Τραπεζικά νέα

Αποκλειστικό: Όλο το σχέδιο Γέφυρα ΙΙ για 222.000 οφειλέτες και 31 δισ. οφειλές - Τι προτείνουν οι τράπεζες

Αποκλειστικό: Όλο το σχέδιο Γέφυρα ΙΙ για 222.000 οφειλέτες και 31 δισ. οφειλές - Τι προτείνουν οι τράπεζες
Με πρόταση της PWC προσέρχονται οι τράπεζες στο διάλογο για το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ - Στα 950 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός
Σχετικά Άρθρα

Σε πλέον των 222.000 οφειλετών με δάνεια συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ είναι η επιλέξιμη περίμετρος για το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ που αφορά χρηματοδοτικά ανοίγματα επιχειρήσεων.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από μελέτη που διενήργησε η PricewaterhouseCoopers για λογαριασμό των τραπεζών με στόχο να αποτελέσει τη βάση συζήτησης με το Υπουργείο Οικονομικών για την επιλογή των εν δυνάμει επιδοτούμενων δανειοληπτών εφόσον οι θεσμοί αποδεχτούν να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η μελέτη ανάλυση της PWC - που παρουσιάζει αποκλειστικά το bankingnews - αποτελεί σχέδιο εργασίας (draft) και στηρίχθηκε σε δεδομένα αλλά και ένα πλήθος υποθέσεων εργασίας που πρέπει να επιβεβαιωθούν.
Από τους 222.000 επιλέξιμους οφειλέτες ποσοστό 48% είναι ενήμεροι ενώ 41% είναι οφειλέτες τα δάνεια των οποίων έχουν καταγγελθεί.
Ο συνολικός προϋπολογισμός πλησιάζει με βάση τα παραπάνω τα 950 εκατ. ευρώ.
Η μελέτη έχει χτιστεί στη βάση του προγράμματος Γέφυρα Ι.
Η υποστήριξη αφορά επιδότηση της δόσης επιχειρηματικών δανείων για καθορισμένο χρονικό διάστημα, οφειλετών που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία.
Η διάρκεια της επιδότησης θα εκτείνεται για διάστημα το οποίο δεν θα ξεπερνάει τους 9 ή τους 12 μήνες.
Το διάστημα όπως φαίνεται θα αποτελέσει σημείο συζήτησης και θα σχετίζεται με την εξέλιξη της λειτουργίας της αγοράς.
Η λειτουργία της αγοράς με τη σειρά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού.
Οι τράπεζες επιθυμούν η επιδότηση να είναι όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη μιας και αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τα χαρτοφυλάκιά τους στο πλαίσιο αφύπνισης των μορατορίων.

Το πρόγραμμα θα αφορά κατ’ αρχήν φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες

Από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος όπως αυτά προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη προσχέδιο, φαίνεται πως το πρόγραμμα θα αφορά φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική δραστηριότητα, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με επαγγελματικές οφειλές προς τις τράπεζες.
Υπό συζήτηση τίθεται αν και κατά πόσο νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές μεσαίες μεγάλες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό και με ποιες προϋποθέσεις.
Ας σημειωθεί πάντως πως για τα δάνεια κάποιων επιχειρήσεων, η διοίκηση έχει εγγυηθεί με την προσωπική της περιουσία.

Κριτήρια ένταξης- Είδος οφειλών

Σε αυτούς που θα δικαιούνται επιδότησης ανήκουν εκείνοι που η δραστηριότητά τους εντάσσεται πληγέντες ΚΑΔ.
Επίσης όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Στα κριτήρια εντάσσονται ακόμη οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν αποδεδειγμένα μειωμένο μίσθωμα για τουλάχιστον 6 μήνες και όσων επαγγελματιών τα έσοδα παρουσίασαν μείωση 20% τουλάχιστον για το 9μηνο ή το 12μηνο έναντι της αντιστοίχου περιόδου το 2019.
Στα δάνεια αυτά εντάσσονται τα κάθε είδους επαγγελματικά χρηματοδοτικά ανοίγματα με λήξη τακτή τα οποία α: είναι ενήμερα ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, β. σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ενώ γ. τίθεται υπό συζήτηση αν θα συμπεριληφθούν και τα καταγγελμένα δάνεια.
Από αυτά εξαιρούνται οι οφειλές που λαμβάνουν κάθε είδους συνεισφορά ή και ενίσχυση συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος Γέφυρα.

Κλιμακωτή επιδότηση

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα ληφθεί υπόψη η κατάσταση της οφειλής του είτε στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2020 είτε στο τέλος του 2020.
Για τα ενήμερα δάνεια και για εκείνα με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών η πρόταση αφορά επιδότηση 90% για το α τρίμηνο, 80% για το δεύτερο 70% για το τρίτο και 60% για το τέταρτο αν τελικώς η επιδότηση κρατήσει για 12 μήνες.
Σε αυτήν προστίθενται 6 μήνες παρακολούθησης.
Για τους οφειλέτες με καθυστέρηση υψηλότερη των 90 ημερών τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 80%,70%, 60% και 50%.
Σε αυτήν προστίθεται 12 μήνες παρακολούθησης
Σε ότι αφορά τις καταγγελμένες οφειλές τα ποσοστά επιδότησης είναι 60%, 50%, 40% και 30% και προστίθενται 18 μήνες παρακολούθησης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την πρόταση τα κριτήρια ύψους οφειλών και εξασφαλίσεων ,θέμα το οποίο επίσης τίθεται υπό συζήτηση.
Η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται βάσει της κατάστασης της οφειλής και όχι βάσει της κατάστασης του πιστούχου.
Το θέμα της βιωσιμότητας του δανείου για σκοπούς επιλεξιμότητας είναι και αυτό προς συζήτηση.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι καταβολές τόσο για το διάστημα της επιδότησης όσο και για το διάστημα της παρακολούθησης τα ποσά στο σύνολό τους ζητούνται αναδρομικά από τον οφειλέτη.
Εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής για τις οφειλές της κατηγορίας των καταγγελμένων ο καθένας απ’ αυτούς πρέπει να εντάσσεται στην περίμετρο του κορωνοϊού.

Χρονοδιάγραμμα

Για όλες οφειλές απαιτούνται 2 μήνες ως προς την υποβολή των αιτήσεων και 15 ημέρες για την άντληση στοιχείων από τους πιστωτές.
Για την περίπτωση της καθυστέρησης που είναι μικρότερη των 90 ημερών τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά θα κεφαλαιοποιηθούν.
Η επιλεξιμότητα και η έγκριση των οφειλών θα απαιτήσει 2,5 μήνες ενώ άλλες 15 ημέρες θα απαιτηθούν για την έναρξη της διαδικασίας επιδότησης.
Για τις οφειλές σε καθυστέρηση και τις καταγγελμένες στο διάστημα των 2,5 μηνών θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση της οφειλής με συμφωνία οφειλέτη και πιστωτή μέσω αμοιβαίας αποδεκτής και βιώσιμης ρύθμισης.
Gefurraaaa2BN.png
pinakas_2_sakellari.JPG
Περίμετρος – Προϋπολογισμός

Επιλέχτηκε η προσέγγιση top down με εφαρμογή πολλών υποθέσεων εργασίας και αναγωγές για το σύνολο της αγοράς.
Απαιτείται ανάλυση με τη μέθοδο bottom up και επιβεβαίωση των υποθέσεων εργασίας.
Συνολικά μιλάμε για οφειλές 31 δις. ευρώ οφειλών που με τις υποθέσεις εργασίας έχουν ενταχθεί στην ενδεικτική περίμετρο της ανάλυσης
Από αυτές 15,232 δις. ευρώ αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, 12,574 δις. μικρομεσαίες και 3,184 δις. οφειλές corporate.
Tο 48% των οφειλετών είναι ενήμεροι και το 41% καταγγελμένοι.
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 948,2 εκατ. ευρώ και αφορά κατά 523,6 εκατ. ευρώ ενήμερες οφειλές, κατά 107,2 εκατ. ευρώ οφειλές που ξεπερνούν τις 90 ημέρες και 317,3 εκατ. ευρώ καταγγελμένα δάνεια.
Από το σύνολο του προϋπολογισμού 428 εκατ. αφορούν τις πολύ μικρές επιεχειρήσεις 408 τις μικρομεσαίες και 112 το corporate.
To όριο της επιδότησης για τις ενήμερες επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 600 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 15.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες και 50.000 ευρώ για το corporate.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης