Η Intralot αναχρηματοδότησε ομολογιακό με 3% χαμηλότερο επιτόκιο αλλά δεν πέτυχε μείωση του κόστους δανεισμού

Η Intralot αναχρηματοδότησε ομολογιακό με 3% χαμηλότερο επιτόκιο αλλά δεν πέτυχε μείωση του κόστους δανεισμού
Το συγκεκριμένο ομόλογο έληγε το 2018 και αναχρηματοδοτήθηκε με νέο που λήγει το 2021, αλλά την ίδια χρονιά λήγουν συνολικά δάνεια ύψους 500 εκατ. ευρώ
Σχεδόν μηδενική μείωση στο κόστος δανεισμού πέτυχε η Intralot με την πρόσφατη έκδοση ομολογιακού δανείου, αν και το νέο ομόλογο είναι με χαμηλότερο επιτόκιο κατά 3% σε σύγκριση με το παλιό.
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,75% λήξης 2021 με σκοπό την επαναγορά ομολόγου που έληγε το 2018 και είχε επιτόκιο 9,75%, το οποίο ήταν εξαιρετικά υψηλό.
Σύμφωνα με την εταιρεία συγκεκριμένα, επιθυμούσε να αγοράσει πίσω ομολογίες ύψους 276,7 εκατ. ευρώ.
Με την πρόταση εξαγοράς πήρε πίσω ομολογίες ύψους 56 εκατ. ευρώ.
Με μία πρώτη ανάγνωση και με την υπόθεση ότι θα εξαγοράσει όλες τις ομολογίες που έχουν μείνει, έχει πετύχει όφελος 3% για το ομόλογο που έληγε το 2018 και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας της 16ης Σεπτέμβριο ο Αντώνιος Κεραστάρης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου σημείωνε, μεταξύ άλλων, πως πέτυχε η εταιρεία την έκδοση ομολογιών με επιτόκιο 6,75% για την αναχρηματοδότησης ομολογιών με επιτόκιο 9,75% μειώνοντας δραματικά το κόστος δανεισμού.
Όμως οι παλιές ομολογίες έκδοσης 1.000 ευρώ έκαστη, εξαγοράστηκαν προς 1051,55 ευρώ. Άρα δόθηκε επιτόκιο 5,155% ενώ σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση της εταιρείας θα δοθεί και ένας επιπλέον τόκος για όσο διάστημα είχε ήδη «δουλευτεί».
Αν μάλιστα κάποιος αφαιρέσει και τα έξοδα έκδοσης του νέου ομολογιακού, προμήθειες κτλ. ή και το γεγονός θα χρησιμοποιηθούν και ταμειακά διαθέσιμα άρα θα πληρώσει τόκο και γι΄ αυτά τότε φαίνεται πως χάνεται η όποια ωφέλεια του 3% συν 3%.
Ουσιαστικά η εταιρεία αναχρηματοδότησε νωρίτερα το δάνειο και όχι στη λήξη του που θα ήταν δύο χρόνια μετά.
Εδώ προστίθεται ένα ακόμη θέμα που μελλοντικά θα απασχολήσει πιθανότατα την εταιρεία.
Το 2021 που λήγει το συγκεκριμένο ομολογιακό λήγει άλλο ένα και έτσι τη συγκεκριμένη χρονιά θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, από ένα σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων ύψους 508 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου.
Σημειώνεται πως υπάρχουν και βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 215 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου ο όμιλος έχει συνολικές υποχρεώσεις 905 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 146 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 213 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS