Εθνική Πανγαία: Από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή προσωρινού μερίσματος 0,09 ευρώ - Στις 20/12 η αποκοπή

Εθνική Πανγαία: Από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή προσωρινού μερίσματος 0,09 ευρώ - Στις 20/12 η αποκοπή
Από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 θα ξεκινήσει η καταβολή του προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους της Εθνική Πανγαία
Από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 θα ξεκινήσει η καταβολή του προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους της Εθνική Πανγαία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18/12/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2018, με τα ακόλουθα:
Διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού ύψους 22.994.508,06 ευρώ (ήτοι 0,09 ευρώ/ μετοχή)
20.12.2018: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.
21.12.2018: Καθορισμός δικαιούχων προσωρινού μερίσματος (Record Date)
28.12.2018: Έναρξη καταβολής προσωρινού μερίσματος
Αναλυτικά, η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής «Εθνική Πανγαία» ή «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,09 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), το οποίο είναι μέρος του μερίσματος της χρήσης 2018, και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
Από την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).
Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 (record date).
Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής «ETE»), για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και/ ή την αλλοδαπή ως εξής:
(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς της ETE ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών.
(ii) Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της ETE, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει Χειριστή την ETE (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ETE, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα.
(iii) Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ETE, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους.
Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Υποδ/νση Αναδοχών & Ειδικών Εργασιών, Ακαδημίας 68, 10678, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3328215 και 210 3328747

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS