Ασφαλιστικά Νέα

Πουλήθηκαν 66 χιλιάδες ασφαλιστήρια εμπορευμάτων το 2020

Πουλήθηκαν 66 χιλιάδες ασφαλιστήρια εμπορευμάτων το 2020
Υψηλότερες οι αξίες των ασφαλισμένων κεφαλαίων το 2020 προς το 2019, το γήπεδο των μεταφορών το ελέγχουν οι μη αποκλειστικοί πράκτορες
Σχετικά Άρθρα

Εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι συμβόλαια μεταφερόμενων εμπορευμάτων καταγράφηκαν το 2020 έναντι 59.370 το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ.
Πάνω από το 87% των συμβολαίων, συγκεκριμένα τα 58.000 είχαν την Ελλάδα ως τόπο αναχώρησης και προορισμού.
Ένα ελάχιστο ποσοστό που φτάνει μόλις το 2,2% ήταν συμβόλαια με αναχώρηση και προορισμό χώρες του εξωτερικού.
Στο συνολικό αριθμό των συμβολαίων μεταφερόμενων εμπορευμάτων περιλαμβάνονται και Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις, ενώ μέρος των συμβολαίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2021.
Τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια για το 2020, παρά το χαμηλότερο πλήθος συμβολαίων διαμορφώθηκαν στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 12,7 δισεκατομμύρια το 2019.
Διπλάσιες ασφαλισμένες αξίες, παρά το χαμηλό πλήθος επίσης των συμβολαίων, τα συμβόλαια με αναχώρηση και προορισμός εκτός Ελλάδος, στα 2,08 δισεκατομμύρια από 1, 13 δισεκατομμύρια.

Κατανομή συμβολαίων

πινακσα.JPG

Aσφαλισμένα κεφάλαια μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2020 - 2019
pinakas_1_5.JPG

Πράκτορες και μεσίτες ελέγχουν το γήπεδο των μεταφορών

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες, στο 68.51% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,93% αντίστοιχα).

Κανάλια διαμεσολάβησης – ποσοστιαία συμμετοχή
pinakas_2_5.JPG


Ζημιές, 1.039, 1,05 εκατομμύριο οι αποζημιώσεις το 2020

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 1.039 ζημιές εντός του 2020.
Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,05 εκατομμύριο ευρώ εντός του 2020, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,6 εκατομμύριο ευρώ.
Σημειώνεται ότι τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.
Οι αποζημιώσεις για ατυχήματα έγιναν στο οδικό δίκτυο κυρίως.

Πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις 2020

pinaksa_3_2.JPG

Ανάλυση αποζημιώσεων - Ταξίδια εντός Ελλάδος αποκλειστικά, 2020


pinakas_4_1.JPG
Ελενα Ερμείδου
www.bankinngews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης