Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκλειστικό: Ο Σκρέκας τινάζει στον αέρα την οδηγία για τα ΕSG - Ανάστατη η αγορά, κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας

Αποκλειστικό: Ο Σκρέκας τινάζει στον αέρα την οδηγία για τα ΕSG - Ανάστατη η αγορά, κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας
Η καταληκτική εφαρμογή της οδηγίας CSRD, τα παιγνίδια του Υπουργείου Ανάπτυξης και η απόγνωση σε εποπτικές αρχές, τράπεζες, εισηγμένες και ορκωτούς ελεγκτές
Άμεσο κίνδυνο παραπομπής στο δικαστήριο της ΕΕ αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω του ανεκδιήγητης απραξίας του Υπουργείου Ανάπτυξης να προωθήσει εγκαίρως προς ψήφιση στη Βουλή της της οδηγίας 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 (CSRD) για τα ESG.

Η προθεσμία για την υιοθέτησή της λήγει στις 6 Ιουλίου και μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί καν σχέδιο νόμου προς διαβούλευση και είναι αδύνατο η οδηγία να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.

Το γεγονός πέραν του ότι εκθέτει την Ελλάδα έχει προκαλέσει την απόλυτη σύγχυση στην αγορά καθώς από τη φετινή χρονιά την οδηγία είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν επιχειρήσεις και όμιλοι με πάνω από 500 άτομα προσωπικό.
Και η σύγχυση αφορά στις ίδιες τις υπόχρεες εταιρίες, τις τράπεζες που χρηματοδοτούν με κριτήρια ESG και τους ορκωτούς ελεγκτές.

Και αυτό διότι έξι μήνες πριν τη λήξη της χρήσης και δέκα μήνες πριν την καταληκτική προθεσμία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 αλλά και των εκθέσεων βιωσιμότητας ουδείς γνωρίζει τις απαιτήσεις του νόμου καθώς νόμος … δεν υπάρχει.

Αυτό είναι προφανές ότι λειτουργεί χαοτικά για το Χρηματιστήριο αλλά και για τις εποπτικές αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης, Τράπεζα της Ελλάδος).

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το σχέδιο νόμου έχει ήδη συνταχθεί αλλά είναι καταχωνιασμένο εδώ και αρκετούς μήνες στα συρτάρια του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα ο οποίος προκειμένου να προωθήσει προσωπική ατζέντα για το ποιος θα κάνει τον έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας (εκτός των ορκωτών ελεγκτών) παίζει καθυστέρηση.

Αποτέλεσμα αυτού είναι το τελευταίο διάστημα να υπάρχει καταιγισμός ερωτημάτων κυρίως από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών χωρίς μέχρι στιγμής να ιδρώνει το αυτί κανενός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη καθώς η οδηγία CSRD προβλέπει δεκαπέντε επιλογές τις οποίες κάθε Κράτος-Μέλος δύναται να υιοθετήσει κατά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.
Ουσιαστικά δηλαδή λόγω και των πολλών επιλογών όλα είναι στον αέρα.

Αναφορικά με τις επιλογές των ελεγκτών υπηρεσιών διασφάλισης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προτάθηκε να ανατεθεί ο έλεγχος αυτός αποκλειστικά στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές με τα επιπλέον προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου.
Η επιλογή την οποία τορπιλίζει ο κ. Σκρέκας κρίθηκε ότι είναι η πιο κατάλληλη για τους εξής λόγους.
Αναφορικά με τις επιλογές των ελεγκτών υπηρεσιών διασφάλισης προτάθηκε να ανατεθεί ο έλεγχος αυτός στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές με τα επιπλέον προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου.
Θεωρήθηκε ότι η επιλογή αυτή είναι η πιο κατάλληλη για τους εξής λόγους :

• Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές υφίσταται ήδη ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή ακολουθούν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την IFAC εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες διασφάλισης που παρέχουν

• Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές εποπτεύονται σύμφωνα με το νόμο για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου από την μόνη αρμόδια αρχή που είναι η ΕΛΤΕ, στοιχείο απαραίτητο σύμφωνα με την νέα οδηγία και για τους ανεξάρτητους Παρόχους

• Τα θέματα που θέτει η νέα οδηγία αναφορικά με αδειοδότηση, δημόσιο μητρώο, εκπαίδευση, επαγγελματικές εξετάσεις, πρακτική άσκηση, θέματα δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας, εσωτερικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ρυθμίζονται ήδη για τους Ορκωτούς και τις Ελεγκτικές εταιρείες στον νόμο και συνεπώς εφαρμόστηκαν αναλογικά στον νέο σχέδιο νόμου για τα θέματα διασφάλισης βιωσιμότητας. Άλλωστε η ίδια οδηγία τροποποιεί τον νόμο και τον Κανονισμό του ελεγκτικού επαγγέλματος

• Υπάρχει σύνδεση μεταξύ χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και συνεπώς οι Ορκωτοί παρέχοντας παράλληλα και τις δύο υπηρεσίες κατανοούν σε βάθος τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Αυτή η ολιστική αντιμετώπιση είναι κρίσιμη για την αύξηση της εμπιστοσύνης

• Η ολιστική εικόνα των πληροφορίων που θα αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις θα ενδυνάμωση την εμπιστοσύνη των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων

• Η οδηγία προβλέπει για την βιωσιμότητα και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης για τα οποία οι ΟΕΛ έχουν ήδη θεωρητική και πρακτική εμπειρία

Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας CSRD αφορούν όλες τις μεγάλες εταιρείες (εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ) οι οποίες πληρούν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

-Περισσότερους από 250 εργαζόμενους
-Καθαρό κύκλο εργασιών άνω των € 40 εκατ.
-Πάνω από 20 εκατ. ετήσιο ενεργητικό.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν επίσης και τις εταιρείες εκτός ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούν καθαρό κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και έχουν τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα στην ΕΕ.

Πλην των εταιριών με πάνω από 500 εργαζόμενους για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο χρόνος εφαρμογής είναι η χρήση του 2025.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης