Φορολογία, Airbnb και επενδύσεις στη συνάντηση Σταϊκούρα με ΣΕΤΕ

Φορολογία, Airbnb και επενδύσεις στη συνάντηση Σταϊκούρα με ΣΕΤΕ
Συνάντηση Σταϊκούρα με ΣΕΤΕ
Η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, το φαινόμενο Airbnb και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τις τουριστικές επενδύσεις, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που είχε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εν όψει της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ο Υπουργός Οικονομικών κατέγραψε τις επισημάνσεις των εκπροσώπων του ΣΕΤΕ για τα κύρια θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας με την αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για επεξεργασία πολιτικών, οι οποίες εστιάζουν:

- Στη μείωση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

- Στην αντιμετώπιση του ζητήματος των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

- Σε θέματα που αφορούν στα αεροδρόμια της χώρας.

- Στην εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Η συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το ΣΕΤΕ θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί με στόχο τη στήριξη του τουρισμού, μία από τις «ατμομηχανές» της ελληνικής οικονομίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS