ΕΧΑΕ: Προσδοκά σε νέες εισαγωγές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ιδιωτικοποιήσεις για το 2018

ΕΧΑΕ: Προσδοκά σε νέες εισαγωγές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ιδιωτικοποιήσεις για το 2018
Τα έσοδα από νέες εισαγωγές ήταν μόλις 213 χιλ. ευρώ το 2017 και αφορούν 180 χιλ. ευρώ από την εισαγωγή του ΑΔΜΗΕ και 33 χιλ. ευρώ από την εισαγωγή της BRIQ PROPERTIES
Η ανάταξη της χρηματιστηριακής αγοράς περνάει μέσα από τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος το οποίο με τη σειρά του θα κάνει πιο ελκυστικές για τους επενδυτές τις νέες εισαγωγές και τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η σχεδιαζόμενη έξοδος από το Μνημόνιο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σειράς από διαρθρωτικές αλλαγές, που σε συνδυασμό με τα σαφή σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας τροφοδοτούν την οικονομική δραστηριότητα αλλά αυξάνουν την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας, σημειώνει η διοίκηση της ΕΧΑΕ στις οικονομικές της καταστάσεις.
Για το 2018 η προσδοκώμενη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα δώσει ευκαιρίες για άντληση κεφαλαίων μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά, εξέλιξη που θα ωφελήσει τα μεγέθη της ΕΧΑΕ.
Όπως τονίζεται για την τρέχουσα χρήση προγραμματίζονται νέες εισαγωγές εταιρειών καθώς και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο θα ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων μέσω του Χρηματιστηρίου.
Με τη σειρά της, μια τέτοια εξέλιξη θα ανατροφοδοτούσε το θετικό κλίμα για την χρηματιστηριακή αγορά.
Σημειώνεται πως μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να εισαχθούν είναι η Chipita, ενώ αναφορικά με τις αυξήσεις κεφαλαίου, η Εθνική Πανγαία περιμένει βελτίωση του κλίματος για να αντλήσει περί τα 250 εκατ. ευρώ (δεν αποκλείεται και έκδοση εταιρικού ομολόγου).
Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τι θα πράξουν οι τράπεζες.
Παράλληλα η ΕΧΑΕ εκτιμά πως η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τοπίου μέσω πιθανών εξαγορών και συγχωνεύσεων, η πρόοδος στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), οι ιδιωτικοποιήσεις, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδα καθώς και οι εκδόσεις κρατικών ομολόγων αναμένεται να κινήσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, αρκεί να παραμείνει η προσήλωση σε πολιτικές που εστιάζουν στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
Οι προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώνονται επίσης και από της Κανονιστικές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και από την εστίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των κεφαλαιαγορών εξαιτίας της συνεχούς απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα και από τις ευρύτερες εξελίξεις στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον.
Ο Κανονισμός EMIR δημιούργησε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον δομής, αδειοδότησης, λειτουργίας και επιτήρησης των Οίκων Εκκαθάρισης ενώ το 2019 η εφαρμογή της CSDR δημιουργεί αντίστοιχο περιβάλλον για τα Αποθετήρια.
Η προσαρμογή του Ομίλου στα νέα μοντέλα λειτουργίας δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και συνεργασιών και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής και κερδοφόρας λειτουργίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης ασφάλειας και μειωμένου κινδύνου.
Υπενθυμίζεται πως τα έσοδα από εφάπαξ δικαιώματα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθαν σε 213 χιλ. ευρώ το 2017 και αφορούν 180 χιλ. ευρώ από την εισαγωγή του ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 33 χιλ. ευρώ από την εισαγωγή της BRIQ PROPERTIES.
Για τη χρήση 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν 41 χιλ. και αφορούσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας INTERCONTINENTAL.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS