Πρακτικά Fed: Οι οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί αισθητά

Πρακτικά Fed: Οι οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί αισθητά
H Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (8/4) τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου , κατά την οποία προχώρησε στην μείωση των επιτοκίων ουσιαστικά στο μηδέν.
H Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (8/4) τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου , κατά την οποία προχώρησε στην μείωση των επιτοκίων ουσιαστικά στο μηδέν.  Τα πρακτικά αντικατοπτρίζουν τους κεντρικούς τραπεζίτες που ανησυχούν για την επίπτωση που έχει ο κορωνοϊός στην οικονομία.
«Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες και ότι έχουν γίνει βαθιά αβέβαιες», ανέφεραν τα πρακτικά.
Στη συνεδρίαση η Fed αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια της στο εύρος στο 0% με 0,25%, όπως ήταν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Όλοι, εκτός από ένα μέλος, ψήφισαν υπέρ, με τον Πρόεδρο του Cleveland Fed Loretta Mester να διαφωνεί.
«Στη συζήτησή τους για τη νομισματική πολιτική για αυτή τη συνάντηση, τα μέλη σημείωσαν ότι η επιδημία του κορωνοϊού είχε βλάψει τις κοινότητες και διέλυσε την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες είχαν επίσης επηρεαστεί σημαντικά», ανέφεραν τα πρακτικά.

Η Fed διαπίστωσε πως υπήρχε αβεβαιότητα σε μεγάλο βαθμό.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έκριναν ότι θα ήταν σκόπιμο να μειωθεί το επιτόκιο σε ό,τι αφορά τα ομοσπονδιακά κεφάλαια κατά 100 μονάδες βάσης, σε 0%.
Κατά τη διαβούλευση, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν πως πρόκειται να υπάρξει κάμψη στην οικονομική δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμη βάση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας.
 H Fed υποστήριξε πως έπρεπε να δοθεί μια ισχυρή απάντηση μέσω νομισματικής πολιτικής
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού, οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις ανέφεραν πως, υπό τον φόβο των αυξανόμενων κινδύνων και της εκρηκτικής εξάπλωσης του κορωνοϊού, για τη διαχείριση του κινδύνου απαιτείται ισχυρή απάντηση στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής, με την πλειοψηφία να ευνοεί την περικοπή κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου αναφοράς.
Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική γενικότερα, οι συμμετέχοντες έκριναν ότι θα ήταν κατάλληλο να διατηρηθεί το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε 0%, μέχρις ότου η οικονομία σταθεροποιηθεί.
Η Fed για την αγορά ομολόγων
Η αγορά ομολόγων πιέστηκε σε μεγάλο βαθμό.
Η συναλλακτική δραστηριότητα σε σχέση με τα εταιρικά ομόλογα κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς να φτάσει στα επίπεδα του 2008.
Η Fed προέβη σε ενέργειες για να επιβραδυνθούν οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης, οι συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις επεσήμαναν τους κινδύνους που υπήρχαν για άλλα τμήματα της αγοράς χρέους (π.χ. στα asset-backed securities και τα commercial mortgage-backed securities).
H Fed για τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου
Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, έπειτα από μέρες συνεχιζόμενης πτώσης, η Fed διαπίστωσε έλλειψη ρευστότητας.
Όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώθηκε αδυναμία αγοράς τίτλων χρέους του αμερικανικού Δημοσίου.
H Fed για τις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης
Οι συνθήκες στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης υποβαθμίστηκαν επίσης έντονα λόγω της μείωσης της ρευστότητας στην αγορά.
Διαπιστώθηκε ραγδαία αύξηση στην τιμή του δολαρίου και πτώση στον όγκο συναλλαγών για συμφωνίες επαναγοράς (repo).

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS