Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ποιος (;) είναι τελικά ο μέτοχος της Jumbo - Από την Ελλάδα στον Παναμά, μέσω Κύπρου και Λουξεμβούργου

Ποιος (;) είναι τελικά ο μέτοχος της Jumbo - Από την Ελλάδα στον Παναμά, μέσω Κύπρου και Λουξεμβούργου
Η δαιδαλώδης διαδρομή, το παρελθόν των συγχωνεύσεων εταιριών σφραγίδων και τα offshore leaks
Σχετικά Άρθρα

Την ώρα που στο Χρηματιστήριο στις 18 Μαρτίου 2021, προκαλούσε έκσταση η μεταβίβαση πακέτου μετοχών της Jumbo και όλοι αναζητούσαν τον αγοραστή το μείζον ζήτημα που φαίνεται να προκύπτει είναι πως ακριβώς προκύπτει ότι πωλητής είναι ο κ. Βακάκης.
Ανατρέχοντας στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις υποδωδεκάμηνης χρήσης 2019 αναφέρεται ως μέτοχος της εταιρίας Jumbo η Tanocerian Maritime SA χωρίς καμία αναφορά στον κ. Βακάκη παρά το γεγονός ότι ο νόμος 3556/2007 ορίζει πως στην έκθεση ΔΣ περιλαμβάνονται:
α) Οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές
β) Οι κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των σχετικών δικαιωμάτων.

Και μια και δύο και… τρεις TANOCERIAN

Ωστόσο φαίνεται ότι μεσολαβούσαν εκτός της Tanocerian Maritime SA και άλλες εταιρίες που ελέγχουν τη Jumbo και οι οποίες δεν αναφέρονται.
Η αποκάλυψη του γεγονότος έρχεται από μια ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο στις 18 Δεκεμβρίου του 2020 όπου αναφέρεται ότι «η εταιρεία «Tanocerian Maritime (CYPRUS) LTD», με την από 18.12.2020 γωστοποίησή της ενημέρωσε την εταιρεία ότι από την 18.12.2020, η εταιρεία «Tanocerian Maritime (CYPRUS) LTD» απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την εταιρεία «Tanocerian Maritime S.A.» και ούτως κατέστη κύρια μέτοχος της εταιρείας κατέχουσα τον ίδιο αριθμό μετοχών (31.589.966) και το ίδιο ποσοστό (23,22%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής».
Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση εμφανίζεται μια νέα εταιρία η Tanocerian Maritime (CYPRUS) LTD.
Ποια όμως είναι η μετοχική σχέση των δύο εταιριών;
Η Κυπριακή Tanocerian είναι θυγατρική της… άλλης Tanocerian που έχει έδρα το Λουξεμβούργο.

Η αποκάλυψη του Kaprathia

Αυτό προκύπτει από την επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου δημοσιεύεται το σχέδιο συγχώνευσης.
Από το σχέδιο συγχώνευσης προκύπτει και κάτι άλλο ότι μοναδικός μέτοχος της Λουξεμβρουργιανής εταιρίας είναι το ίδρυμα «Karpathia Foundation» που συστάθηκε και υφίσταται σύμφωνα με τους νόμους του Παναμά, με αριθμό καταχώρησης 7809.
Όμως το Karpathia Foundation δεν αναφέρεται επίσης στην έκθεση ΔΣ και δεν περιλαμβάνεται στις συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες.
΄Άραγε δεν υπάρχουν συναλλαγές της Jumbo ούτε με την Κυπριακή Tanocerian Maritime ούτε με την Karpathia;
Αυτό προφανώς μπορεί να το απαντήσει ο ορκωτός ελεγκτής και ο κ. Βακάκης.
Βέβαια η συγχώνευση του Δεκεμβρίου 2020 δεν είναι η πρώτη μεταξύ των μετόχων της Jumbo.
Toν Ιούλιο του 2016 είχε γίνει μια άλλη συγχώνευση όπου «η αλλοδαπή εταιρία (σ.σ. στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η χώρα που έχει έδρα) «Tanocerian Maritime S.A.» γνωστοποίησε ότι στις 4.7.2016 απέκτησε απευθείας 36.352.066 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 26,72% στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής ως μέτοχος με ποσοστό 99,99% της συγχωνευθείσας με απορρόφηση εταιρίας «Τανοσίριαν Ανωνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία».
Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι ποιο το νόημα τέτοιου είδους συγχωνεύσεων εταιριών που είναι σφραγίδες καθώς στην τελευταία συγχώνευση μεταξύ Λουξεμβουργιανής και Κυπριακής Maritime προκύπτει ότι οι δύο εταιρίες ούτε πάγια έχουν ούτε απασχολούν υπαλλήλους και ουσιαστικά είναι σφραγίδες.

Τα offshore leaks

Βέβαια αν κάποιος ανατρέξει στο παρελθόν θα διαπιστώσει ότι η περίπτωση Karpathia είναι υπόθεση που έχει απασχολήσει και την ICIJ, τη διεθνή ένωση ερευνητών δημοσιογράφων με τα περίφημα offshore leaks.
Συγκεκριμένα από έρευνα της ICIJ προέκυψε ότι τον Ιούλιο του 2007 η Karpathia ltd που φαίνεται να ξεκινά από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους αγόρασε 3,5 εκατ. μετατρέψιμες ομολογίες της Jumbo έναντι 36,7 εκατ. ευρώ.
Μέσα σε έξι μήνες και ενώ η μετοχή της Jumbo παρέμενε σταθερή πούλησε 2,85 εκατ. ομολογίες έναντι 65,1 εκατ. ευρώ!!!
Δηλαδή κατέγραψε ασύλληπτο κέρδος χωρίς μάλιστα να γίνει ποτέ γνωστό το όνομα του αγοραστή.
Όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση η ICIJ είχε αποστείλει λεπτομερείς ερωτήσεις στον κ. Βακάκη τις οποίες δεν απάντησε αλλά ανέφερε ότι είχε δηλώσει επίσημα τις συναλλαγές του με βάση τις προβλέψεις του ελληνικού νόμου….

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης