Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πτώση 97% στα κέρδη του Τιτάν το 2020, με επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ

tags :
Πτώση 97% στα κέρδη του Τιτάν το 2020, με επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ
Η μεγάλη μείωση των καθαρών κερδών του Titan αποδίδεται στις λογιστικές μη ταμειακές χρεώσεις ύψους 63,9 εκ. ευρώ που σχετίζονται με την Αίγυπτο
Πτώση 97% σημείωσαν τα κέρδη του Τιτάν το 2020, καθώς διαμορφώθηκαν στο 1,5 εκατ. ευρώ, από 50,9 εκατ. ευρώ το 2019.
Η μεγάλη αυτή μείωση αποδίδεται στις λογιστικές μη ταμειακές χρεώσεις ύψους 63,9 εκ. ευρώ που σχετίζονται με την Αίγυπτο.
Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους 46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 17,3εκ.
Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε 65,4 εκ.
Έτσι, η διοίκηση του ομίλου πρότεινε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, από 0,20 ευρώ ανά μετοχή το προηγούμενο έτος.
Ο όμιλος σημείωσε αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010, απολαμβάνοντας οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος.
titan_2020.JPG
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου

«Στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενους μας και όσους βρίσκονται κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Ταυτόχρονα, όμως, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα, και να επιτυγχάνουμε την πρόοδο μας προς τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας ανάπτυξης.»

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 2020

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt.
Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ.
Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.
Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές μας.
Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.
Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω.
Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε.
Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά.
Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης.
Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία.
Η ενδυνάμωση του Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ.
Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).
Στην πλειονότητα των αγορών μας οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις.
Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας.
Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ. τόνους.
Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ3 χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία.
Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ. τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά.
Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

Προοπτικές

Για το 2021 οι προοπτικές των αγορών μας παραμένουν ενθαρρυντικές και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη μας.
Παράλληλα, τα κύματα της πανδημίας που κάθε τόσο εμφανίζονται σε πολλές χώρες ωθούν τις κυβερνήσεις στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, τα οποία επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα.
Στις ΗΠΑ οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθούν το 2021, καθώς θα επιταχύνεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού.
Χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση και το αναμενόμενο νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οικονομία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να ανακάμψει δυναμικά και να φτάσει στα προ της πανδημίας επίπεδα.
Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America υποδεικνύει ότι η δραστηριότητα και οι επιδόσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.
Στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και το 2021 οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα.
Οι σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές, αλλά και πολλά περιφερειακά έργα υποδομών –αυτοκινητόδρομοι και λιμένες ανά την χώρα καθώς και άλλα έργα στην Αττική– τα οποία υλοποιούνται με τη βοήθεια των υφιστάμενωνμηχανισμών χρηματοδότησης, θα τροφοδοτήσουν τη ζήτηση.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι ισχυρές επιδόσεις.
Οι επιχειρηματικές μονάδες που έχουμε αναπτύξει στην περιοχή προσφέρουν στον Όμιλο τα οφέλη από συνέργειες που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός δικτύου.
Επιπλέον, στις περισσότερες τοπικές αγορές οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης διατηρούνται, συντελώντας στη συνέχιση των επιδόσεων σε υψηλά επίπεδα.
Στην Αίγυπτο αναμένουμε ανάκαμψη της ζήτησης και αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, παρότι η αγορά αντιμετωπίζει διαρθρωτικά θέματα και οι ενέργειες της κυβέρνησης επιδεινώνουν, παρά επιλύουν τα προβλήματα.
Τα θεμελιώδη μεγέθη στη χώρα είναι ιδιαίτερα ευοίωνα για την ανάπτυξη της αγοράς τσιμέντου, καθώς η Αίγυπτος καταγράφει σταθερά θετικό ΑΕΠ, εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην περιοχή και έχει ισχυρές τάσεις αστικοποίησης.
Στην Τουρκία η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει τη θετική της τάση, παρά τις αβέβαιες προοπτικές της οικονομίας.
Λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης, εξακολουθεί να υπάρχει συνέχιση επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από ιδιώτες, που σε συνδυασμό με τα νέα έργα υποδομών όπως νέα έργα μεταφορών, θα ενισχύσουν περαιτέρω την κατανάλωση τσιμέντου.
Η Εθνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανίας (SNIC) της Βραζιλίας εκτιμά ότι το 2021 η ζήτηση για τσιμέντο θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους, ανακοίνωσε τους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά.
Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 σε -35% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Ο Όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής:

  • Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο να μετασχηματίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.
  • Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, με στόχο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
  • Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.
  • Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να ενδυναμώσουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης