Τελευταία Νέα
Speculator

Έγραψε «λάθος» η Lavipharm - Τι θα γίνει με το ενημερωτικό και το δανεισμό - Πλήρης επιβεβαίωση BN

Έγραψε «λάθος» η Lavipharm - Τι θα γίνει με το ενημερωτικό και το δανεισμό - Πλήρης επιβεβαίωση BN
Ωστόσο είναι άγνωστο αν θα τεθεί και ζήτημα χειραγώγησης...
Σχετικά Άρθρα

Με τη «διόρθωση λάθους» στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2022 που είχε αποκαλύψει το bankingnews (πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δημοσίευμα) αλλά και τις 31/12/2021 ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση κεφαλαίου της Lavipharm το οποίο κατά πάσα πιθανότατα θα συζητηθεί σήμερα στο ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που φέρεται να επιδεικνύει και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ωστόσο είναι άγνωστο αν θα τεθεί και ζήτημα χειραγώγησης δεδομένου του χειρισμού που έγινε ενώ θα θεωρηθεί απολύτως λογική εξέλιξη να κληθεί για εξηγήσεις η ορκωτή ελέγκτρια που της «διέφυγε» το λάθος και δεν παρατήρησε τον ασαφή τρόπο που διατυπώθηκε η ύπαρξη waiver μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήξης της περιόδου που αφορούσαν οι οικονομικές καταστάσεις. Και αυτό έγινε τόσο στο εξάμηνο του 2022 όσο και στην ετήσια χρήση του 2021.

Με την αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης.
Συγκεκριμένα κατά την 31.12.2021 ο Όμιλος παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης €15,3 εκατ. και η Εταιρεία €3,2 εκατ. αντίστοιχα.
Κατά την 30.06.2022 ο Όμιλος παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης €13,3 εκατ. και η Εταιρεία €2,6 εκατ. αντίστοιχα.

Η εταιρία αναφέρει ότι η μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας δεν επηρεάζει την καταλληλόλητα της βάσης κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ωστόσο μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν δημοσιευτεί οικονομικές καταστάσεις και αποτελεί ένα ερώτημα αν μπορεί να εγκιθεί ενημερωτικό χωρίς αυτό να συμβεί σήμερα το πρωί.
Η εταιρία πάντως επιβεβαιώνει ότι είναι ακόμα ανοικτό το ζήτημα της ρύθμισης των υποχρεώσεων αναφέροντας πως ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων με επιστολή του προς την Εταιρεία με ημερομηνία 14.11.2022 επιβεβαιώνει ότι έχει συναινέσει σχετικά με τη μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών στις περιόδους αναφοράς ήτοι 31.12.2021 και 30.06.2022, καθώς και την αναδρομικότητα ισχύος αυτής.

Επίσης η εταιρία αναφέρει ότι «στην από 21.10.2022 έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, καταγράφονται οι προτεινόμενοι βασικοί όροι για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, συνολικού υπολοίπου κατά την 31.10.2022 ύψους €18,8 εκατ., που αφορά στα δάνεια που συμπεριλαμβάνονται στην από 16.6.2017 Συμφωνία Αναδιάρθρωσης Δανεισμού. Συγκεκριμένα, η ως άνω ενημέρωση αφορά σε έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους €15 εκατ. επταετούς διάρκειας για την αναχρηματοδότηση ισόποσου δανείου με πρώτη αποπληρωμή ποσού €1 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2023.
Ο εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ήδη πραγματοποιήσει τον νομικό έλεγχο των προτεινόμενων εγγυήσεων.

Η έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 31.01.2023. Το υπόλοιπο ποσό του ως άνω δανεισμού ύψους, κατά την 31.10.2022, €3,8 εκατ. και λήξεως 31.12.2023 που περιλαμβάνεται στην από 16.6.2017 Συμφωνία Αναδιάρθρωσης Δανεισμού, ο Όμιλος προτίθεται να το αποπληρώσει μελλοντικά είτε μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού (factoring) χρησιμοποιώντας τα ήδη εγκεκριμένα όρια factoring του Ομίλου, ύψους €4,5 εκατ., είτε μέσω της λειτουργικής του κερδοφορίας».
Από τα παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η διευθέτηση του δανεισμού και είναι απορίας άξιον αν συναρτάται με την αύξηση κεφαλαίου καθώς η Lavipharm αποσιωπά τους όρους της ρύθμισης και απλά αναφέρει ότι έχει γίνει νομικός έλεγχος των προτεινόμενων εγγυήσεων χωρίς να διευκρινίζει ούτε τα αποτελέσματα του ελέγχου ούτε και αν οι εγγυήσεις (άγνωστες ) είναι δεκτές.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Advertisement