Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Η επόμενη μέρα της MIG μετά την πώληση της Attica Group – Τα σχέδια της διοίκησης και ο ισολογισμός

tags :
Η επόμενη μέρα της MIG μετά την πώληση της Attica Group – Τα σχέδια της διοίκησης και ο ισολογισμός
Για τη χρήση του 2024 αναμένεται αύξηση των εσόδων και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Σχετικά Άρθρα
Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η εικόνα του ισολογισμού της MIG δείχνει μία υγιή εταιρεία ξανά.
Το παραπάνω αναφέρει και η ίδια η διοίκηση στον ισολογισμό που δημοσίευσε τονίζοντας: Η ολοκλήρωση της διάθεσης της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην ATTICA οδήγησε μετά από πολλά χρόνια την Εταιρεία σε μία υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό ενώ παράλληλα απέφερε σημαντική κερδοφορία στα αποτελέσματα της.
Η συναλλαγή αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψιν το μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την διατήρηση υψηλών επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων ενώ παράλληλα σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται γεωπολιτική αστάθεια σε πολλά σημεία του πλανήτη.
Μετά τη συναλλαγή ο όμιλος έχει ίδια κεφάλαια 121,8 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 91,8 εκατ. ευρώ και ακίνητα στη Σερβία αξίας 204 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά τα ακίνητα στη Σερβία είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, μαζί με κάποιες επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και έντοκα αξίας 5,7 εκατ. ευρώ.
Είχε επίσης ταμειακά διαθέσιμα 7,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023.
Όμως τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δείχνουν πως δεν αποδίδουν.
Ο τζίρος το 2023 ήταν στα 7,8 εκατ. ευρώ και υπήρξε λειτουργική ζημιά 115 χιλ. ευρώ (η τελική γραμμή έχει κέρδη 4 εκατ. ευρώ, αλλά υπάρχουν έκτακτα 16,1 εκατ. ευρώ από αποαναγνώριση δανείων και μαζί με τα κέρδη από την πώληση της Attica Group τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 103,3 εκατ. ευρώ.).
Το ζητούμενο επομένως για την επόμενη μέρα είναι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, αφού τα ακίνητα αξίας 204 εκατ. ευρώ και τα δάνεια ύψους 91,8 εκατ. ευρώ δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε.

Αυτό μάλλον το έχει αντιληφθεί και η διοίκηση και αναφέρει πως η πολιτική της εταιρείας για το 2024 θα επικεντρωθεί στους κάτωθι άξονες:
-Αύξηση των εκμισθούμενων χώρων.
-Ανανέωση σημαντικού ποσοστού των μισθωτικών σχέσεων με ευνοϊκότερους για την εταιρεία όρους.
-Αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας.
-Βελτίωση του yield των ακινήτων.
-Διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας για την αποπληρωμή των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων και την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.
-Συνέχιση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με στόχο την μεσοπρόθεσμη ενίσχυση της κερδοφορίας.-
Συνέχιση της πώλησης επιλεγμένων ακινήτων με βάση την συνεισφορά τους στα οικονομικά αποτελέσματα προκειμένου να μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός και να κατευθυνθούν πρόσθετα κεφάλαια σε νέες επενδύσεις.

Η στρατηγική της Εταιρείας για το 2024 θα βασιστεί στους κάτωθι πυλώνες:
-Εξέταση της χρήσης των εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης των κεφαλαίων της όταν κριθεί ότι η ενίσχυση αυτή θα είναι προς το συμφέρων όλων των μετόχων της.
-Επενδύσεις σε εισηγμένες και μη εταιρείες με σκοπό αφενός την αποκόμιση βραχυπροθέσμων κερδών και αφετέρου την ενίσχυση της κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
-Επενδύσεις σε τίτλους Σταθερού Εισοδήματος
-Διερεύνηση επενδύσεων σε Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών
-Ενεργητική διαχείριση της επένδυσης στην RKB με στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα εσόδων, εξόδων, διαχείρισης διαθεσίμων, πωλήσεων ακινήτων και νέων επενδύσεων.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση του 2024 αναμένεται αύξηση των εσόδων και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Σημειώνεται πως η αποτίμηση της εισηγμένης ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ.

Ποια είναι η RKB

H RKB αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης ακινήτων στην Σερβία.
Η αξία των ακινήτων υπολογίζεται σε 204 εκατ. ευρώ με βάση την εκτίμηση της AMERICAN APPRAISAL για το 2023.
Διαχειρίζεται 27 εμπορικά ακίνητα, έναν χώρο γραφείων στο Βελιγράδι ενώ κατέχει και κάποιες οικοπεδικές εκτάσεις.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης