Γ. Χρυσικός: Τριπλάσια κέρδη περιμένουν τους μετόχους της Grivalia με το σχέδιο συγχώνευσης με την Eurobank

Γ. Χρυσικός: Τριπλάσια κέρδη περιμένουν τους μετόχους της Grivalia με το σχέδιο συγχώνευσης με την Eurobank
Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,42 ευρώ ανά μετοχή
Πολλαπλάσια κέρδη περιμένουν τους μετόχους της Grivalia με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την EFG Eurobank υποστήριξε η διοίκηση της εταιρείας στη γενική συνέλευση των μετοχών, η οποία να σημειωθεί παρουσίασε στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις προσδοκίες των μετόχων της Crivalia που θα λάβουν μετοχές της EFG Eurobank.
Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Χρυσικός, υποστήριξε ότι οι μέτοχοι της Grivalia διεκδικούσαν μερίδιο με τη μορφή μερισμάτων από μία οργανική κερδοφορία  της εταιρείας που έφθανε τα 45 εκατ. ευρώ και προσδιόρισε ότι ήταν η «οροφή» της εταιρείας.
Πρόσθεσε ότι το σχέδιο συγχώνευσης με τη Eurobank όπως προβλέπεται θα κατέχουν το 41% του νέου σχήματος, το οποίο θα είναι σε θέση να  δίνει οργανική κερδοφορία που θα κυμαίνεται μεταξύ 450 και 500 εκατ. ευρώ.  
Έτσι η οργανική κερδοφορία της Grivalia υπό το νέο σχήμα θα ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ ενώ μέχρι σήμερα ήταν στην περιοχή των  45 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Χρυσικός θεωρεί βέβαιο ότι το σχέδιο συγχώνευσης θα οδηγήσει την τράπεζα σε κερδοφορία από το 2020 καθώς ο καταλύτης του σχεδίου είναι η δημιουργία μίας τράπεζας με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας αφού θα έχει μεταφέρει στην “bad bank” κόκκινα δάνεια στην οποία θα συμμετέχουν οι μέτοχοι της Grivalia με ποσοστό 41%.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης έδωσε απαντήσεις σε επίμονες ερωτήσεις επενδυτών που υποστήριζαν ότι το σχέδιο “σώζει” την Eurobank.
 Ο ίδιος τόνισε ότι η τράπεζα έχει καταθέσει ένα επιθετικό πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE’s) στο 15% στο τέλος του 2021 χωρίς να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου από την οργανική κερδοφορία.  
Ο κ. Χρυσικός θωρεί ότι το νέο σχέδιο θα επιτρέψει στην τράπεζα να μειώσει τις προβλέψεις της για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, στο μισό από 900 εκατ. ευρώ που σήμερα επιβαρύνουν την τράπεζα.
Στις αιτιάσεις των μικρομετόχων για το σχέδιο συγχώνευσης, ο κ. Χρυσικός τόνισε ότι η άνοδος της μετοχής με την ανακοίνωση του deal έδωσε την ευκαιρία σε όσους επιθυμούσαν να αποχωρήσουν με σημαντικές υπεραξίες.  
Από την πλευρά ο πρόεδρος της Crivalia κ. Νίκος Μπέρτσος μιλώντας προς τους μετόχους είπε ότι το σχέδιο  θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη για όλους και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα επιβεβαιώνεται από την πορεία της μετοχής και εξέφρασε την πεποίθηση  ότι στην κοινή  γενική συνέλευση των μετόχων με την  EFG Eurobank θα λυθούν και οι τελευταίες απορίες των μετόχων.
Να σημειωθεί ότι η γενική  συνέλευση της Grivalia ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,42 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή χωρίς όμως να προσδιορισθεί η ημερομηνία αποκοπής καθώς απαιτείται η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η διοίκηση της εταιρείας στη γενική συνέλευση των μετόχων ανακοίνωσε ότι έλαβε επιστολή από την επενδυτική  εταιρεία Lilium Sarl ως μέτοχος με ποσοστό μικρότερο του 5%, θέτοντας ερωτήματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας αλλά ψήφισε θετικά στη γενική συνέλευση.
Τέλο  να σημειωθεί δεν  συζητήθηκε το τέταρτο θέμα που αφορούσε τη σύμβαση σύναψης διαχείρισης ακινήτων με τη νέα εταιρεία Grivalia Property Mangement η οποία θα στελεχωθεί από το προσωπικό της Grivalia ΑΕΕΑΠ.
Στο περιθώριο της Γ.Σ των μετοχών ο κ. Χρυσικός τόνισε ότι η παρουσία της στην αγορά ακινήτων θα είναι έντονη και με το νέο σχήμα.    

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS