Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Μερικά… tips από τα αποτελέσματα χρήσης 2021

Μερικά… tips από τα αποτελέσματα χρήσης 2021
Σχετικά Άρθρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλος ο όγκος των ισολογισμών αφού οι περισσότερες εισηγμένες δημοσιεύουν τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας. Συνεχίζουμε την ανάλυση με κάποια tips από τους ισολογισμούς και θα έχουμε και άλλα στο κλείσιμο, όπως είχαμε και στο άνοιγμα. 

MEDICON: Είδαμε την περασμένη Παρασκευή να υποχωρεί η μετοχή κατά 10% περίπου και να πιάνει πάλι στήριξη. Ίσως αυτή η εξέλιξη να είχε να κάνει με τα αποτελέσματα. Ίσως κάποιοι να μην έμειναν ικανοποιημένοι από το τέταρτο τρίμηνο. Εμείς θα πούμε πως συνολικά μας άρεσαν και δίνουν χαμηλό p/e, φυσικά μονοψήφιο, ενώ και η μόχλευση είναι πλέον χαμηλή.

Η Εταιρία, λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών εκ μέρους διαφόρων ν.π.δ.δ. και ιδιωτών άσκησε ενώπιον διαφόρων πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων της χώρας αγωγές κατά Ν.Π.Δ.Δ., Νοσοκομείων και ιδιωτών, με βάση τις οποίες διεκδικεί από αυτά την έντοκη καταβολή του τιμήματος πωληθέντων από αυτήν ειδών ποσού 1,69 εκατ. ευρώ από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Νοσοκομεία και ποσού 9,77 εκατ. ευρώ από τους ιδιώτες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Μονοψήφιο το p/e παρά τις πιέσεις του τελευταίου τριμήνου. Καθαρός βέβαια ο ισολογισμός με αρνητικό καθαρό δανεισμό. Υπάρχει μια γενικευμένη αύξηση τιμών των πρώτων υλών η οποία κλιμακώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πολύ μεγάλης ανόδου της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αναφέρει η εταιρεία για τη φετινή χρήση. Σε κάποιες πρώτες ύλες υπάρχουν δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παραπάνω αυξήσεις στο κόστος εκτιμάται ότι δεν θα καταστεί εφικτό να μετακυλιστούν στο σύνολό τους στις τιμές πώλησης. Περιμένει μείωση κερδών στο πρώτο εξάμηνο.

Εξάλλου, η μεγάλη αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση σε ορισμένες αγορές με αποτέλεσμα
να παρατηρείται και κάποια μείωση του όγκου πωλήσεων. Από τα τέλη Μαρτίου το εργοστάσιο της θυγατρικής μας στην Κίνα, της Shanghai HiTeC Plastics παρέμεινε κλειστό λόγω ολικού lock-down που επιβλήθηκε από τις τοπικές αρχές για την καταπολέμηση της πανδημίας, από τέλη Απριλίου λειτουργεί μερικώς (50% της δυναμικότητας), με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική απώλεια παραγωγής. Επίσης, το εργοστάσιο της εταιρίας στη Ρωσία λειτουργεί αλλά με μειωμένη παραγωγή και πωλήσεις λόγω των συνεπειών του πολέμου στη ζήτηση, και τις δυσκολίες εξασφάλισης των εισαγόμενων πρώτων υλών.

ΒΙΟΤΕΡ: Στις 4/4/2022 εκδόθηκε το Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων από το Πρωτοδικείο Αθηνών, οπότε η εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την εφαρμογή του πλάνου εξυγίανσής της. Χρόνια ακούμε την εξυγίανση, αλλά δεν την έχουμε δει στον ισολογισμό.

REVOIL: Δυνατά τα αποτελέσματα και το p/e παραμένει μονοψήφιο. Μετά και από συνεχόμενες καλές χρήσεις πλέον έχουμε και καλό ύψος ιδίων κεφαλαίων. Εξαιρετικές οι ταμειακές ροές.

MEVACO: Το 2020 ήταν μία κακή χρονιά για την εταιρεία, αλλά από τα τέλη του 2020 και έως σήμερα χρηματιστηριακά ήταν μία δυνατή περίοδος για τη μετοχή με μεγάλη άνοδο τιμής. Νομίζουμε πως προεξοφλήθηκε η ανοδική πορεία και η άνοδος των μεγεθών. Καλά τα κέρδη και δίνουν ένα χαμηλό p/e. Νομίζουμε πως ο κλάδος που δραστηριοποιείται θα ευνοηθεί από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Καθαρός ο ισολογισμός.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Τι να συζητάμε εδώ! Η κερδοφορία δίνει μονοψήφιο p/e ενώ το ταμείο και οι διάφορες επενδύσεις ανέρχονται στα 536 εκατ. ευρώ. Η μετοχή κατά την ταπεινή μας άποψη έπρεπε να έχει διπλή τιμή, αλλά προφανώς για λόγους που όλοι αντιλαμβάνονται πλέον δεν ακολουθεί τον τρομερό ισολογισμό. Μέρισμα 11 ευρώ ανά μετοχή.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Δυνατή η κερδοφορία αλλά έχει και αυτή την αύξηση των τιμών του αλουμινίου. Εδώ έχουμε επίσης: Καλές λειτουργικές ταμειακές ροές αλλά δεν κάλυψαν τις επενδύσεις με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση τραπεζικών υποχρεώσεων αλλά και μεγάλη αύξηση συνολικών υποχρεώσεων. Είναι κάτι που παρατηρούμε συνολικά στον κλάδο και μακροπρόθεσμα δεν είναι καλό.

ΠΑΪΡΗΣ: Φτωχά τα αποτελέσματα και φαίνεται η επίδραση των αυξημένων τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Πολύ ισχυρή η τελική γραμμή και η βελτίωση είναι μεγάλη. Από τις ελάχιστες διοικήσεις που για το 2021 έδωσαν εκτίμηση και επιβεβαιώθηκε, ενώ σημειώνει τώρα πως το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι πάνω. Θα θέλαμε καλύτερη πορεία στις ταμειακές ροές για να δούμε και κάποια απομόχλευση.

SATO: Στον ισολογισμό αναφέρεται: Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 67,8% οι πιστωτές της Εταιρείας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα έναντι τιμήματος € 3 εκ. και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της. Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρεία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας έχουμε σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Αλλά πήγε καλύτερα συνολικά. Έγιναν μεγάλες επενδύσεις μέσα στη χρήση και αυξήθηκε σημαντικά το σύνολο των υποχρεώσεων.

ΔΑΪΟΣ: Είχε εξαιρετικό εννεάμηνο, προφανώς λόγω τουρισμού, αλλά το δωδεκάμηνο είναι χαμηλότερο. Και πάλι όμως η αποτίμηση είναι ελκυστική με βάση τα καθαρά κέρδη, αφού το p/e είναι λίγο κάτω από 10 φορές. Ο υψηλός δανεισμός είναι κάτι που μας προβλημάτιζε από παλιά, αλλά είδαμε το 2021 εξαιρετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και σημαντική μείωση των δανείων. Αν συνεχίσει έτσι έχει μέλλον…

ΦΙΕΡΑΤΕΞ: Υπάρχουν έσοδα από επιδοτήσεις που βελτιώνουν την εικόνα της κερδοφορίας. Από επανεκτίμηση ακινήτων έχουμε σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων.

ΚΛ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Το προσεχές διάστημα και μέχρι τα τέλη Μαΐου, θα τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής νημάτων compact. Τα νήματα αυτά θα παράγονται καταναλώνοντας σημαντικά λιγότερη ενέργεια και θα εμπλουτίσουν την προϊοντική γκάμα της εταιρείας. Παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για την παραγωγή ενέργειας η οποία θα ιδιοκαταναλώνεται (NET METERING) ισχύος 1,9 MWp προκειμένου να μειώσει το ενεργειακό της κόστος και να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Συνολικά τα αποτελέσματα δεν μας έδειξαν κάτι το εξαιρετικό. Οι μέτοχοι μειοψηφίας παίρνουν ένα σημαντικό μέρος των κερδών.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Με χαμηλότερο τζίρο είχε καλύτερο μικτό κέρδος, ενώ παρατηρούνται και κάποιες κινήσεις μείωσης άλλων εξόδων. Επίσης κάποιες επιχορηγήσεις δανείων και άλλες επιχορηγήσεις λόγω Covid βελτίωσαν την κερδοφορία. Δυνατές οι ταμειακές ροές και μείωσαν τον δανεισμό. Ίσως το χαμηλότερο p/e στο ΧΑ με βάση τη δημοσιευμένη κερδοφορία.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr  

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->