Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Morgan Stanley: Οι επενδυτές θέλουν πρόοδο στα NPEs και την ποιότητα ενεργητικού από τις ελληνικές τράπεζες

Morgan Stanley: Οι επενδυτές θέλουν πρόοδο στα NPEs και την ποιότητα ενεργητικού από τις ελληνικές τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έκαναν σημαντικό πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος Hercules Asset Protection, ενώ θετική είναι και η επέκταση αυτού
Σχετικά Άρθρα
Σε 3 παραμέτρους εστιάζουν οι διεθνείς επενδυτές προκειμένου να τοποθετηθούν στις ελληνικές τράπεζες: την ποιότητα ενεργητικού, τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και το outlook αυτών.
Αυτό αναφέρει η Morgan Stanley, στοιχειοθετώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά το 3ήμερο 17th European Financial Conference που πραγματοποίησε για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ενώ στα συμπεράσματα αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες έκαναν σημαντικό πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος Hercules Asset Protection, ενώ θετική είναι και η επέκταση αυτού.

Αναλυτικά τα συμπεράσματα ανά τράπεζα

Eurobank

Αντίκτυπος στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων από το Covid 19

Η Eurobank είχε δάνεια ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ υπό μορατόριουμ, στο το τέλος του 2020, με περίπου 3,3 δισ. ευρώ να έχει ήδη λήξει και περίπου 900 εκατ. ευρώ να λήγουν στα τέλη Μαρτίου 2021.
Τα υπόλοιπα περίπου 700 εκατ. λήγουν στα τέλη του 2021 καθώς σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό.
Η Διοίκηση πιστεύει ότι το 20% των δανείων υπό μορατόριουμ κινδυνεύουν να μετατραπούν σε NPL.
Εκτός από αυτά τα δυνητικά NPL, η Eurobank αναμένει άλλα 400 εκατ. ευρώ σε εισροές NPE που σχετίζονται και με άλλους παράγοντες.

Τιτλοποίηση Mexico

Η Eurobank ξεκινά μια νέα τιτλοποίηση το 2021 ύψους 3,3 δισ. ευρώ (85% λιανική, 15% εταιρική), η οποία θα οδηγήσει το δείκτη NPE σε μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2021.
Ειδικότερα, αναμένει ο δείκτης NPE να μειωθεί από 14% σε 9% έως το τέλος του 2021 και 6% έως το 2022.
Ο CoR αναμένεται επίσης να μειωθεί από 152 μ.β. το 2020 σε 130 μ.β. το 2021 και 60 μ.β. έως το 2022.

Μερίσματα

Η Eurobank έχει στόχο το 7% του ROTBV το 2021 και το 10% έως το 2022.
Αναμένει ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να είναι στο 16% το 2021 και 16,6% έως το 2022.
Με πάνω από 100 μ.β. (καθαρά μετά την επίδραση της αύξησης των RWA και της απόσβεσης DTC) δημιουργία οργανικών κεφαλαίων, το 2022 μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διανομή μερισμάτων το 2023.
Η διοίκηση επισήμανε ότι οι δείκτες κεφαλαίου θα πρέπει να παραμείνουν σταθεροί για να προχωρήσουν σε πληρωμές μερισμάτων.

Bad Bank στην Ελλάδα

Η διοίκηση πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο με τιτλοποιήσεις και επομένως υπάρχει λιγότερη ανάγκη για μια κακή τράπεζα.
Η κυβέρνηση έχει επίσης επεκτείνει το Σύστημα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων Ηρακλής, το οποίο είναι χρήσιμο για να συνεχίσουν οι τράπεζες τις τιτλοποιήσεις.

Επιτοκιακά έσοδα

Το 2021 αναμένεται ήπια μείωση των NII.
Το βιβλίο δανείων θα αναπτυχθεί ενισχύοντας τα NII.
Ωστόσο, υπάρχει πίεση στα περιθώρια δανεισμού, λόγω και του αρνητικού αντικτύπου από τα NPE, με αποτέλεσμα προοπτικές -3% για το 2021.
Ένα μεγάλο μέρος των χορηγήσεων είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο, κάτι που σημαίνει ότι για κάθε 10 μ.β. αύξησης του βασικού επιτοκίου είναι 10 δισ. ευρώ στα NII για την Eurobank.

Έσοδα από προμήθειες

Τα επόμενα χρόνια η Eurobank αναμένει αύξησε στις αμοιβές και προμήθειες, γεγονός που θα φέρει την αντιστάθμιση της πίεσης στα NII.
Αυτό αναμένεται να οφείλεται σε παράγοντες όπως ασφάλιση κινδύνου όπου η διείσδυση είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα έναντι στην Ευρώπη.
Η Eurobank αναμένει επίσης έσοδα από επενδύσεις από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Κεφάλαιο

Η Eurobank πιστεύει ότι το κόστος των εκδόσεων για τις ελληνικές τράπεζες θα μειωθεί, όσο βελτιώνονται δείκτες NPE και οι αξιολογήσεις.
Η Eurobank μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόσθετο επίπεδο 1 ή το επίπεδο 2 ως κεφαλαιακό αποθεματικό εάν αποφασίσει να επεκταθεί πιο επιθετικά διεθνώς.

Ψηφιοποίηση

Η Eurobank εστιάζει τώρα στην ψηφιοποίηση μετά τη μείωση των NPEs της, αλλά πιστεύει ότι τα φυσικά κανάλια θα παραμείνουν ζωτικής σημασίας επίσης.
Η Eurobank προσφέρει ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα και καταναλωτικό δάνειο.

Alpha Bank

Οικονομικό περιβάλλον

Το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8% το 2020.
Οι οικονομολόγοι της Alpha Bank αναμένουν 4% ανάπτυξη το 2021, με βελτιώσεις που ξεκινούν από το 2ο εξάμηνο του 2021 (ανάλογα με το ρυθμό των εμβολιασμών).
Όσον αφορά τον τουρισμό, οι διοικήσεις πιστεύουν ότι το 2021 θα είναι χαμηλότερα κατά 50% σε σχέση με το 2019.
Η Alpha Bank αναμένει ότι η οικονομία της Ελλάδας θα επωφεληθεί από το Ταμείο Επόμενης Γενιάς της ΕΕ, τα κεφάλαια του οποίου θα εισρεύσουν από το β' 6μηνο του 2021,

Ο αντίκτυπος στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων από το Covid-19

Η Alpha Bank είχε δάνεια ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ υπό μορατόριουμ, στο τέλος του 2020, με περίπου 1,5 δισ. ευρώ να έχει ήδη λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Το 87% είχε απόδοση εντός 2 μηνών, ενώ μετά από 5 μήνες η αναλογία απόδοσης είναι ~80-81%.
Τα υπόλοιπα δάνεια υπό αναστολή έληξαν το Δεκέμβριο του 2020, και μετά από 2 μήνες, η διοίκηση βλέπει περίπου το 90% αυτών να εξυπηρετείται.
Οι τάσεις συνδέονται με την προσδοκία διαχείρισης για σχηματισμό NPL στο ~20% από αυτά τα δάνεια.

Συναλλαγή Galaxy

Η Alpha Bank έχει συνάψει οριστική συμφωνία με τη Davidson Kempner για τη συναλλαγή Galaxy.
Με αυτό τον τρόπο η Alpha Bank μεταφέρει 10,8 δισ. ευρώ NPE σε όχημα τιτλοποίησης.
Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 100% των senior τίτλων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, οι οποίες φέρουν την κρατική εγγύηση (στο πλαίσιο του Ηρακλή), επομένως κίνδυνο 0%
Ο λόγος NPE μετά το Galaxy θα μειωθεί από 43% σε 24%.
Ο λόγος NPE με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών θα μειωθεί από 29% σε 13%.

Κεφάλαιο

Η επίδραση κεφαλαίου της συναλλαγής Galaxy είναι 2,8% σε Pro forma με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 15,5%.
Η διοίκηση σχεδιάζει έκδοση τίτλου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, συνέχεια του αντίστοιχου τίτλου που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

HAPS 2 και Bad Bank

Η διοίκηση θα συμμετάσχει στην επέκταση του Ηρακλή (HAPS 2).
Όσον αφορά την πρόταση της Bad Bank, η διοίκηση δεν περιμένει μεγάλη πρόοδο σε αυτό το 2021.

Πειραιώς

Κεφαλαιακή ενίσχυση

Με στόχο τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των NPE, η Πειραιώς στοχεύει στην ενίσχυση του κεφαλαίου της κατά 2,6 δισ. ευρώ.
Από αυτά τα 2,6 δισ. ευρώ, η τράπεζα στοχεύει να συγκεντρώσει 1,0 δισ. ευρώ μέσω ενός προσφοράς, 600 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης AT1 και τα υπόλοιπα 1,0 δισ. ευρώ μέσω άλλων κεφαλαιουχικών δράσεων.
Επιπλέον, η Πειραιώς δήλωσε ότι οι παραπάνω κεφαλαιουχικές ενέργειες θα την βοηθήσουν να αυξήσει το CAR της από 700 μ.β. έως 22,5%, παρέχοντας ένα επαρκές buffer για να απορροφήσει τις απώλειες που προέρχονται από την εκκαθάριση των NPE (~18 δισ. ευρώ).

Βασικά έσοδα

Η διοίκηση αναμένει ότι η δυναμική της αύξησης των εσόδων από τέλη θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα με γνώμονα την ενίσχυση της προσφοράς των προϊόντων της, την αυξημένη εστίαση στις πωλήσεις και την αυξημένη διείσδυση σε προϊόντα.
Επίσης η Πειραιώς αναμένει ότι τα NII θα υποχωρήσουν λόγω του παρατεταμένου χαμηλού επιτοκίου.
Συνολικά η Πειραιώς αναμένει τα βασικά έσοδα να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα (1,9 δισ. ευρώ) μεσοπρόθεσμα.

Μείωση NPE

Στα τέλη του 2021 και λαμβάνοντας υπόψη την ανόργανη μείωση NPE, η Πειραιώς στοχεύει να μειώσει το απόθεμα NPE 3,6 δισ. ευρώ (κυρίως από θεραπείες).
Επιπλέον, μεσοπρόθεσμα, πρόσθετες προσπάθειες θα βοηθήσουν την τράπεζα να μειώσει το απόθεμα κατά επιπλέον 3 δισ. ευρώ, ώστε να επιτύχει αναλογία NPE κάτω του 3%.

Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων

Όσον αφορά τα επίπεδα κάλυψης, άμεσα και βραχυπρόθεσμα, η τράπεζα αναμένει ότι θα είναι ευρέως γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα.
Μεσοπρόθεσμα η Πειραιώς αναμένει ότι αυτό θα αυξηθεί σταδιακά και θα φτάσει τα επίπεδα του 100%.

Μερίσματα

Ενώ η τράπεζα έχει θέσει τις βάσεις για μια ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, στοχεύει να αρχίσει να πληρώνει μερίσματα, μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής εφαρμογής του IFRS το 2023, οπότε με ισχυρή κερδοφορία από το 2024 και μετά θα παρέχει περιθώρια για μερίσματα άνω του μέσου όρου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης