Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Το ευρωπαϊκό κάλεσμα στους ασφαλιστές για τις συνθήκες εργασίας

Το ευρωπαϊκό κάλεσμα στους ασφαλιστές για τις συνθήκες εργασίας
Νέο σταυρόλεξο διά χειρός Insurance Europe, AMICE, BIPAR, UNI-Europa Finance
Σχετικά Άρθρα

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 ένα από τα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο των συζητήσεων του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο της ασφάλισης, είναι το θέμα της ανισότητας στην εργασία και ειδικότερα η ποικιλομορφία, η ένταξη και η μη διάκριση των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο.
H Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου του κλάδου Ασφαλίσεων (ISSDC) που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων1, μεταξύ των οποίων είναι και η Insurance Europe, διαπραγματεύεται Κοινή Δήλωση με θέμα την: ποικιλομορφία, την ένταξη και τη μη διάκριση μεταξύ των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο.

To σχέδιο κοινή δήλωσης

Σύμφωνα με το σχέδιο Κοινής Δήλωσης, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι δεσμεύονται να ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία, την ένταξη και τη μη διάκριση στον εργασιακό χώρο και να προωθήσουν τις αξίες αυτές σε όλο τον ασφαλιστικό κλάδο μέσω των υπαρχόντων δομών κοινωνικού διαλόγου.
Σύμφωνα με το σχέδιο Δήλωσης, οι έννοιες της ποικιλομορφίας, της ένταξης και της μη διάκρισης ορίζονται ως εξής:
• Η ποικιλομορφία (diversity) στον εργασιακό χώρο αντανακλάται από τις διαφορές μεταξύ των εργαζομένων ως προς την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα, το κοινωνικοοικονομικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση κ.ά.
• Η ένταξη στο χώρο εργασίας (inclusion) σημαίνει αναγνώριση, εκτίμηση και λήψη διαφορετικών υποβάθρων, γνώσεων, δεξιοτήτων, αναγκών και εμπειριών και ενθάρρυνση και χρήση αυτών των διαφορών για τη δημιουργία μιας συνεκτικής κοινότητας και αποτελεσματικού εργατικού δυναμικού.
• Όταν γίνεται αναφορά στη μη διάκριση στο χώρο της εργασίας (non discrimination) δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια διάκρισης στις θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας και οι περιγραφές προφίλ θα πρέπει να επιτρέπουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία ή την οικογενειακή κατάσταση.

Κάλεσμα από την Insurance Europe

H Ιnsurance Europe καλεί τις ασφαλιστικές ενώσεις μέλη της να χαρτογραφήσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τις ίδιες ή από τις εταιρίες μέλη τους σχετικά με την ένταξη, την ποικιλομορφία και τη μη διάκριση του προσωπικού τους.
Η πρωτοβουλία χαρτογράφησης θα συμβάλει στην προβολή των προσπαθειών του ασφαλιστικού κλάδου για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων, θα έχει θετικό αντίκτυπο στη φήμη του κλάδου καθώς και στη διάδοση ορθών πρακτικών σε άλλες αγορές.
1 Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι από την πλευρά των εργοδοτών είναι η Insurance Europe, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των ασφαλιστικών εταιριών, η AMICE, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των αλληλασφαλιστικών εταιριών, η BIPAR, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και από την πλευρά των εργαζομένων η UNI-Europa Finance, η Ευρωπαϊκή συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον ασφαλιστικό τομέα.

Ελ. Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης