Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco
Στην κατηγορία Επιτήρησης οι μετοχές της Yalco
Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Yalco αποφάσισε το χρηματιστήριο της Αθήνας.
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", από σήμερα 29 Οκτωβρίου 2018, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, την 25.10.2018, σε δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2018, επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με έμφαση θέματος.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS