Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Το υπερβολικό δημόσιο χρέος σκοτώνει τη μεσαία τάξη και πνίγει την οικονομία

Το υπερβολικό δημόσιο χρέος σκοτώνει τη μεσαία τάξη και πνίγει την οικονομία
Το κράτος καταστρέφει την οικονομία όταν επιχειρεί διά της δημιουργίας χρέους να παραγάγει «ψευτικό» πλούτο
Ηχεί θετικά στα αυτιά των ψηφοφόρων κάθε υπόσχεση εκ μέρους των πολιτικών για αύξηση των δημοσίων δαπανών – και κυρίως αυτές που αφορούν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
Ενδέχεται αυτές οι υποσχέσεις να κερδίζουν εκλογές, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι είναι να διερωτηθούν: Ποιος πληρώνει το λογαριασμό.
Το σύνηθες αφήγημα στις ΗΠΑ – αλλά και στη Ελλάδα – ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο το οποίο έχει ζωή 40 ετών, πρέπει να συμπληρωθεί από το ερώτημα: Πώς το χρέος έμεινε για τόσο καιρό βιώσιμο;
Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες ενός εκδότη παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος, όπως οι ΗΠΑ, θα κατέληγαν φυσιολογικά σε μια χρεοκοπία τύπου Αργεντινής.
Ωστόσο, η εκδήλωση της μη βιωσιμότητας δεν εμφανίστηκε ούτε καν στην ίδια την Αργεντινή με τόσο δραματικό τρόπο.

Πώς το χρέος χάνει τη βιωσιμότητά του

Το υπερβολικό δημόσιο χρέος είναι μη βιώσιμο όταν γίνεται βάρος για την παραγωγική ανάπτυξη και οδηγεί την οικονομία σε συνεχώς αυξανόμενα  φορολογικά βάρη, ασθενέστερη αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών.
Ωστόσο, το επίπεδο της μη βιώσιμης συσσώρευσης χρέους μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται επειδή το ίδιο το κράτος επιβάλλει την αγορά δημόσιου χρέους στους ισολογισμούς των τραπεζών και αναγκάζει τον χρηματοπιστωτικό τομέα να λάβει όλο το χρέος ως «περιουσιακό στοιχείο χαμηλότερου κινδύνου».
Ωστόσο, ο νόμος και οι κανονισμοί απλώς επέβαλαν αυτή την τεχνητή κατάσταση.
Το αυξανόμενο χρέος διογκώνει το μέγεθος της κυβέρνησης στην οικονομία και διαβρώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και παραγωγικότητάς της.
Πολλοί διαβητικοί και παχύσαρκοι συνεχίζουν να τρώνε πάρα πολύ ανθυγιεινές τροφές, νομίζοντας ότι τίποτα δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατροφικές τους συνήθειες είναι βιώσιμες…
Όσοι αγνοούν τη συσσώρευση δημόσιου χρέους τείνουν να το κάνουν με την ιδέα ότι τίποτα δεν έχει συμβεί ακόμη.
Dollar Gets Fed Lift | Faster inflation spurred higher-for-longer Fed messaging


Οι ενδείξεις στην οικονομία

Αυτός είναι ένας απερίσκεπτος τρόπος να δούμε την οικονομία, ένα είδος νοοτροπίας «δεν έχουμε αυτοκτονήσει ακόμα, ας επιταχύνουμε».
Ένας ολοένα πιο αδύναμος ιδιωτικός τομέας, αδύναμοι πραγματικοί μισθοί, φθίνουσα αύξηση της παραγωγικότητας και η φθίνουσα αγοραστική δύναμη του νομίσματος όλα δείχνουν τη μη βιωσιμότητα των επιπέδων χρέους.
Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις οικογένειες και τις μικρές επιχειρήσεις να τα βγάλουν πέρα και να πληρώσουν για βασικά αγαθά και υπηρεσίες, ενώ όσοι έχουν ήδη πρόσβαση στο χρέος και στον δημόσιο τομέα χαμογελούν ικανοποιημένοι.
Γιατί; Διότι η συσσώρευση δημόσιου χρέους οδηγεί στην εκτύπωση τεχνητού χρήματος.

Το παραγωγικό χρήμα

Όταν δημιουργείται χρήμα στον ιδιωτικό τομέα μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, υπάρχει μια διαδικασία δημιουργίας πλούτου και προσφοράς χρήματος.
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δημιουργεί χρήματα για έργα που αποφέρουν πραγματική οικονομική απόδοση.
Κάποιοι αποτυγχάνουν, άλλοι εκτινάσσονται στα ύψη.
Αυτή είναι η διαδικασία της παραγωγικής οικονομικής ανάπτυξης και προόδου.
Μόνο όταν η κεντρική τράπεζα χειραγωγεί τα επιτόκια, συγκαλύπτει το κόστος του κινδύνου και αυξάνει την προσφορά χρήματος για τη δημιουργία εσόδων από μη παραγωγικές δαπάνες ελλείμματος, μπορεί να στρεβλώσει αυτή τη φυσιλογική οικονομική διαδικασία.
Όταν η κεντρική τράπεζα θέλει να συγκαλύψει την επιδείνωση της φερεγγυότητας και του οικονομικού ορθολογισμού των δημοσιονομικά απερίσκεπτων κυβερνήσεων, το κάνει χειραγωγώντας τα επιτόκια –καθιστώντας φθηνότερο τον δανεισμό των δημοσιονομικά ανεύθυνων κυβερνήσεων– και αυξάνοντας τεχνητά την προσφορά του νομίσματος στο σύστημα, κερδίζοντας χρήματα από το δημόσιο χρέος – μια καταστροφική διαδικασία της δημιουργίας χρήματος σε αντίθεση με την αποταμιευτική-επενδυτική λειτουργία των τραπεζών.

Καταναγκασμός και καταστολή

Όταν η δημοσιονομική θέση είναι μη βιώσιμη, ο μόνος τρόπος για να εξαναγκάσει το κράτος την αποδοχή του χρέους του —το νεοδημιουργημένο νόμισμα— είναι μέσω καταναγκασμού και καταστολής.
Το χρέος ενός κράτους είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν ο ιδιωτικός τομέας εκτιμά τη φερεγγυότητά του και το χρησιμοποιεί ως αποθεματικό.
Όταν το κράτος επιβάλλει την αφερεγγυότητα του στην οικονομία, η χρεοκοπία του εκδηλώνεται με την καταστροφή της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος μέσω του πληθωρισμού και την αποδυνάμωση της αγοραστικής ικανότητας πραγματικών μισθών.
Το κράτος ουσιαστικά υλοποιεί μια διαδικασία επιλεκτικής (αργής) χρεοκοπίας στην οικονομία μέσω της αύξησης των φόρων και της αποδυνάμωσης της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος, που οδηγεί σε ασθενέστερη ανάπτυξη και διάβρωση της μεσαίας τάξης, των... ομήρων του εκδότη νομίσματος.
Φυσικά, ως εκδότης νομισμάτων, το κράτος δεν αναγνωρίζει ποτέ τις ανισορροπίες του και πάντα κατηγορεί τον πληθωρισμό και την αδύναμη ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα, τους εξαγωγείς, αλλά κράτη και τις αγορές.
Οι ανεξάρτητοι θεσμοί πρέπει να επιβάλουν δημοσιονομική σύνεση για να αποτρέψουν ένα κράτος από το να καταστρέψει την πραγματική οικονομία.
Το κράτος, μέσω του μονοπωλίου της έκδοσης νομίσματος και της νομοθετικής και ρυθμιστικη΄ς ισχύος, θα μεταλαμπαδεύει πάντα τις ανισορροπίες του σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, νομίζοντας ότι είναι για το καλό τους.

Το δημόσιο έλλειμμα δεν δημιουργεί οικονομίες κλίμακας  για το ιδιωτικό τομέα

Οι αποταμιεύσεις στην πραγματική οικονομία δέχονται το δημόσιο χρέος ως περιουσιακό στοιχείο όταν αντιλαμβάνονται τη φερεγγυότητα του εκδότη νομίσματος ως αξιόπιστη.
Όταν η κυβέρνηση το επιβάλλει και αγνοεί τη λειτουργία της παραγωγικής οικονομίας, τοποθετώντας τον εαυτό της ως πηγή πλούτου, υπονομεύει το ίδιο το θεμέλιο που θέλει να προστατεύσει: το βιοτικό επίπεδο για τον μέσο πολίτη.
Οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν αποθεματικά.
Το χρέος τους γίνεται αποθεματικό μόνο όταν η παραγωγική οικονομία του ιδιωτικού τομέα εντός των πολιτικών τους ορίων ευδοκιμεί και τα δημόσια οικονομικά παραμένουν υπό έλεγχο.
Το κράτος δείχνει την αφερεγγυότητα του, όπως κάθε εκδότης, στην τιμή που κατανέμει στην αγοραστική δύναμη του νομίσματος.
Το δημόσιο χρέος είναι τεχνητή δημιουργία νομίσματος γιατί το κράτος δεν παράγει τίποτα.

Διαχειρίζεται μόνο τα χρήματα που συλλέγει από τον ίδιο παραγωγικό ιδιωτικό τομέα το οποίο πνίγει μέσω φόρων και πληθωρισμού.

H χειραγώγηση από τη Federal Reserve

Το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να γίνεται μη βιώσιμο όταν η Federal Reserve σταμάτησε να υπερασπίζεται το νόμισμα και να δίνει προσοχή στα νομισματικά μεγέθη για να εφαρμόσει πολιτικές που αποσκοπούσαν να συγκαλύψουν το αυξανόμενο κόστος του χρέους από τις αχαλίνωτες δαπάνες που αποχαλίνωσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα .
Η δημιουργία τεχνητού νομίσματος δεν είναι ποτέ ουδέτερη διαδικασία.
Ωφελεί δυσανάλογα τον πρώτο αποδέκτη νέου νομίσματος, την κυβέρνηση, και βλάπτει μαζικά τους τελευταίους αποδέκτες, τους πραγματικούς μισθούς και τις αποταμιεύσεις καταθέσεων.
Είναι μια μαζική μεταφορά πλούτου από την παραγωγική οικονομία και αποταμιευτές στη γραφειοκρατική διοίκηση.
Περισσότερες μονάδες δημόσιου χρέους σημαίνουν ασθενέστερη παραγωγική ανάπτυξη, υψηλότερους φόρους και υψηλότερο πληθωρισμό στο μέλλον.
Πώς θα γνωρίζουμε
Επομένως, εάν το κράτος μπορεί να μας επιβάλει τις δημοσιονομικές του ανισορροπίες, πώς ξέρουμε εάν το χρέος που εκδίδει είναι μη βιώσιμο;
Πρώτον, λόγω των μονάδων του ΑΕΠ που δημιουργούνται, η προσθήκη νέων μονάδων δημόσιου χρέους το μειώνει γρήγορα.
Δεύτερον, η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος είναι διαρκής και επιταχύνεται.
Τρίτον, επειδή οι παραγωγικές επενδύσεις και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώνονται, η απασχόληση μπορεί να παραμείνει αποδεκτή στους τίτλους των εφημερίδων, αλλά οι πραγματικοί μισθοί, η παραγωγικότητα και η ικανότητα των εργαζομένων να τα βγάλουν πέρα επιδεινώνονται γρήγορα.

To  άσχημο τέλος 
Η σημερινή αφήγηση προσπαθεί να μας πει ότι τίποτα δεν έχει συμβεί από αυτά - όταν έχουν συμβεί πολλά.
Η καταστροφή της μεσαίας τάξης και η υποβάθμιση του ιστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς όφελος μιας ανερχόμενης γραφειοκρατικής διοίκησης που καταναλώνει υψηλότερους φόρους αλλά εξακολουθεί να δημιουργεί περισσότερα χρέη και ελλείμματα.
Αυτό θα τελειώσει άσχημα και όλες οι αυτοκρατορίες τελειώνουν με τον ίδιο τρόπο…
Με την υπόθεση ότι τίποτα τρομακτικά καταστροφικό δεν θα συμβεί.
Η αποδοχή του νομίσματος ως αποθεματικού τελειώνει.
Η επίμονη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης και η μείωση της εμπιστοσύνης στο νομικά επιβεβλημένο «περιουσιακό στοιχείο χαμηλότερου κινδύνου» είναι μερικές από τις «κόκκινες σημαίες» που κάποιοι είναι πρόθυμοι να αγνοήσουν, ίσως επειδή ζουν από τους φόρους άλλων ανθρώπων ή επειδή επωφελούνται από την καταστροφή του νομίσματος μέσω περιουσιακών στοιχείων πληθωρισμός.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι βαθιά αντικοινωνικό και καταστροφικό, ακόμα κι αν είναι μια αργή διαδικασία παρακμής.

Η δουλοπαροικία

Το γεγονός ότι υπάρχουν ενημερωμένοι και ευφυείς επενδυτές που αγνοούν πρόθυμα τις κόκκινες σημαίες της αποδυνάμωσης της μεσαίας τάξης, της μείωσης της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος και της επιδείνωσης της φερεγγυότητας και της παραγωγικότητας δείχνει γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να διατηρούν το δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Ο λόγος για τον οποίο η δημιουργία χρημάτων από το κράτος είναι τόσο επικίνδυνη είναι επειδή η κυβέρνηση είναι πάντα πρόθυμη να αυξάνει την εξουσία της στους πολίτες και να τους κατηγορεί για τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές της, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τη λύση.
Μπορεί το χρέος να συνεχίσει να αυξάνεται;
Φυσικά.
Η σταδιακή διαδικασία εξαθλίωσης και δουλοπαροικίας για τους πολίτες είναι σχετικά άνετη όταν το κράτος μπορεί να επιβάλει τη χρήση του νομίσματος και να επιβάλει το χρέος του στις συντάξεις διά της νομοθεσίας .
Το να πιστεύεις ότι θα διαρκέσει για πάντα, και δεν θα συμβεί τίποτα δεν είναι απλώς απερίσκεπτη νοοτροπία «επιτάχυνση της πορείας προς τον γκρεμό, δεν έχουμε πέσει ακόμα».
Αγνοεί την ίδια τη φύση και την πραγματικότητα του χρήματος.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης