Speculator

O περίεργος ρόλος της ελεγκτικής εταιρίας RSM στην Βιοχάλκο

O περίεργος ρόλος της ελεγκτικής εταιρίας RSM στην Βιοχάλκο

Όταν οι αποτιμήσεις γίνονται στον … αέρα με την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μόνιμος πελάτης του ομίλου Βιοχάλκο φαίνεται ότι είναι η RSM Greece του κυρίου Άθω Στυλιανού καθώς φαίνεται ότι γνωμοδοτεί επί του ευλόγου και δικαίου παντός μετασχηματισμού.
Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η εταιρία που γνωμοδοτεί είναι μια εταιρία μικρού μεγέθους όταν ο όμιλος Βιοχάλκο έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και είναι μεγάλου μεγέθους ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα.

Εταιρία ολίγων ορκωτών

Ανατρέχοντας στην έκθεση διαφάνειας του 2020 της RSM μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι η εταιρία είχε δύο μετόχους και τέσσερις όλους κι όλους ορκωτούς ελεγκτές (εκτός του μετόχου κ. Στυλιανού) που έχουν δικαίωμα να υπογράψουν οικονομικές καταστάσεις. Πέραν αυτού όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές η εταιρία του κυρίου Στυλιανού έχει ήδη παραπεμφθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης πρόσφατα.
Προφανώς αυτό αποτελεί λεπτομέρεια για τον όμιλο Βιοχάλκο αλλά και για τις εποπτικές αρχές που αρκούνται στις αποτιμήσεις που κάνει μια μικρού μεγέθους εταιρία όπως του κυρίου Στυλιανού η οποία είχε 910 χιλιάδες ευρώ κύκλο εργασιών στην ετήσια χρήση που έληξε στις 30/6/2020 εκ των οποίων 600 χιλιάδες αφορούσαν σε ελεγκτικές και τα υπόλοιπα σε συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες.

Η τακτική Βιοχάλκο

Η τακτική του ομίλου Βιοχάλκο να αναθέτει αποτιμήσεις σε μια εταιρία μικρού μεγέθους προκαλεί εύλογα ερωτηματικά αν και η εταιρία θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι υπηρεσίες της είναι υψηλού επιπέδου. Για να αποδεικνύεται όμως αυτό θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό.

Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (άρθρα 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η RSM έκανε τις αποτιμήσεις της διασυνοριακής συγχώνευσης του ομίλου Βιοχάλκο ενώ σήμερα έρχεται να αποτιμήσει την αξία της ΕΤΕΜ για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΕΜ συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ποσού 22.800.000,00 ευρώ με εισφορά σε μετρητά και 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά μηχανημάτων, ώστε τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» να χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Βουλγάρικης εταιρείας ETEM BG S.A.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι μέσω της αύξησης αυτής επέρχονται μετοχικές αλλαγές στον όμιλο καθώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» το ποσοστό της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» θα ανέρχεται σε 80% από 0% που είναι σήμερα.

Προϋποθέσεις του … αέρα

Και το εύλογο και δίκαιο της συναλλαγής πιστοποιεί ορκωτός της RSM υπό προϋποθέσεις.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση αποτίμησης
«Ως προς την διενεργηθείσα Ανάθεση σημειώνουμε ότι δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση διενεργηθείσα σύμφωνα με γενικά αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και ως εκ τούτου δεν εκφράζεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμίας μορφής διασφάλιση. Η διενέργεια ειδικών ελέγχων και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΤΕΜ GR και ΕΤΕΜ BG με όρους και διατάξεις λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων έναντι τρίτων δεν συνιστά μέρος του αντικειμένου της Ανάθεσης μας. Η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών μπορεί να καλυφθεί μόνο με ξεχωριστές αναθέσεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας της εν λόγω ανάθεσης. Οι παραδοχές και οι μεθοδολογίες / διαδικασίες οι οποίες εκτελέστηκαν καθώς και τα αποτελέσματα της εργασίας μας τα οποία περιλαμβάνονται στην Έκθεση μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα σε περίπτωση που η εργασία μας διενεργείτο για διαφορετικό εντολέα»
Σε απλά ελληνικά όλα αυτά σημαίνουν ότι η έκθεση είναι απλά μια θεωρία ή αλλιώς φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αλήθεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τι άποψη έχει επί του θέματος δεδομένου ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι εισηγμένη εταιρία δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την αξιοπιστία των δεδομένων βάση των οποίων συντάσσεται η έκθεση αποτίμησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης