Μηδενίστηκε η συμμετοχή της Natalia Zolotova στη Νηρεύς

Μηδενίστηκε η συμμετοχή της Natalia Zolotova στη Νηρεύς
Μέχρι σήμερα, το ποσοστό της Natalia Zolotova ανερχόταν στο 5,55%
Η ΝηρεύςΝΗΡ 0,00% Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 30.12.2019 ενημέρωσης που έλαβε από την κα Natalia Zolotova (έμμεσο υπόχρεο πρόσωπο της «Linnaeus Capital Partners B.V») επήλθε η ακόλουθη μεταβολή στα Δικαιώματα Ψήφου επί των μετοχών αυτής ως ακολούθως:
Tο ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της κας Natalia Zolotova επί μετοχών της Εταιρείας, στις 18.12.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 5,55%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 16.160.734 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου.
 
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS