Οικονομία

Έρχονται παρατάσεις για ηλεκτρονικά βιβλία και επιδότηση παγίων δαπανών

Έρχονται παρατάσεις για ηλεκτρονικά βιβλία και επιδότηση παγίων δαπανών
Δύο παρατάσεις που αφορούν το μέτρο για την επιδότηση των παγίων δαπανών και την έναρξη των ηλεκτρονικών τιμολογίων βρίσκονται πάνω στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου.
Σχετικά Άρθρα

Δύο παρατάσεις που αφορούν το μέτρο για την επιδότηση των παγίων δαπανών και την έναρξη των ηλεκτρονικών τιμολογίων βρίσκονται πάνω στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου.
Στο μέτωπο των αιτήσεων για την κάλυψη των παγίων δαπανών από το κράτος η προθεσμία λήγει κανονικά στις 17 Ιουνίου αλλά αναμένεται να παραταθεί τουλάχιστον έως το τέλος του μήνα.
Παράλληλα εξετάζεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος για την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων -myDATA για όλες τις επιχειρήσεις που με βάση τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Ιουλίου.
Η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «επιδότησης παγίων δαπανών» ύψους 500 εκ. ευρώ γίνεται μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και οι δικαιούχοι θα λάβουν «πιστωτικό κουπόνι» το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που πρόκειται να πληρωθούν εντός του διαστήματος από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Κλειδί για να λάβουν οι επιχειρήσεις την επιδότηση είναι τα δεδομένα του Ε3, το οποίο θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί εντός σφιχτών χρονικών ορίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 30.116 έντυπα Ε3, αριθμός που κρίνεται μικρός σε σχέση με το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι επιχειρήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Η ενίσχυση αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 και το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει στο πλαίσιο του κρατικού πακέτου στήριξης.
Ως πάγιες δαπάνες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 (παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα)

Για να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
  • ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
  • έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
  • δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Την ίδια ώρα λογιστές και φορείς ζητούν την μετάθεση της ημερομηνίας για την διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA για όλες τις επιχειρήσεις λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και των εμπλοκών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα η υποχρεωτική διαβίβαση τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται από την 1η Ιουλίου 2021 για όσα εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά ενώ αντίστοιχα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.
Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα δώσει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές να έχουν πλήρη στοιχεία για το οικονομικό προφίλ της κάθε επιχείρησης ενώ θα επιταχύνει τις επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι έχουν θεσμοθετηθεί κίνητρα όπως:

  • μείωση στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου.
  • περιορισμό σε 45 ημέρες από 90 του χρονικού διαστήματος που η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση.
  • αυξημένη κατά 100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγματοποίησής της, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρόχου.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης