Τελευταία Νέα
Οικονομία

Φορο-έλεγχοι με point system - Σε ποιες υποθέσεις θα δοθεί βαρύτητα από τα Ελεγκτικά Κέντρα

Φορο-έλεγχοι με point system - Σε ποιες υποθέσεις θα δοθεί βαρύτητα από τα Ελεγκτικά Κέντρα
Απόφαση της ΑΑΔΕ πατάει τέρμα το γκάζι στον έλεγχο προκειμένου να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα
Σχετικά Άρθρα

Με μόρια βαρύτητας και υποθέσεις ρίσκου θα γίνει η επιλογή των φορολογικών υποθέσεων που λιμνάζουν στις Εφορίες και θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα (ΕΛΚΕ) που δημιουργούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Απόφαση της ΑΑΔΕ πατάει τέρμα το γκάζι στον έλεγχο προκειμένου να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα συστήνοντας σε κάθε ελεγκτικό κέντρο ειδικές Επιτροπές για την καταγραφή και αξιολόγηση των εκκρεμών υποθέσεων.
Τα δελτία από καταγγελίες και ελέγχους που δεν ολοκληρώθηκαν και δεν συντάχθηκε έκθεση ελέγχου θα βαθμολογηθούν ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και θα συνταχθεί λίστα με τις υποθέσεις που θα βρεθούν στο στόχαστρο.
Με βάση την κλίμακα της ΑΑΔΕ ο βαθμός 0 αφορά υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, το 1 υποθέσεις απλού η μικρού ενδιαφέροντος, το 2 υποθέσεις με σημαντικό ενδιαφέρον ενώ ο βαθμός 3 θα σημαίνει άμεση και ταχεία επέμβαση από το ελεγκτικό μηχανισμό.
Πάντως στη κορυφή της λίστας με τις περιπτώσεις άμεσης και ταχείας επέμβασης βρίσκονται υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους, εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ της περιόδου 2016-2021 και μεταβιβάσεις ακινήτων μεγάλης αξίας.

Οι έλεγχοι

Ειδικότερα οι έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επικεντρωθούν:

  1. Στη συμμόρφωση των φορολογούμενων
  2. Στον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί
  3. Στη βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛΚΕ αλλά και στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων.
  4. Σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια :
  • Η αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
  • Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
  • Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.
  • Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.
  • Σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε.
  • Στον επανέλεγχο φορολογικών υποθέσεων που ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί, έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.


Επίσης τα ελεγκτικά κέντρα θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε φορολογουμένους που ασκούν δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, τη τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών παραστατικών.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο