Enria (ΕΚΤ): Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή bad bank - Πιθανή εκτίναξη των NLPs στα 1,4 τρισ. ευρώ - Αποκλείει αμοιβαιοποίηση χρέους

Enria (ΕΚΤ): Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή bad bank - Πιθανή εκτίναξη των NLPs στα 1,4 τρισ. ευρώ - Αποκλείει αμοιβαιοποίηση χρέους
Τι επισημαίνει σε άρθρο του στους FT o  επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Andrea Enria
Τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής «κακής τράπεζας» (bad bank) (ή εταιρείας διαχείρισης ενεργητικού όπως την ονομάζει (AMC) για να αντιμετωπιστεί ο αναμενόμενος όγκος των «κόκκινων» δανείων που θα δημιουργηθούν λόγω της αναζωπύρωσης της κρίσης της πανδημίας επανέρχεται ο επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Andrea Enria.
Την ίδια ώρα διαβλέπει τον κίνδυνο για κόκκινα δάνεια ύψους 1,4 τρισ.ευρώ ενώ αποκλειει την αμοιβαιοποίηση του χρέους ενός της ευρωζώνης 
Σε άρθρο του, με τίτλο: «Ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών: Αυτή τη φορά πρέπει να το κάνουμε καλύτερα», που δημοσιεύθηκε στους Financial Times (27/10) ο Enria τονίζει ότι τώρα θα πρέπει να υπάρξει μία ευρωπαϊκή απάντηση και όχι μία σειρά ασυντόνιστων εθνικών πρωτοβουλιών, όπως συνέβη μετά την προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση, που είχαν ως αποτέλεσμα ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα κατακερματισμένο, λιγότερο αποτελεσματικό και πιο εύθραυστο.
«Δεν πρόκειται για βοήθεια σε τράπεζες που ανέλαβαν υπερβολικά ρίσκα και δεν τα διαχειρίστηκαν κατάλληλα.

Νέο υπόδειγμα παρέμβασης

Αντίθετα, ο στόχος είναι διπλός: να επιτρέψουμε στις τράπεζες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουν τα βιώσιμα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες εταιρείες και να συνοδεύσουν τον αναγκαίο διαρθρωτικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας προς ένα πιο πράσινο και τεχνολογικά πιο προηγμένο μέλλον χωρίς να επιβαρύνονται από προβληματικά ανοίγματά τους στους οικονομικούς τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση», σημειώνει ο Enria.
«Είμαι πεπεισμένος ότι μία ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού θα ήταν μία αποτελεσματική λύση», τονίζει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρξει ένα δίκτυο εθνικών εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού, το οποίο όμως θα έχει ευρωπαϊκή αναφορά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των εταιρειών και την τιμολόγηση των κόκκινων δανείων.
Άμεση πρόσβαση σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον Enria, θα πρέπει να έχουν μόνο οι τράπεζες που, κατά την άποψη του επικεφαλής της εποπτικής αρχής, διαθέτουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ για τις άλλες τράπεζες η πρόσβαση πρέπει να βασίζεται σε αυστηρούς όρους, περιλαμβανομένων αποφασιστικών μέτρων αναδιάρθρωσής τους.
«Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, για παράδειγμα, με βάση την οποία θα διαμορφωνόταν ένα δίκτυο εθνικών AMC (εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων), μέσω κοινών μηχανισμών χρηματοδότησης και εναρμονισμένων πρακτικών τιμολόγησης.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης των NPLs (μη εξυπηρετούμενων δάνειων) και για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης», δήλωσε ο Andrea Enria στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το πλήρες κείμενο του άρθρου στους FT έχει ως εξής:

Tις τελευταίες εβδομάδες, η αναστολή καταβολής των δόσεων τραπεζικών δανείων έχει λήξει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.
Τα ανέκδοτα ακόμη στοιχεία δείχνουν ότι οι πελάτες συνεχίζουν τις πληρωμές, με μόνο ένα μικρό κλάσμα να δείχνει σημάδια ταλαιπωρίας.
Ωστόσο, οι μακροοικονομικές προοπτικές παρουσιάζουν σημαντική αβεβαιότητα και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια αδύναμη και παρατεταμένη ανάκαμψη με σημαντική συσσώρευση υποβαθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΚΤ, σε ένα ισχυρό αλλά εύλογο σενάριο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) σε τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα μπορούσαν να φθάσουν τα 1,4 τρισ.ευρώ, πολύ πάνω από τα επίπεδα της κρίσης χρηματοπιστωτικού και κρατικού χρέους του 2009.
Ενώ ελπίζουμε για το καλύτερο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο.
Αυτήν τη φορά πρέπει να κάνουμε καλύτερα από τα επακόλουθα της προηγούμενης κρίσης.
Η τραπεζική ένωση πρέπει να το κάνει αυτό δυνατό.
Και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να είναι το εργαλείο που μας επιτρέπει να αποφύγουμε να επαναλάβουμε λάθη στο παρελθόν.

Τα μαθήματα από τη Lehman Brothers

Πρώτον, πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι στην αντιμετώπιση των NPLs.
Δώδεκα χρόνια μετά την χρεοκοπία των Lehman Brothers και εννέα χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά την κρίση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες της ζώνης του ευρώ δεν έχει ακόμη φτάσει στα προ της κρίσης επίπεδα.
Βέβαια, σημειώθηκε κάποια πρόοδος: η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η ΕΚΤ έχουν αναπτύξει πρακτική καθοδήγηση που απαιτεί από τις τράπεζες να διαχειρίζονται τα NPLs πιο ενεργά και έχει θεσπιστεί νομοθεσία για την εξασφάλιση προοδευτικής απομείωσης των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι όποτε χρησιμοποιούνταν εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η εκκαθάριση των ισολογισμών τραπεζών ήταν πολύ ταχύτερη και πιο αποτελεσματική στην αποκατάσταση της ικανότητας δανεισμού των τραπεζών.

Αναδιάρθρωση των τραπεζών

Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για μια βαθύτερη αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα.
Τεράστια ποσά χρημάτων των φορολογουμένων διατέθηκαν μετά την κρίση του χρηματοπιστωτικού και του δημόσιου χρέους, αλλά δεν καταφέραμε να απομακρύνουμε την πλεονάζουσα ικανότητα και να προωθήσουμε μια ριζική αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών μοντέλων και περισσότερη ενοποίηση.
Το αποτέλεσμα είναι ένας τραπεζικός τομέας που είναι δομικά εύθραυστος, όπως αντικατοπτρίζεται στις εκτιμήσεις του κατώτατου ορίου στις αγορές μετοχών.
Οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να συνδυάσουν την υποστήριξη προς τις τράπεζες που είναι φορτωμένες με NPLs με κατάλληλες μορφές προϋποθέσεων, παρέχοντας μια πολύ αναγκαία βελτίωση στη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων.

Ενιαία απάντηση

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αυτή τη φορά χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση και όχι μια πληθώρα ασυντόνιστων εθνικών πρωτοβουλιών.
Αυτή η αποτυχία συντονισμού μας άφησε με τη βαριά κληρονομιά ενός τραπεζικού τομέα που κατακερματιστεί σε εθνικό επίπεδο και επομένως λιγότερο αποτελεσματικό και πιο εύθραυστο.
Η εξωγενής και συμμετρική φύση του σοκ που προκαλείται από την πανδημία θα πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους για μια συμφωνία για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
Δεν πρόκειται για βοήθεια στις τράπεζες που ανέλαβαν υπερβολικούς κινδύνους και δεν τις διαχειρίζονται σωστά.
Αντίθετα, ο στόχος της πολιτικής είναι διπλός: να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουν βιώσιμα νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες και να συνοδεύσουν τον πολυπόθητο διαρθρωτικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας προς ένα πιο πράσινο και πιο τεχνολογικά προηγμένο μέλλον χωρίς να σταθμίζονται από μειωμένη έκθεση στους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Εταιρία διαχείρισης διαθεσίμων

Είμαι πεπεισμένος ότι μια ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα ήταν μια αποτελεσματική λύση.
Εναλλακτικά, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εάν έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, θα μπορούσε εξίσου να υποστηρίξει μια συμμετρική ανάκαμψη των οικονομιών μας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι τουλάχιστον δύο στοιχεία ενός τέτοιου δικτύου πρέπει να σταθεροποιηθούν σταθερά σε ευρωπαϊκό επίπεδο: χρηματοδότηση και τιμολόγηση.
Εάν η χρηματοδότηση παρέχεται ή διασφαλίζεται από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, κάθε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητα από την τοποθεσία της, θα επωφεληθεί από την πιστοληπτική ικανότητα της ΕΕ και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αγορές με καλύτερους όρους.

Αποτίμηση της τιμής των περιουσιακών στοιχείων

Ωστόσο, οι κοινοί οικονομικοί πόροι, με όλα τα συνοδευτικά οφέλη τους, απαιτούν επίσης κατάλληλα τυποποιημένες και επαληθευμένες μεθοδολογίες και δεδομένα αποτίμησης για τον καθορισμό της τιμής μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων.
Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και μια προσεκτικά σχεδιασμένη και επαληθευμένη κοινή μεθοδολογία αποτίμησης θα εξασφάλιζε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ζημιών που επιβλήθηκαν στις τράπεζες κατά τη μεταφορά των NPLs και της μεσοπρόθεσμης κερδοφορίας του συστήματος ανακούφισης περιουσιακών στοιχείων.
Η άμεση πρόσβαση στο σύστημα πρέπει να περιορίζεται σε εκείνες τις τράπεζες που, κατά τη γνώμη του επόπτη τους, έχουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, που τους επιτρέπει να ευδοκιμήσουν ως αυτόνομες οντότητες όταν τελειώσει η κρίση.
Για άλλες τράπεζες, η συμμετοχή πρέπει να βασίζεται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των αποφασιστικών μέτρων αναδιάρθρωσης.

Αμοιβαιοποίηση χρέους

Στην απίθανη περίπτωση που ένα τέτοιο καθεστώς καταλήξει να προκαλεί ζημίες, είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο που περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε αμοιβαιοποίηση των πιστωτικών απωλειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση:
οι ζημίες θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σύμφωνα με την εθνικότητα των αρχών τραπεζών και αντίστοιχο εθνικό σύστημα.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να σχεδιαστεί, αξιοποιώντας την ευελιξία του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
Ωστόσο, πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε νομοθετικές προσαρμογές, εάν είναι απαραίτητο.
Τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά: δεν μπορούμε να αντέξουμε έναν τραπεζικό τομέα που αγωνίζεται με τα συντρίμμια της τρέχουσας κρίσης για πολλά ακόμη χρόνια.
Και δεν μπορούμε να αντέξουμε έναν τραπεζικό τομέα ανίκανο να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των οικονομιών μας.
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS