ως άνω 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης